28 februari 2008

Danskt eller socialistiskt folkeparti?

En artikel i Flamman får oss att höja ögonbrynen. Danska partiet Socialistisk Folkeparti har börjat tävla med Dansk Folkeparti och Sarkozy i Frankrike om att komma med de hårdaste tagen mot bråkiga invandrare.

I en "akutplan" mot nya oroligheter föreslår partiet "massiva" polisinsatser och att man ska "slå ned på den hårda kärnan i indvandrargängen". Därefter ska man upptäcka unga i riskzonen. Därnäst är det föräldrarna som ska ta sitt ansvar och hålla ordning på sina barn. Slutligen ska man ordna fler fritidsaktiviteter för ungdomar.

Detta är vad SF tycker att man ska göra "här och nu". Planen beräknas kosta 215 miljoner danska kronor 2008. Vi undrar hur Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard ska kunna överträffa detta?

På "längre sikt" vill SF dock förbättra integrationen i Danmark och skapa ett mer "inkluderande" samhälle. Hur dessa mål på längre sikt ska uppnås förblir oklart. Planen innehåller nämligen inga åtgärder "här och nu" för det man vill åstadkomma på "längre sikt".

I akutplanen finns ingen antydan om vari orsakerna till de danska oroligheterna består. Och följaktligen finns inga förslag till åtgärder som angriper dessa orsaker. Såvida man inte helt enkelt anser att orsakerna består i kriminella invandrargäng och ansvarslösa föräldrar. "Slödder" i förorterna talade Sarkozy om.

Redan under den så kallade Muhammed-krisen undrade vi vart Socialistisk Folkeparti var på väg. Vi blev också förundrade när SF:s ledamot i Europaparlamentet anslöt sig till den gröna gruppen i stället för vänstergruppen. Nu kan vi konstatera att frågetecknen hopar sig.

26 februari 2008

Tyskt koalitionsdrama

Den tyska vänsterns stora valframgångar har skapat problem för det etablerade partiväsendet i Tyskland. I delstat efter delstat i västra Tyskland gör vänstern intåg i parlamenten. Enligt opinionsundersökningar i östra Tyskland är partiet redan det största av alla partier.

Den socialdemokratiska taktiken har hittills varit att vägra samarbeta med vänstern. Detta har skapat en fullständig blockering i flera delstatsparlament och en "storkoalition" med borgerliga CDU i förbundsdagen - trots att majoriteten av väljarna har röstat på vänstern, socialdemokraterna och de gröna.

Klaus Wowereit som är SPD-borgmästare i Berlin anser att denna taktik leder till att socialdemokraterna hamnar i en "babylonisk fångenskap med CDU". Wowereit leder sedan länge Berlin tillsammans med vänstern.

Men nu börjar socialdemokraterna vackla i sin vägran att samarbeta med vänstern. I östra Tyskland följer de redan principen att låta partiet i de enskilda delstaterna avgöra om de vill samarbeta med vänstern eller inte. Nu kan en liknande princip vara på väg även i västra Tyskland.

På måndagen beslutade partiledningen i Berlin att ge SPD i Hessen fria händer att samarbeta också med vänsterpartiet i koalitionsförhandlingarna. Därmed har partiledningen gett sitt stöd till partiordförande Kurt Becks linje. SPD söker i första hand en koalition med liberala FDP och de gröna. Men om detta misslyckas lämnar man dörren öppen för samarbete även med vänstern.

SPD:s gruppledare i förbundsdagen Peter Struck ser denna lösning som den allra sista. Men om FDP vägrar att samarbeta med socialdemokraterna kan ett samarbete med vänstern vara "en sista utväg". Alternativet i Hessen är att låta CDU-ministerpresidenten Roland Koch förbli i ämbetet "för evigt", som Struck uttryckte det.

Även de grönas gruppledare i förbundsdagen Renate Künast säger sig vara öppen för samarbete med vänsterpartiet. "Innehållet måste bestämma, därför kommer vi att tala med dem liksom med SPD", säger hon.

Vänsterpartiets ordförande Lothar Bisky har bekräftat att vänstern i Hessen är beredda att stödja valet av socialdemokraten Andrea Ypsilanti till ministerpresident.

