29 november 2006

Impeach George W Bush!

I USA har de verkliga patrioterna startat en kampanj för att åtala president George W Bush för att han dragit in USA i ett krig genom att ljuga för folket och världen. Fler och fler kända amerikaner ställer sig nu bakom kampanjen för att påverka kongressledamöterna att ställa sig bakom krav på åtal för uppenbara lögner, tortyr, spioneri på amerikaner med mera.

Bland förespråkarna för åtal finner vi skådespelare som Chevy Chase, mest känd från Saturday Night Live, sångaren Pete Seeger, författaren Gore Vidal , radiopersonligheten Randi Rhodes , skådespelarna Hayley Mills och Ed Asner med flera.

Mer information.

24 november 2006

Alliansen förlorar stöd

Nu kommer en andra opinionsmätning som visar att alliansregeringen förlorar sitt stöd bland väljarna. Enligt Synovate Temos novembermätning har vänstern stöd av 51 procent mot 45 för regeringen.

- En jämförelse med utvecklingen efter valen sedan 1976 visar att det aldrig tidigare skett en så dramatisk opinionssvängning, skriver Henrik Brors i DN.

- Det har varit en unikt dålig start för borgerligheten, säger Synovate Temos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

Det är framförallt män, LO-medlemmar och boende i Stockholms län som svängt. Efter avslöjandet att regeringen lönediskriminerar sina kvinnliga experter kommer fler kvinnor att också byta sida.

I nya statsministern Fredrik Reinfeldts stab av sakkunniga finns stora löneskillnader mellan könen, skriver Dagens Industri. Männens snittlön ligger på närmare 44 000 kronor i månaden, medan kvinnorna får 38 500 kronor.

Efter regeringens chockhöjning av arbetsgivaravgifterna kommer regeringen att tappa stöd även bland företagare.

Men regeringen lever i en glasbubbla. Finansminister Anders Borg tror att facken riskerar att tappa medlemmar om de motsätter sig borgarnas försämring av A-kassan. Men i den riktiga verkligheten är det regeringen som på unikt kort tid förlorat sin majoritet i opinionen. I synnerhet bland LO-medlemmar.

19 november 2006

Leninmonumentet

Vid entrén till Moderna muséet i Stockholm står ett Leninmonument av konstnären Björn Lövin. Där återfinns ett berömt fotografi på den ryske revolutionären Lenin som besöker Stockholm den 13 april 1917. Lenin är på väg hem till Ryssland för att göra revolution och avsluta Rysslands deltagande i kriget.

På bilden syns Lenin i sällskap med svenska vänstersocialister. Carl Lindhagen och Ture Nerman. De korsar Vasagatan. Lenin utbyter tankar med sina svenska kamrater. En månad senare - i maj 1917 - grundas Sveriges socialdemokratiska vänsterparti.

På den tiden gick spårvagnar även på Vasagatan. I Björn Lövins Leninmonument finns en bit av gatan med spårvagnsräls.

Lenin inhandlade en ny kostym på PUB. Det är i den kostymen han några dagar senare framträder framför Finlandsstationen i Petrograd (nuvarande S:t Petersburg) och uppstigen på en pansarvagn hälsar arbetare och soldater. Han uppmanar dem att kämpa för den socialistiska revolutionens seger.

Budapest 1956

Det är Budapest 1956. Den 30 oktober angrips högkvarteret för Budapests partikommitté vid Köztáraság ter. Partimedlemmar försvarar byggnaden som idag inhyser regeringspartiet MSZP:s Budapestdistrikt. MSZP är efterföljare till Ungerns socialistiska arbetarparti.

Vi stiger in i entrén. Där finner vi en minnestavla över dem som stupade den 30 oktober 1956. Det står färska blommor framför minnestavlan. Texten lyder: "De lojala med folket och partiet som gav sina hjältemodiga liv den 30 oktober 1956 i försvaret av folkets makt kommer alltid att bli ihågkomna." Därefter följer namnen på de stupade.

Framför minnestavlan finns ett blått förhänge. Om man skulle få oväntat besök.

Regeringen är ett skämt

Alliansen sa att den var väl förberedd inför ett maktskifte. Vi väljare skulle vakna upp i ett nytt Sverige måndagen den 18 september. Och vi vaknade.

Yrvaket fick vi uppleva det ena avslöjandet efter det andra om nyutnämnda ministrars vandel. Barnflickor i källaren. Bristande respekt för lag och rätt. Bristande kompetens. En regering som velar fram och tillbaka kring sina egna förslag.

