31 december 2008

Röda raketers nyårskrönika

Året som gått präglades delvis av det amerikanska presidentvalet. Vi förundrades i januari av den ovanligt radikala tonen i de demokratiska kandidaternas budskap. Efter det första primärvalet i Iowa noterade vi att "den entusiasm", som Barack Obama "lyckats skapa, inte minst bland ungdomar, leder till ökad politisering och mobilisering av väljare i ett land där knappt hälften av befolkningen brukar rösta. Så är Barack Obamas slagord också 'Change!' Förändring!"

I Sverige ägnade sig borgarna åt antikommunism kopplat till angrepp på ABF och Lärarförbundet. Vårt motangrepp fick många kommentarer. Samtidigt befann sig regeringens stöd i opinionen i fritt fall. Vi berättade också om den svenska högerns, militärens och kungahusets umgänge med nazismen.

I Tyskland skördade vänsterpartiet stora framgångar i flera västtyska delstater. Detta hade socialdemokraterna svårt att hantera och satte sig hellre i koalition med borgarna än att samarbeta med vänstern.

I februari angreps Lars Ohly för att vara odemokratisk av folkpartiets Birgitta Ohlsson. Detta föranledde oss att i någon mån reda ut begreppen, vilket uppskattades sina håll. När vi får tid ska vi fördjupa oss ytterligare i detta ämne.

Även under februari fick den tyska vänstern framgångar, liksom folket på Cypern som valde en kommunistisk president. Och de tyska socialdemokraterna fick med anledning av detta fortsatta svårigheter.

I mars uppmärksammade vi den estniske presidenten Toomas Hendrik Ilves angrepp mot landets ryska minoritet under rubriken "Estnisk rensning". Och i Sverige tummade regeringen, sossarna och en "folkrättsexpert" på folkrätten genom att erkänna en stat som inte har kontroll över sitt territorium.

I april protesterade 298 forskare mot regeringens kampanj mot kommunismen. Vi konstaterade att vänsterpartiet har en konsekvent linje i fråga om statens roll i att skriva historia. Detta till skillnad från borgarna.

Vi berättade om historien bakom första majfirandet och gav vårt stöd till Barack Obama. Det sistnämnda gjorde också Bruce Springsteen.

Under maj månad ägnade vi en del tid åt att reda ut de juridiska begreppen kring borgarnas avknoppningar. Statskontoret som fått regeringens uppdrag att utreda frågan konstaterade att de är olagliga. Men det var en märklig tystnad i denna fråga. Det ledde dock till att avknoppningarna stoppades på många håll. Bland annat i Stockholm.

I maj beslutade den kaliforniska senaten att det i fortsättningen ska vara lagligt att vara kommunist och offentligt anställd. I juni beslutade författningsdomstolen i Taiwan att det ska vara lagligt att vara kommunist.

I början av juni stod det klart att Barack Obama vunnit demokraternas primärvalskampanj. USA:s kommunistiska parti konstaterade att Obamas kampanj "haft det tydligaste budskapet om enighet och progressiv förändring, samtidigt som den har en verklig möjlighet att vinna i november".

På Irland fick folket rösta om EU:s Lissabonfördrag. Det blev ett rungande nej. I övriga EU-länder, inklusive Sverige, får folket inte rösta och då blir det ett ja!

Under våren avslöjades den stora bluffen om sovjetiska ubåtar i Horsfjärden 1982. Samtidigt förberedde regeringen utökad övervakning av de svenska medborgarna genom FRA-lagen. Det skapade interna problem för den svenska borgerligheten. Till och med DN uppmanade riksdagsledamöterna att rösta nej.

Många ungdomar, även de som röstade borgerligt i senaste valet, upprördes över regeringens brott mot den personliga integriteten. Det skapade ett förändrat politiskt landskap. Borgarna röstade dock igenom sin FRA-lag. Men det fanns en borgerlig ledamot som röstade nej. I den här frågan var hon "litet mer vänsterpartist", som hon sa.

Vi resonerade kring frågan om auktoritet med anledning av en ledare i Flamman. Det var en intressant ansats som vi borde följa upp.

I juli skrev vi om hur den amerikanska opinionen radikaliserats. Och Obama framträdde som en statsman i det röda Berlin. Talet verkade dock skrivet i syfte att förebygga inhemska angrepp från högern. En person som inte ville blidka högern var Albert Einstein, som ansåg att "kommunismens filosofi har många förtjänster".