På riksplanet följer socialdemokraterna fortfarande sin vägrarlinje. Men för hur länge? SPD:s omsvängning i taktiken mot vänstern har redan fått regeringssamarbetet med CDU att gnissla.
-------
FAZ, ND, JW, DN
Tidigare artiklar:
Seger för vänstern på Cypern och i Hamburg
"Die Linke är Tysklands hetaste parti just nu"
Läs- och lyssnartips
De tyska sossarnas beröringsskräck
Stora valframgångar för vänstern i Västtyskland

24 februari 2008

Seger för vänstern på Cypern och i Hamburg

Kommunistledaren Dimitris Christofias valdes till Cyperns president på söndagen. Och i Hamburg visar de första valsammanräkningarna att vänsterpartiet tagit sig in i delstatsparlamentet med 6.4 procent av rösterna.

Dimitris Christofias från Akel är den förste kommunistiske presidenten i Cyperns historia. Han vann valet med siffrorna 53.48 procent mot 46.42 för motkandidaten. Denna valseger väntas ge kraft åt kampen för återförening av Cypern. Christofias har redan fått motta gratulationer från såväl motkandidaten, från förre presidenten och från ledarna för de stora partierna i Grekland.

I Hamburg har kristdemokraterna, de gröna och liberalerna backat, medan socialdemokraterna och vänstern gått framåt. Liberala FDP ser just nu ut att förlora sin representation. Den största framgången ligger hos vänstern, som tidigare saknat representation i Hamburg.

Detta gör att det tyska vänsterpartiet nu är Tysklands tredje största parti i delstatsparlamenten. Vänstern har med sina 175 mandat passerat både de gröna (129 mandat) och liberala FDP (107 mandat).

Framgångarna för vänstern i Hamburg innebär att det nu finns majoritet för en koalition mellan vänstern, socialdemokraterna och de gröna. Samtidigt har socialdemokraterna svårt att acceptera vänsterpartiets intåg i de västtyska parlamenten. Taktiken har hittills varit att till varje pris försöka utesluta vänstern från inflytande genom att SPD gått in i storkoalition med borgerliga CDU. Denna taktik kommer dock inte att fungera i längden .
-------
SvD, SvD, DN, DN
Kommunismen går framåt
"Die Linke är Tysklands hetaste parti just nu"

Kommunismen går framåt

Enligt Svenska Dagbladet kan en kommunist bli Cyperns näste president:

"Kommunistledaren Dimitris Christofias är klar favorit till segern när Cypern väljer president på söndagen."

Dimitris Christofias, som leder kommunistpartiet Akel, har fått stöd av tre andra partier inför den avgörande valomgången.

Både mitten-högerpartiet Diko, socialistiska Edek och de gröna stöder kommunisten Christofias och uppmanar sina väljare att rösta på honom. Det ger Christofias stöd av ungefär 58 procent av väljarkåren.
På översta bilden syns Dimitris Christofias tillsammans med grekiska kommunistpartiets ordförande Aleka Papariga under en demonstration mot kriget i Irak.

22 februari 2008

"Die Linke är Tysklands hetaste parti just nu"

I dagens DN skriver Jan Lewenhagen om det tyska vänsterpartiet:

"Die Linke - så heter partiet som är på väg att plöja en djup vänsterfåra i det tyska politiska landskapet. Tusentals missnöjda tyskar går åt vänster, och de andra partierna måste följa efter."

På söndag är det delstatsval i Hamburg. Die Linke väntas få omkring tio procent av rösterna.

Tyvärr finns inte artikeln i tidningens nätupplaga. Däremot finns en annan artikel som redovisar att vänsterpartiet nu är det största partiet i östra Tyskland. I öst får vänstern 29,7 procent av sympatierna. I hela Tyskland 11 procent och är därmed Tysklands tredje största parti.

Bilder från ett valmöte i Hamburg. På den översta bilden Gregor Gysi, som tillsammans med Oskar Lafontaine, är partiordförande.

Tidigare artiklar om tyska vänstern:
Ett vänsterhotell i skogen
Läs- och lyssnartips
De tyska sossarnas beröringsskräck
Stora valframgångar för vänstern i Västtyskland

Uppdatering:

Aftonbladets ledare "Berlins borgmästare: Inget tabu mot vänstern"

21 februari 2008

Om demokrati

Vi hörde i veckan folkpartiets Birgitta Ohlsson debattera Kuba med Lars Ohly i radions P1 morgon. Hon sa att man måste vara "glasklar" i fråga om demokrati och diktatur. Vi tyckte att det var en intressant formulering. Är frågan glasklar? Och: Är frågan om demokrati och diktatur en motsättning mellan höger och vänster?