Därefter har vi sett en panikartad rivstart med illa planerad utförsäljning av arvegodset och systemskifte inom försäkringssystemen. Den så kallade arbetslinjen för att skapa fler jobb har visat sig bestå av fromma förhoppningar och mumbo-jumbo. De nya jobben ska enligt folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag "förhoppningsvis" komma.

Utnämningsmakten har använts för att gynna de egna. De skattesänkningar som många hoppats på är redan intecknade av höjda avgifter på område efter område.

Under valrörelsen såg vi stora affischer om kunskap i skolan och svenska nobelpristagare. Efter valet har vi fått veta att alliansen inte tänker göra någonting i skolfrågan förrän 2010. Och då är det val igen. Kanske ingenting blir genomfört.

Regeringen Reinfeldt har redan blivit unik på flera sätt. I dag visar Sifo att inte ens alliansens egna väljare är nöjda. Så snabbt har en ny regering aldrig tappat väljarnas förtroende.

Det är inte konstigt. Regeringen är ett dåligt skämt.

Dessvärre är det dessa skojare som styr landet. Om de får fortsätta under fyra år kommer skrattet att fastna i halsen. Vanstyret kommer att drabba många. Och förskingringen av vår gemensamma egendom kommer inte att kunna göras ogjord.

18 november 2006

Approximation

Röda raketer har den stora äran att ha blivit länkad till arkitektstudenten Erik Bergs blogg Approximation. Vi länkar naturligtvis tillbaka. Och som vanligt firar vi länkningen med en uppmuntrande sång.

Bilden är Tatlins arkitektoniska modell av ett monument till den tredje internationalen. En rekonstruktion av modellen finns att beskåda på Moderna muséet i Stockholm.

Och så en bonuslåt...

Om socialistisk etik

De moralfilosofiska riktningarna pliktetik och konsekvensetik brukar ofta ställas mot varandra i den filosofiska debatten. Pliktetiken utgår ifrån att det finns vissa eviga värden eller regler som avgör om en handling är ond eller god. Konsekvenserna av en handling saknar betydelse inom denna etik. Det är handlingen i sig som är ond eller god. Pliktetikerns dilemma är då en handling som anses vara av godo leder till dåliga resultat. Som Samuel Johnson sa: Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser.

Konsekvensetiken (däribland utilitarismen) hävdar motsatsen. En handling är aldrig ond eller god i sig. Det är endast konsekvensen eller resultatet av en handling som avgör om handlingen är ond eller god. Konsekvensetikerns dilemma är att det ibland kan vara svårt att i förväg avgöra vilken handling som leder till de bästa resultaten.

Båda dessa riktningar är ensidiga och förmår inte att allsidigt analysera människans etiska dilemma. En socialistisk etik bör därför undvika att låsa sig i den ena eller andra fållan och i stället inrikta sig på en analys av helheten i det mänskliga handlandet.

En socialistisk analys av moralen bör på samma sätt som den historiska analysen betrakta människors handlingar mot bakgrund av det samhälle människan lever i. Och i detta samhälle beakta människan som ett skapande subjekt, som genom sin aktivitet (praxis) sätter sig i förbindelse med sin omgivning (objektet) för att omforma den efter sina egna behov, tycke och smak.

I denna helhetssyn ryms för det första en analys av människors avsikter. Marx betonar i Kapitalet att människans förmåga till medvetet handlande är det som är specifikt mänskligt. Människan tänker först ut vad hon vill göra i sitt huvud för att sedan göra det hon tänkt i praktiken. Denna del av det mänskliga handlandet - avsikten - måste utgöra en viktig beståndsdel i en socialistisk etik.

Men det räcker inte. Även handlingen i sig rymmer moraliska implikationer. Där ryms en lagrad historisk erfarenhet. Människornas historiska erfarenhet av de resultat som mänskliga handlingar brukar leda till formuleras av människor till lagar, regler och plikter. Dessa lagar och regler förändras genom historien beroende på vilket samhälle människorna lever i.

Men inte heller detta räcker för att skapa en helhet i det moraliska dilemmat. Även konsekvenserna, de eftersträvade resultaten, måste bedömas. I varje klassamhälle har människor olika intressen som avgör vad som är eftersträvansvärt. Människor med olika intressen kan inte enas om vad som är eftersträvansvärt på de områden där intresset skiljer dem åt. För en kapitalist är det god moral att leva på andra människors arbete. För den utsugne är det god moral att avskaffa utsugningen. Därför blir moralfrågor i ett klassamhälle även klassfrågor.