Mitt under invigningen av OS i Beijing anföll georgiska trupper Syd-Ossetien. Georgiens president Saakasjvili försökte dock framställa sig själv som "offer" i stället för angripare. I detta försök fick han god hjälp av svenska regeringen. Utrikesminister Carl Bildt jämförde Rysslands agerande med Adolf Hitlers (!). Försöket till bluff avslöjades dock av så vitt skilda politiska personligheter, som Pat Buchanan och Michail Gorbatjov. Återigen tvingades vi utreda folkrättsliga frågor.

I relativ tysthet valde borgarna i Stockholms läns landsting att tillfälligt stoppat alla avknoppningar. I Stockholms stad stoppades avknoppningen av skolor. Till och med moderaterna i Täby stoppade avknoppningen av skolor.

I september skrev vi ett längre reportage (kanske rent av en essä) om USA inför presidentvalet. Den publicerades i Flamman. Finanskrisen ledde till att politiska aktörer började göra motsatsen till det som deras ideologi säger. Först ut var Bush-regeringen i USA som började förstatliga banker. Självaste översteprästen Alan Greenspan tvingades medge att tron på marknadens självreglerande kraft, den fria marknadens "osynliga hand", är felaktig.

Samma kväll som börsen på Wall Street störtdök, så hade Teater Tribunalen och Teater Galeasen premiär för sin uppsättning av Kommunistiska Manifestet. Det var ett intressant sammanträffande.

Under oktober skärptes motsättningarna mellan höger och vänster inom den svenska socialdemokratin. Mona Sahlin försökte föra partiet högerut genom att liera sig med miljöpartiet. På så sätt gav hon vänsterpartiet en unik position i svensk politik - som det enda partiet som vill förena hela oppositionen. Redan efter efter några dagar tvingades Sahlin backa och göra en så kallad pudel. Sahlin tvingades i stället att sträcka ut en hand till vänsterpartiet.

I kampen för att ena oppositionen agerade Lars Ohly skickligt. Det ledde till att vänsterpartiet ökade i opinionen samtidigt som socialdemokraterna gick tillbaka.

I november gjorde vi ett besök på Arbejdermuseet i Köpenhamn och uppmärksammade oktoberrevolutionens 91-årsdag. Detta förargade den borgerliga Heimdalbloggen - från mörkblått till ljusbrunt. Vi fortsatte dock vårt folkbildningsarbete med att berätta om tysk agitprop och Joe Hill-gården i Gävle.

Så kom den 4 november och amerikanerna gick till val. Dagen före valet blev vi kontaktade av vänner från västra Pennsylvania. Barack Obama och demokraterna vann valet stort. Frågan är om segern kommer att leda till verklig förändring? Vågar vi hoppas? Ja, det tror vi.

Vänsterpartiets framgångar fortsatte i december och ett avtal om koalition mellan vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet uppnåddes. Det är en seger för vänstern att hela oppositionen nu samarbetar.

I juletid började Israel bomba Gaza. Vi konstaterade att detta var kontraproduktivt. Även den israeliska vänstern protesterade. Det är modigt av den israeliska vänstern att följa Karl Liebknechts devis: "Varje folks huvudfiende finns i det egna landet."

Vi läste ett inlägg från en kristdemokrat om förortsproblem i SvD. Skribenten tycktes tro att man kan lösa problem med utanförskap utan att vidta åtgärder mot dem som stänger ute. Vårt svar fick positiv respons.
Den kristdemokratiske skribenten verkade tro att själva arkitekturen i förorterna var orsak till problemen. Detta fick Badlands hyena att konstatera att "platta tak gör ungdomar bråkiga". Kristdemokraten gav oss med andra ord ännu ett bevis på att det inte bara är tak som är platta.

Gott Nytt År!
-------
Röda raketers nyårskrönikor 2007 och 2006

30 december 2008

Städning


Vi har uppdaterat Blogger till en nyare version. Den uppmärksamme läsaren kan notera en del smärre förändringar i bloggens utseende. Uppdateringen innebar att en del länkar städades bort. Vi har försökt återställa dessa så gott vi har kunnat. Om det är någon länk som saknas: hör av er till oss på e-postadressen till höger.

Vi har passat på att kontrollera att alla länkar till muséer, e-tidningar, kulturpersoner och annat fungerar. Det gör de nu, så välkommen att botanisera!