Det finns få politiker som i dagens samhälle förespråkar diktatur. De flesta förespråkar demokrati, åtminstone som allmänt begrepp. Det gäller såväl höger som vänster. Inte ens historiskt finns några större motsättningar mellan höger och vänster då det gäller själva ordet demokrati. Striden har närmast stått mellan vilka som ansett sig vara mest demokratiska.

Inte ens Sovjetunionen tog avstånd från demokrati. I stället förespråkade man en särskild form av demokrati - sovjetdemokratin. Ibland framför kritiker av marxismen att begreppet proletariatets diktatur är ett bevis för att socialister vill ha diktatur i stället för demokrati. Men inte heller detta argument är giltigt. Proletariatets diktatur existerar i marxistisk tradition som en beskrivning av ett övergående stadium i en revolutionär omvandling av samhället. Även detta stadium kännetecknas av att majoriteten av folket ska delta i utövandet av styrelsen. Och det ska ske i majoritetens intresse. (För att undvika missförstånd vill vi påpeka att även vi är medvetna om att begreppet missbrukats och använts för att rättfärdiga diktatur. Vi talar här om begreppets innebörd i marxistisk teoribildning.)

Birgitta Ohlsson framhöll i radiodebatten att man inte kan ställa demokrati och välfärd i motsättning till varandra, så att man t ex väljer att antingen ha demokrati eller social välfärd. Demokratin är för henne överordnad allt annat. Lars Ohly instämde i detta.

Vi anser att detta är att förenkla frågan om demokrati för mycket. Redan den grekiske filosofen Aristoteles insåg att demokrati och jämlikhet förutsätter varandra. Han menade att deltagarna i ett demokratiskt sammanhang måste vara någorlunda jämlika varandra för att demokratins idé ska fungera.

I ett socialt ojämlikt samhälle får en del människor större verkligt inflytande genom ekonomisk makt och utbildning. I ett samhälle där stora delar av människors liv och vardag styrs av privata och individuella lösningar blir detta särskilt tydligt.

En annan fråga som styr demokratins möjligheter är huruvida en stat utsätts för hot eller inte. Det kan gälla såväl yttre som inre hot. Den svenska demokratin krympte under andra världskriget. Den amerikanska demokratin har krympt efter 11 september 2001. USA:s krigföring mot Kuba, som militärt och ekonomiskt har pågått sedan 1962, har inte gynnat demokratin på Kuba.

Frågan om en nations självbestämmanderätt är väsentlig för demokratins förverkligande. Därför är inställningen till USA:s krigföring mot Kuba ett väsentligt kriterium på om man vill gynna demokratins utveckling i detta land. I den frågan slirar många liberaler.

Ordet demokrati brukar översättas med folkstyre. Om folkstyre ska råda som allmän princip för samhället blir det intressant att fråga vilka delar av samhället som underordnas demokratins princip och vilka delar som hanteras privat och individuellt.

De delar av samhället som styrs privat och individuellt styrs inte demokratiskt. På dessa områden är det penningens makt som råder. Där är vi inte lika. Där gäller inte en människa en röst.

Vi anser att det största hotet mot demokrati i dag kommer från en strävan att privatisera allt större delar av människors liv och vardag. Till detta undandragande av större och större delar av samhällslivet från demokratin bidrar inte sällan liberaler. Detta faktum borde vänstern tydligt betona.

En klassisk fråga när det gäller demokrati är: Demokrati för vem? En annan fråga är: Demokrati över vad?

Där demokrati inte råder, så är det en annan princip som råder.

17 februari 2008

Sossarna ute och cyklar i Kosovo

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman anklagar utrikesminister Carl Bildt för att han inte snabbt nog vill erkänna Kosovo som ett självständigt land. Dess värre måste vi konstatera att Ahlin är ute och cyklar. Han har helt enkelt lagt de folkrättsliga principerna på hyllan.
Ahlins beteende vittnar om att även de svenska socialdemokraterna är beredda att underminera FN-systemet.