Den socialistiska etiken begränsar sig inte till den enkla motsättningen plikt- eller konsekvensetik, utan rymmer en helhetssyn på mänskliga handlingar mot en historisk och samhällelig bakgrund. Socialister har det därför inte så lätt då det gäller att bedöma moralen. De måste se till helheten och tänka på allt. Men då detta väl är gjort blir den moraliska halten desto starkare.

15 november 2006

Otäcka gaser

Få svenska frågor är så laddade som säkerhetspolitik och energipolitik. Nu råkar frågorna sammanfalla i en rysk-tysk gasledning under Östersjön.

Fp-riksdagsmannen Carl B Hamilton har gått igång på allvar om att svenska intressen är i fara då ryssen kan komma nära in på svenskt territorium för att spionera.

Han får flankstöd av ordföranden i försvarsutskottet Ulrica Messing (s) som också ser rikets säkerhet i stor fara. Det anser också försvarsminister Mikael Odenberg (m).

På andra sidan Östersjön tar polska nationalister till brösttoner - mest dock för att en gasledning över jord skulle gå genom Polen och ge ett välkommet extra bidrag till statskassan.

De svenska politikernas argument är svårare att förstå. Hur skulle Sverige vara hotat av ett projekt som uppenbarligen inte hotar Natolandet Tysklands intressen? Och hur är det med gemenskapen i EU?

Ofta talar borgerliga politiker om att ekonomiskt samarbete främjar fred och demokrati. Vart tog det resonemanget vägen?

Plötsligt har även miljön i Östersjön väckt vissa politikers intressen. Det är så dags. Miljön i Östersjön har varit urusel sedan andra världskriget, då diverse gifter och vapen dumpades där. Övergödning och andra orsaker har försämrat kvaliteten i Östersjön. Men detta har varit känt i över 30 år.

Det är intressant att höra uttalanden om Ryssland som för tankarna till kalla kriget samtidigt som utrikesminister Carl Bildt (m) har (eller nyligen haft) aktier i ryska energibolag. Det är också intressant att så upprörda toner hörs när det gäller ryska ekonomiska etableringar i svensk närhet samtidigt som ingen tycks uppröras över amerikanska etableringar på svensk mark.

Varenda McDonaldsrestaurang kan ju vara en potentiell säkerhetsrisk. För USA är ju som alla vet mer krigiskt inställt än Ryssland – både i retorik och praktik.

11 november 2006

Oro för demokratin i Tjeckien

För en månad sedan förbjöds det kommunistiska ungdomsförbundet i Tjeckien - landets största politiska ungdomsorganisation. Nu har den tjeckiska senaten inlett en undersökning av kommunistpartiets "konstitutionalitet". Alltså, senaten ifrågasätter huruvida kommunistpartiets existens är förenlig med konstitutionen. Tjeckiens kommunistiska parti fick 13 procent av rösterna i senaste parlamentsvalet och är landets tredje största parti.

Det finns två omständigheter som är märkliga i detta sammanhang. Den första är att det över huvud taget är möjligt för majoriteten i en parlamentarisk församling i ett EU-land att förbjuda oppositionen. Ingripanden från EU-kommissionen, Europadomstolen, Europadomstolen borde vara omdelbara - men är det inte.

Den andra märkliga omständigheten är att internationella och svenska nyhetsmedia inte uppmärksammar dessa hot mot demokratin i ett land som tillhör samma europeiska gemenskap som Sverige.

Utrikesminister Carl Bildt (m) sa i dagens lördagsintervju i Dagens eko att den borgerliga utrikespolitiken värnar mer om demokratiska fri- och rättigheter än vänstern. Bildt har nu möjlighet att visa om det finns något allvar i denna utsaga. Han borde göra ett mycket skarpt uttalande mot den tjeckiska senatsmajoritetens försök att förbjuda sina motståndare.

Bildt hade möjlighet att göra ett kraftfullt uttalande när det gällde det tjeckiska inrikesministeriets förbud mot det tjeckiska ungdomsförbundet. Det gjorde han inte. Han och regeringen nöjer sig med att "följa ärendets utveckling" genom svenska ambassaden i Prag. Det är ett något futtigt sätt att värna demokratiska fri- och rättigheter när de på allvar hotas.
-------
Tidigare bloggningar på Röda raketer om Tjeckien.
Läs också Esbatis kommentarer och Hanna Löfqvist om det tjeckiska partiförbudet.
Tjeckiska kommunistpartiets hemsida.