Hälsningar
RR

29 december 2008

Obama

Obamas seger i presidentvalet var historisk. Det är alla överens om. Frågan är vad som ska hända nu? Några förståsigpåare - som partiledarna Sahlin och Reinfeldt - förutspår att Obama nu kommer att tvingas inse realiteter och att vi inte ska hoppas på några större förändringar. Den ende svenske partiledare som knöt större förhoppningar till valet av Obama var intressant nog Lars Ohly.

Så, vågar vi hoppas? Det kanske är bättre att ställa förväntningarna lågt, så att vi inte riskerar att bli besvikna? Eller är höga förväntningar en politisk kraft för förändring?

Sam Webb, ordförande i USA:s kommunistiska parti, filosoferar över denna frågeställning:

"Samtidigt som vi måste betrakta valresultatet med nyktra ögon, anser jag att den största faran är att underskatta den politiska betydelsen av det som hände. Jag är misstänksam mot dem som säger att vi måste behärska vår förståeliga glädje och entusiasm som om inget viktigt har hänt."

"Under valrörelsen motsatte vi oss försöken att klämma in Obama i en snäv, fastlåst politisk kategori. Vi borde fortsätta på den linjen. Jag tror inte att en karaktärisering av honom som en borgerlig eller mittenpolitiker hjälper särskilt mycket i denna stund, även om han börjar att regera från en mittenposition."

"Obama är en ovanlig politisk person. Han har en djupgående känsla för demokrati, en känsla för historia och ödmjukhet och en närmast intuitiv känsla för nationens stämningar. Hans politiska och intellektuella djupsinne står i överensstämmelse med hans vältalighet. Efter valet är han ledare för en brokig klassöverskridande förändringskoalition som utgör ett nytt politiskt universum som alla måste förhålla sig till."

"Han står för en reformagenda i en reformtid, vars politiska karaktär kommer att bestämmas de närmaste åren. Många, inklusive vi, har använt ord som 'tranformerande' eller 'förändrande' för att beskriva hans kandidatur - dvs. en kandidatur som har förmågan att samla en bred folkmajoritet för att förändra politikens villkor och landskap i detta land på ett grundläggande sätt."

"Detsamma kan sägas om potentialen hos hans presidentskap. Obama slutar inte med Obama. På samma sätt som andra stora ledare, så är han under utveckling och har visat en förmåga att växa när förhållanden förändras och nya problem uppstår. Han kommer utan tvekan att bli utsatt för påtryckningar från olika håll, men han kommer också att lämna sina egna politiska avtryck på besluten som president, i mångt och mycket på samma sätt som Lincoln och Roosevelt gjorde. Det är bra att Obama har denna förmåga eftersom han får ärva gigantiska problem."

Sam Webb konstaterar att Obama inte kommer att göra allt rätt från början, men tycker att vi måste ge honom "svängrum". "Vänstern kan och ska lägga fram sina egna synpunkter och vara oense med Obamas regering, utan att för den skull vara fientliga. Tonen bör vara respektfull. Vi talar till en vän."
Sam Webb är glad för att han för en gångs skull befinner sig på "den vinnande sidan".

Det är helt klart att Obama är unik som vald president i USA. Det handlar då inte bara om att han är den förste svarte presidenten. Han har också ett intellektuellt djup och erfarenheter som saknats hos de flesta amerikanska presidenter. Han har under sitt liv kommit i kontakt med de mest skiftande miljöer och människor.
Hans mamma bar "ensamt vittnesbörd åt den sekulära humanismen. Hon var en soldat som tjänade The New Deal, Fredskåren, pamflettliberalismen."

I sin memoarbok "Min far hade en dröm" berättar han om den stora betydelse som den gamle svarte poeten "Frank" haft i hans utveckling, en man han lärde känna på Hawaii. "En gång hade han åtnjutit en viss blygsam berömmelse - han var samtida med Richard Wright och Langston Hughes under sina år i Chicago", skriver Obama i sin bok. Såväl Wright som Hughes var under lång tid knutna till det amerikanska kommunistpartiet. Och det har visat sig att "Frank" i själva verket var kommunisten Frank Marshall Davis. På högerbloggar kallas Davis "Obamas kommunistiske mentor". I ungdomen studerade Obama dessa författare, liksom W.E.B. du Bois, professor i sociologi och medlem i kommunistpartiet, och Malcolm X.