Kosovo har i dag ensidigt utropat sig självständigt, dock utan de förutsättningar som FN kräver.

Det känns lite ovant att berömma utrikesminister Carl Bildt och kritisera socialdemokraterna. Men i frågan om Kosovos "självständighet" är det på sin plats. Det är klokt att hålla sig till folkrättsliga principer.

–Jag tror att Urban är rätt mycket inspirerad av en del militanta amerikanska tongångar, säger Bildt till SvD.

EU ger sig nu in i ett getingbo utan mandat från FN. Som SvD:s kommentator Rolf Gustavsson skriver:

"Politiskt är det minst lika paradoxalt att EU medverkar i ett statsbygge som på i huvudsak etniska grunder ytterligare splittrar upp före detta Jugoslavien. EU har under drygt femton år med stor möda försökt europeisera Balkan, befrämja demokrati och rättssamhälle för att därigenom övervinna gränser och etnisk uppsplittring. 'Standard före status' kallades den linjen, medan resultatet blivit det omvända."

SvD, SvD, DN, DN, DN, DN

09 februari 2008

När Sveriges konung hjälpte Hitler

Bild: Från vänster nuvarande kungens pappa Gustav Adolf, Hermann Göring och Gustav V.
När Hitler 1940 hade ockuperat Österrike, Tjeckoslovakien, Polen, Danmark. Norge, Belgien, Holland och Frankrike, så ville Hitler ha fred med Storbritannien.
I det läget fanns det folk som ville hjälpa Hitler att skapa en hitlersk fred. En av dem var Sveriges dåvarande regent, Gustav V. Han skrev ett brev till Storbritannien där han uppmanade landet att acceptera en "fredlig uppgörelse".
Sverige hjälpte vid den tidpunkten Tyskland att kriga genom att förse Tyskland med större delen av den järnmalm det behövde för krigsindustrin. Under det första krigsåret räknade tyskarna med att få elva miljoner ton svensk järnmalm för att täcka sitt årliga behov som uppgick till femton miljoner ton.
Winston Churchill, som var premiärminister i Storbritannien, svarade till den svenske kungen:
"Innan en sådan begäran eller sådana förslag ens kan tas under övervägande måste Tyskland ge effektiva garantier i gärningar, inte i ord för att frihet och självständighet åter ges åt Tjeckoslovakien, Polen, Norge, Danmark, Holland, Belgien och framför allt Frankrike."
Den svenske kungen krävde inte någon frihet åt de ockuperade länderna. Han ville bara ha fred. Det vill säga, Hitlers fred.
-------

08 februari 2008

Ett vänsterhotell i skogen

I Elgersburg i den tyska delstaten Thüringen ligger ett hotell med en lite speciell historia. 1925 köptes det in av den tyska Röda Hjälpen och gjordes till ett hem för barn till politiska fångar. Hotellet fick namnet MOPR-Kindheim (MOPR barnhem). MOPR är den ryska förkortningen för Internationella Röda Hjälpen - Mezhdunarodnoye Obshtchestvo Pomoshtchi Revolutzioneram. I mitten av 1920-talet hade kommunisterna majoriteten i Elgersburgs kommun.

Barnhemmet invigdes på påsksöndagen 1925 av Wilhelm Pieck och "en svensk kamrat" (som vi inte lyckats hitta namnet på). Redan vid invigningen klagjordes att detta inte skulle vara ett hem för fattiga barn, utan ett hem för barn till framstående arbetarkämpar som fängslats för sitt politiska engagemang. Fram till 1933 fick tusentals barn möjlighet att komma till detta hem och få "en egen säng" och "bad två gånger i veckan".

MOPR-Kindheim fick understöd av många framstående tyska kulturpersoner som Egon Erwin Kirsch, Heinrich och Thomas Mann, Kurt Tucholsky, Käthe Kollwitz, Heinrich Zille och Albert Einstein.

Efter nazisternas maktövertagande 1933 tog nazisterna över hemmet och gjorde om det till ledarskola för Hitlerjugend och som hem för officerare.

Efter nazidiktaturens slut 1945 övergick hemmet först till organisationen Volkssolidarität och senare till det tyska socialistiska enhetspartiet, SED. Det fungerade under DDR-tiden som semesterhem för partimedlemmar och utländska gäster. Efter murens fall övergick ägandet till det tyska vänsterpartiet, en av få egendomar som partiet fick behålla.