09 november 2006

"Mischa" är död

DDR:s förre spionchef, Markus Wolf, är död. Wolf var son till den kände tyske författaren Friedrich Wolf. 1933 flydde familjen undan nazisterna till Moskva. I Moskva studerade han tillsammans med brodern, Konrad Wolf, på Karl Liebknecht-skolan. Berättelsen om tiden i Moskva och den livslånga vänskapen med skolkamraterna från skolan beskriver Wolf i boken Troika, som utkom samtidigt i DDR och Västtyskland 1989.

Under andra världskriget splittrades skolkamraterna så att en hamnade i tyska Luftwaffe, en amerikan som var son till journalisten Louis Fischer blev medarbetare till Eisenhower och Markus bror blev officer i Röda armén. Efter andra världskrigets slut lyckades vännerna trots det kalla kriget att bevara kontakten och vänskapen livet ut.

Efter kriget kom Markus Wolf tillbaka till Tyskland till den sovjetiska ockupationszonen. Han arbetade en tid som journalist och bevakade bland annat Nürnbergrättegångarna. Han fick arbete inom diplomatin, men värvades sedan för att bygga upp DDR:s utlandsspionage.

Under sin tid som spionchef blev han ett mysterium för de västerländska spionorganisationerna. Han gick under namnet "mannen utan ansikte". I John le Carrés spionromaner var han förebild för den mystiske spionchefen "Karla" (av vännerna kallades han "Mischa"). Wolf betraktades som kanske världens mest framgångsrike spionchef.

1986 avgick han från sin tjänst på egen begäran och ägnade sig åt författarskap. Året före Berlinmurens fall reste han runt och berättade om boken Troika. I november 1989 framträdde han offentligt och krävde demokratisering av socialismen i DDR. Wolf blev en betydelsefull personlighet bland dem som ville förena socialism och demokrati.

Efter den tyska återföreningen flydde Wolf och hans fru Andrea en kort tid till Moskva, men återvände till Tyskland där han blev arresterad och dömd till sex års fängelse. Denna dom upphävdes senare av författningsdomstolen.

På senare år blev Markus Wolf känd som författare och en ofta anlitad gäst i tv-sofforna i Tyskland.

Markus Wolf blev 83 år gammal. Han avled den 9 november, årsdagen av den tyska återföreningen, kristallnatten och novemberrevolutionen 1918.

En betydelsefull personlighet i den tyska 1900-talshistorien har gått ur tiden.
-------
På bilden syns Markus Wolf med sin fru Andrea under en demonstration i Berlin till minnet av Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht den 11 januari 2004.

På svenska finns boken Mannen utan ansikte (med förord av Jan Guillou).

BBC-intervju med Markus Wolf om Nürnbergrättegångarna (mitt på sidan).

08 november 2006

Smutsig byk

USA:s förre försvarsminister Rumsfeld träffar sin dåvarande allierade Saddam Hussein i Bagdad den 20 december 1983. Vid den tiden stödde USA Irak i kriget mot Iran. Tre år senare hjälpte USA Iran att skaffa vapen. Pengarna från vapenförsäljningen använde USA till att illegalt stödja de så kallade Contras som bekämpade sandinisterna i Nicaragua. Rumsfelds efterträdare Robert Gates är bland annat känd för sin inblandning i Iran-Contrasaffären. Byken snurrar runt.

Se hela videoklippet Rumsfeld-Hussein här.
Läs mer om Rumsfeld och USA-valet.

Grattis USA och världen!

USA:s folk har röstat bort den republikanska majoriteten i representanthuset. Och troligen också i senaten (ställningen är jämn, men just nu till demokratisk fördel). Det kommer att innebära ett mer demokratiskt USA. USA har ju bara varit demokratiskt några få decennier. Det var inte länge sedan t ex apartheid existerade i USA.

USA:s folk har röstat mot krigspolitiken. Och som ett omedelbart resultat av detta val har en av krigets främsta arkitekter, försvarsminister Donald Rumsfeld, avgått. Avgången gör det möjligt att ställa honom inför rätta för hans krigsförbrytelser. Rumsfeld kommer att gå till historien som mannen bakom Guantanamo och Abu Ghraib.

För Iraks folk ger valet hopp för framtiden. För Bush-regimens quislingar i Irak ser det mer bekymmersamt ut. För USA:s soldater i Irak ger det hopp om att få komma hem levande. För den amerikanska krigsindustrin finns farhågor för minskade profiter. Därför blev USA-börsens första reaktion att gå ner. Men efter lite eftertanke insåg marknaden att även USA:s demokrater brukar måna om storkapitalet.