Obama levde en tid i Indonesien och fick på nära håll uppleva ett land där militären "hade rensat landsbygden på påstådda kommunistsympatisörer. Antalet döda kunde man bara gissa sig till: några hundratusen, kanske; en halv miljon. Till och med de skärpta typerna på CIA hade tappat räkningen."

Under studietiden valde Obama sin vänner "med omsorg", som han skriver. "De mer politiskt aktiva svarta studenterna. Utbytesstudenterna. Mexikanerna. De marxistiska lärarna och de strukturalistiska feministerna och punkperformance-poeterna." Han beskriver också "socialistmöten" som han "ibland gick på".

Obama har alltså en annorlunda bakgrund som amerikansk president. Det går naturligtvis inte att förutsäga på vilket sätt det kommer att påverka hans ämbetstid. Men påverkan borde det rimligen ha.

Till detta ska läggas att Obama bars fram av en gräsrotsrörelse som hade förmåga att bedriva valrörelse i alla USA:s 50 delstater. Obama har vid flera tillfällen understrukit denna rörelses betydelse för politisk förändring, eftersom "förändring inte kommer från Washington. Förändring kommer till Washington", dvs det är bara om det finns en rörelse i USA och omvärlden som kräver att USA och världen ska förändras, som USA och världen kommer att förändras.

För att detta ska bli möjligt ska vi inte ha för lågt ställda förhoppningar. Förväntningarna ska vara höga. Och vi ska kräva att de infrias.

Då kan vi få en "förändring som vi kan tro på". Yes, we can!
-------
Läs Sam Webbs "Springtime of Possibility".

Israels kommunister fördömer angreppen mot Gaza

Dov Khenin - kommunist i Israels parlament Knesset
Det israeliska kommunistpartiet fördömer i ett uttalande den israeliska attacken mot Gaza. Partiet kräver också att det internationella samfundet ska vidta sanktioner mot Israel och ställa ansvariga politiker som Tzipi Livni och Ehud Barak inför rätta. Angreppen mot Gaza betraktas som "en del av den israeliska valrörelsen".
Partiet anser att "Israel utnyttjar de sista minuterna av Bush-administrationen för att genomföra den dödliga men samtidigt ineffektiva imperialistiska politiken att använda militär makt för att åstadkomma politiska förändringar".
- Jag föreslår att vi går i en annan riktning, säger Dov Khenin som är ledamot av det israeliska parlamentet Knesset och ledande medlem av kommunistpartiet. Han föreslår att blockaden mot Gaza ska avslutas eftersom "den endast leder till att befolkningen i Gaza sluter sig samman kring Hamas.

I ett tidigare uttalande har Khenin sagt att "ett fullskaligt krig i Gaza både är farligt och onödigt och kommer att utsätta tusentals invånare i Gaza och i västra Negev för fara".
"Krig är inte lösningen på problemet med Qassamraketer som avfyras mot Israel. Det finns en annan väg: ett verkligt stilleståndsavtal. Inte bara vapenvila, utan även ett avslutande av blockaden mot Gaza och en lättnad i det extrema lidande som en och en halv miljon människor utsätts för."
Det är modigt av den israeliska vänstern att följa Karl Liebknechts devis: "Varje folks huvudfiende finns i det egna landet."
-------
Läs också:

28 december 2008

Tänk om, riv och bygg nytt i förorterna Täby och Danderyd

Utanförskap i Husby?
"Husby och andra liknande förorter måste bli en naturlig del av de städer som de faktiskt ingår i", skriver kristdemokraten Anders Tilly i ett inlägg på SvD:s Brännpunkt. Tillys slutsats är att "vi måste tänka om, riva och bygga nytt, ta bort hinder för trafik och företagsetableringar och våga flytta om" - i Husby och liknande förorter som Rosengård i Malmö, Hjällbo i Göteborg och Araby i Växjö, liksom Tensta och Rinkeby i Stockholm.

Det är symptomatiskt att förorter som tagit emot många invandrare och fattiga betraktas som problem, där åtgärder måste sättas in. Medan de förorter som systematiskt utestänger invandrare och fattiga inte berörs. Motsvarande krav på rikemansförorter som Täby och Danderyd lyser med sin frånvaro i Tillys resonemang. Samma krav på åtgärder borde riktas till stadsdelar som Östermalm och Nockeby.