Idag heter hotellet "Hotel Am Wald" och är öppet för allmänheten. För en relativt billig penning kan man bo på hotellet och äta typisk thüringsk mat i hotellets restaurang.

Utsikten från hotellet är bedårande och lämpar sig väl som utgångspunkt för vandringar i skog och berg. Just i dessa berg fann den tyske diktaren Goethe inspiration genom vandringar som finns utmärkta på kartor. Hotellet är också en utmärkt utgångspunkt för att besöka de närbelägna städerna Weimar, Erfurt och Jena.
-------

03 februari 2008

Läs- och lyssnartips

Dagens eko har idag kommit fram till samma analys av det politiska läget i Tyskland som vi på denna blogg presenterade för en vecka sedan. Gott så!

"Det tyska vänsterpartiet die Linke, med rötter i den östtyska kommunismen, etablerar sig nu också i västra Tyskland", meddelar Ekot. "Det var det partiet som vann vänsterväljarna i de båda delstatsvalen förra helgen. Men något samarbete intresserar inte den tyske socialdemokratiske ordföranden Kurt Beck."

– Ju starkare die Linke blir, desto mer rör sig de andra partierna mot social rättvisa. Det är huvudsaken. Vi kommer att fortsätta förändra politiken, säger Oskar Lafontaine, tidigare socialdemokratisk partiordförande och finansminister, numera en av två ordföranden för tyska vänsterpartiet.

Den andre ordföranden, Lothar Bisky, anser att socialdemokraterna måste bryta med sin blockad mot vänsterpartiet och låta vänstermajoriteten bland väljarna få genomslag i regeringspolitiken - både nationellt och lokalt:
– Muren mot vänsterpartiet måste falla, säger han.

Konsekvensen av socialdemokraternas blockad mot vänsterpartiet är att socialdemokraterna samregerar med borgerliga CDU och att vänstermajoriteten bland väljarna inte blir regeringspolitik. En inriktning som uppenbart ogillas av väljarna.
På det nationella planet ligger det nya vänsterpartiet Die Linke på 14 procent av väljarsympatierna, enligt DN. En röd-röd-grön koalition i Tyskland skulle få 49 procent av rösterna, medan CDU och liberalerna stannar på 46 procent.
I SvD tvingas till och med ledarskribenten Claes Arvidsson medge att "Die Linke segrade":
– Man tog sig över spärrgränsen på fem procent inte bara i Niedersachsen utan också i Hessen, det vill säga i en av väst­ra Tysklands riktigt tunga delstater.
-------

Borgarna säljer ut Sverige till shejker

Det är viktigt för den borgerliga alliansen att minska det statliga ägandet. Därför säljer de ut svenska statliga företag - men intressant nog till en annan stat.

Borgarregeringen har nu sålt det svenska statliga OMX till staten Dubai, som är en del av Förenade Arabemiraten.

Blir Sverige på detta sätt mer demokratiskt?

Dubais regent, shejk Mohammed bin Rashid al-Maktoum utnämnde i fredags sin son till kronprins. Han utsåg också sin bror och sin andre son till viceregenter.

Shejk Mohammed är även försvarsminister, premiärminister och vicepresident i Förenade arabemiraten, som Dubai är en del av.

Dubai är med andra ord en mycket demokratisk stat som kan handha till exempel svenska pensionspengar mycket bättre än den svenska staten.
--------
Approximation
DN, DN, SvD
Amnesty
OMX

02 februari 2008

Nya bloggkamrater

Vi har umgåtts en del med Björn Nilsson som har bloggen Björnbrum även tidigare. Men nu har vi bestämt oss för att göra förhållandet stadigare och länka till varandra. Björn skriver klokt, okonformistiskt och revolutionärt. Det gillar vi!

Helena Duroj med bloggen Politik och poesi är en nyare bekantskap. Hon kallar vår blogg "tuff och rebellisk". Det gillar vi också! Själv blandar hon dagskommentarer med egna dikter.

Angelo med bloggen Bygg ett bomb skriver huller om buller om högt och lågt. Det var där vi fann den fina skämtteckningen ovan.

Vi firar denna nya länktrio med den poetiska Te recuerdo Amanda av och med Victor Jara.