Nu innebär inte den demokratiska framgången i USA-valet att faran är över. Även demokraterna är medansvariga för krigspolitiken. Även under demokratiskt styre har USA startat krig. Det var John Kennedy och Lyndon B Johnson som trappade upp USA:s krig mot Vietnam. Det var Bill Clinton som startade kriget mot Jugoslavien. Därför behöver vi fortsätta att sjunga Bring 'em home.

Men valet är en tydlig signal från USA:s folk att de vill ha fred. Det kan innebära att USA kan komma tillbaka till det internationella samarbetet och bryta sin isolering från världssamfundet.

Bush-regeringens eftermäle kommer att bli entydigt. Det var en regering som strävade efter krig. Det var en regering som ljög för sitt folk och världen för att motivera krig. Det var en regering som utnyttjade folkets rädsla efter nine-eleven för att krympa demokratin och öka övervakningen av det egna folket. Bush-regeringen är ett mörkt kapitel i USA:s historia.

Senaste inläggen om USA.

Artikel om USA:s kommunister.

05 november 2006

Bring 'em home

På tisdag går amerikanerna till mellanårsval. Vi önskar att de fattar de bästa beslut av alla med den här låten från The Real Seeger Sessions. Eller varför inte samma sak med en något yngre musiker.

Och ett litet tillägg från Pete Seeger.

04 november 2006

Tvi vale för betonghäckar


LO ska komma överens om en gemensam strategi i lönerörelsen. Och vad får vi höra? Jo, det vi alltid har fått höra. De mansdominerade facken ska ha mest, som om det vore en naturlag.

Socialdemokratin har förlorat ett avgörande val men det verkar fungera lika trögt som tidigare i hjärnkontoren hos de dominerande fackliga organisationerna.

Den så kallade solidariska lönepolitiken sträcker sig aldrig så långt som till de lågavlönade kvinnorna.

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin har nämnts som en tänkbar efterträdare till Göran Persson. Vi säger bara: Gud bevare oss.

Så lite som hon har gjort för att lyfta fram kvinnorna i fackföreningsrörelsen skulle det vara dödsstöten för socialdemokratin. Betonghäckarna försöker fortsätta att styra. Enligt deras förmenande är det självklart att det ska vara en man på posten, men om det visar sig vara omöjligt går det bra att lyfta fram något så menlöst som Lundby-Wedin.

Däremot blir det väsen om att Carin Jämtin sitter en månad till på sin riksdagsstol. Varför? Jo, för om hon behåller den kan hon vara med och kandidera. Men det är ju så fuuult säger den principlösaste av alla, Annika Billström, för ni har väl inte glömt hur intensivt hon bekämpade vägtrafikavgifterna före förra valet.

Det är verkligen dags för socialdemokratin att bryta med de dåliga sidorna av sitt förgångna. Då gäller det att sluta låta betonghäckarna styra. Ska det vara en kvinna på partiledarposten bör hon inte ha varit i maskopi med det gänget.
-------
Se intervju med kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekgül.

Avskaffa biståndsministern

Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) vill begränsa antalet "samarbetssländer" så att hon själv kan rabbla upp dem om hon skulle bli väckt mitt i natten.

-De ska vara så många att biståndsministern kan väckas mitt i natten och rabbla namnet på de länderna, säger hon till Dagens eko (14.20 in i programmet).

Det är att förhålla sig ansvarslöst till sitt ansvarsområde. Väljarna hade väl ingen anledning att tro att det var politikernas rabbelkonst eller räkneförmåga vid plötsligt uppvaknande de hade att ta ställning till.

Samma Carlsson lät nästan upprörd i samband med budgetpresentationen. Hon hade fått alldeles för mycket pengar!

I veckan kom en rapport om att det går trögt med fattigdomsbekämpningen i världen. I stället för att ta itu med detta grundläggande problem vill Gunilla Carlsson kunna svara rätt ifall journalisterna skulle ringa i gryningen.

Det är verkligen illa att globala frågor av den digniteten hanteras av personer som fullständigt tycks sakna kompetens. Det som är ännu värre är att biståndsministern lutar åt George W Bushs sätt att bedriva biståndspolitik i det så kallade kriget mot terrorn. Där går biståndet bara till länder som ställer upp på Bushs krigspolitik, en politik som till och med amerikanerna verkar vända ryggen till. Eftersom Sverige inte står under något direkt terrorhot behöver vi med den logiken inte dela ut några biståndsmedel alls.

Vi hade en engagerad och kunnig biståndsminister i Carin Jämtin. Nu har vi fått en som inte vill ha någon budget.

Avskaffa henne!