Innanförskap i Djursholm?
Vi välkomnar naturligtvis insatser för att förbättra boendemiljön i Sveriges miljonprogramsområden. Men om vi på allvar vill lösa problem med utanförskap måste vi också vidta åtgärder i de områden som stänger ute. Det ena betingar ju det andra. Vi hänger faktiskt ihop.

"Socialismens och liberalismens okritiska hyllning till modernism inom samhällsplanering och arkitektur skapade under 50-, 60- och 70-talen boendemiljöer med svåra strukturella problem", skriver Tilly.
Men problemet är inte i första hand arkitektoniskt - utan socialt. Det är inte husens konstruktion som skapar utanförskap - utan bristen på arbete. Och bristen på bostäder som folk har råd att hyra i innerstaden och kommuner och stadsdelar som Täby, Danderyd och Östermalm.
Öppenhet i Danderyd?
Men sådan är den borgerliga synen på utanförskap. Det är den utestängde som behöver förändras - inte den som stänger ute. Därför jagar regeringen alla utestängda, fattiga, arbetslösa och sjuka med hårdare krav. Det är kristligt så det förslår.

Kontraproduktivitet

Israels besinningslösa attacker mot Gaza är uttryck för svaghet - inte styrka. Den israeliska regeringens valtaktiska krigföring kommer inte att göra det israeliska folket säkrare. Tvärtom.

Säkerhet, stabilitet och fred byggs inte genom att Israel med jämna mellanrum slår sönder grannskapet. Det skapar i stället en förbittring som ökar Israels isolering i världen.

Så länge Israels styrande elit inte kan komma på bättre sätt att hantera politiska problem framstår staten Israel som en anomali. Vi har i samband med Israels krig mot Libanon lämnat några anspråkslösa förslag.
Den väg Israel hittills valt har endast lett till rundgång och bakslag, inga framsteg.
-------
Teckning av Emad Hajjaj

27 december 2008

Joe Hill.se

Del av Joe Hill-monumentet utanför Folkets Hus i Gävle

Vår internationellt mest kände arbetardiktare och agitator har äntligen fått en riktig svensk hemsida. Det är Joe Hill-gården i Gävle, som förvaltas av SAC, som har ordnat hemsidan.

Joe Hill föddes i Gävle 1879. 1902 emigrerade han till USA där han gjorde en stor insats som som arbetardiktare och sångare. Han anslöt sig till fackföreningsrörelsen IWW (Industrial Workers of the World).

"Joe Hill avrättades den 19 november 1915, 36 år gammal, efter att på ytterst vaga grunder ha beskyllts för mord på en specerihandlare i Salt Lake City. Innan domen verkställdes förekom stora protester från arbetarklassen världen över. Domen ansågs vara ett regelrätt justitiemord avsedd att tysta Joe Hill, som var mycket populär bland USA:s kämpande arbetare."

Joe Hill-gården på Nedre Bergsgatan 28 i Gävle är numera ett museum, som får besökare från hela världen. Inte minst från USA, där han är ett stort namn inom vänstern.

På hemsidan finns en historik över Joe Hills liv, bilder från muséet och på Joe Hill. Där finns en butik för inköp av T-shirt, bok och cd.
Inom kort kommer man att lägga ut hans samlade sånger. Tills dess får vi nöja oss med ett par av de mest kända: Svarta präster och Rebellflickan (The Rebel Girl). Där finns även diverse länkar, bland annat en till Red Robins hemsida om rebellflickan Elizabeth Gurley Flynn.
-------
Läs fler artiklar om Joe Hill, Joe Hill-gården och Rebellflickan:

23 december 2008

God Jul alla stora och små!!En liten julhälsning översändes av en kamrat. Den måste vi vidarebefordra. (Känsliga personer varnas för en del våldsinslag!)

17 december 2008

Till George W Bushs minne

Vår kompis Emad Hajjaj har tecknat ett äreminne över den ännu presiderande presidenten i Amerikas Förenta Stater. Hur går det förresten med George W Bush-torget i Bagdad?
-------
DN, SvD, SvD

07 december 2008

Koalition mellan vänstern, socialdemokraterna och miljöpartiet

Vänstern, socialdemokraterna och miljöpartiet har nu kommit överens om att bilda koalitionsregering om partierna vinner majoritet i nästa val. Det är en seger för vänsterns ansträngningar att samla hela oppositionen mot den moderatledda alliansregeringen.

Vid en gemensam presskonferens presenterade de tre partierna en överenskommelse. Partierna kommer i valet att framträda som enskilda partier med egna valplattformar. Men de kommer också att utarbeta "en gemensam regeringsplattform som ger tydliga och långsiktiga besked inom centrala politiska områden".

Samarbetet kommer att inriktas på tre huvudområden: jobben, klimatet och trygghetssystemen.

Samarbetspartierna vill byta politisk inriktning - för full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö.
- Därmed vill vi återskapa hopp och framtidstro i Sverige, skriver samarbetspartierna i ett gemensamt uttalande.
Samtidigt säger partierna att de är överens om att gällande budgetregler accepteras, överskottsmål, budgettak och hantering av investeringar liksom riksdagens penningpolitiska mål samt riksbankens självständiga ställning.
- Det här är det pris jag är beredd att betala för att vi ska bli av med regeringen Reinfeldt, säger Lars Ohly.

Fem arbetsgrupper tillsätts som ska vara i full gång vid årsskiftet och presentera sina resultat våren 2010:
1. Gruppen för jobb och ekonomi.
2. Gruppen för klimat och miljö.
3. Gruppen för välfärd och rättvisa.
4. Gruppen för storstadens utmaningar.
5. Gruppen för en rättvis och hållbar värld.

Fredrik Reinfeldt lät riktigt sur i Dagens eko och tillskrev Lars Ohly segern inom oppositionen.
-------
DN, SvD, SvD, SvD, AB, Ex
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet

Vänsterpartiet är Sveriges tredje största parti

Vänsterpartiet ökar i opinionen. Enligt en mätning från Demoskop i Expressen får partiet 7,7 procent av väljarstödet. Därmed är vänsterpartiet dubbelt så stort som centerpartiet och kristdemokraterna.

- Förut var det många vänsterpartister som sade "Vi hörs och syns inte". Det är det ingen som säger nu, säger Lars Ohly.
Det är en naturlig följd av att vänsterpartiet är det enda oppositionsparti som tagit ansvar för att samla hela oppositionen.

- Förklaringen är att miljöpartiet och socialdemokraterna gick fram själva, som många s-väljare och även en del miljöpartister tyckte var galet, säger Ohly till Expressen.

I samma tidning skriver Ann-Charlotte Marteus att "I dag är vi alla socialister". Och fortsätter:
"Kapitalismen var ett stickspår. Nästan alla vill nationalisera mera numera, från republikanska senatorer i Washington till vår egen finansminister, kamrat Mats Odell, och bilhandlardrottning Mona Sahlin. Alltmedan antiutsugningsminister Anders Borg skäller på de giriga bankerna. Lars Ohly hade alltså rätt hela tiden. Och han leder helt följdriktigt Sveriges tredje största parti".

Marteus modifierar denna hållning en smula, men säger att "antagligen framstår Lars Ohly som mindre extrem i dag än Före Finanskrisen. Att förstatliga känns inte fanatiskt just nu, bara nödvändigt eller till och med modigt. De som framstår som fanatiska är snarare de som hänger fast vid sin kärlek till utgiftstak och överskott i budgeten. Nu är det inne att göra som ekonomen John Maynard Keynes sade och sätta sprätt på statens pengar så att hjulen börjar rulla. Precis det som Lars Ohly har velat hela tiden."

Det är intressant att de problem världsekonomin nu upplever gör vänsterpolitik självklar. Men det är inte första gången kapitalismen upplever kriser. Så sker med jämna mellanrum. Men så fort krisen är övervunnen så verkar världen glömma erfarenheterna man vunnit och ger sig på nytt in i samma avregleringar som ledde fram till den förra krisen.
-------
SvD, AB, Ex, Ex
Tidigare inlägg:
V framåt - s bakåt - vad kan vi lära?
Ohly synar Sahlins kort
Monas pudel
Vänstern blir den enda riktiga oppositionen
Mona Sahlin demonstrerar sin svaghet
Vem har nytta av en vänster som inte vågar vara vänster?
-------
Läs också:
Rossana Dinamarca
-------
Uppdatering:
Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet håller gemensam presskonferens. Vänstern har därmed uppnått en delseger i att samla hela oppositionen.
– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda ett alternativ till den moderatledda regeringen, säger Lars Ohly.
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill bilda en koalitionsregering efter valet 2010, enligt ett pressmeddelande från vänstern.