29 maj 2008

Condoleezza och världsfreden

Condoleezza Rice - "världens mäktigaste kvinna" som hon beskrivs i en intervju på DN:s webbsajt - försöker förmedla bilden av att USA håller på att göra Irak till "ett anständigt land".

- Irakierna är på väg att bygga ett anständigt samhälle, med institutioner för statsmakten, de har säkerhetsstyrkor som ägnar sig åt att kasta ut terrorister och kriminella runt om i landet, säger Condoleezza Rice.

Invändningen är att terroristerna inte fanns där före USA:s ockupation. När DN frågar henne om USA:s "särskilda förhörsmetoder" eller "tortyr " som det brukar heta i andra sammanhang, svarar Rice att USA är "den starkaste förespråkaren av mänskliga rättigheter, på hemmaplan och utomlands".

- Vi har befunnit oss i ett annorlunda slags krig, där underrättelser är oumbärliga. Om man låter någon begå brottet först och sedan försöker reda ut vad de har gjort, så har 3 000 människor dött. Det är en skyldighet för USA:s president att använda alla medel, givetvis lagliga, för att skaffa information som stoppar attacker. Presidenten har gjort det klart att alla amerikaner ska arbeta inom lagens ramar och i enlighet med internationella konventioner och han tolererar inte tortyr.

Det hävdar USA:s utrikesminister. Det är många som inte håller med henne, bland andra vi. Skendränkning som USA tillämpat mot Guantanamo-fångar är att betrakta som tortyr. Att spärra in 15-åringar och hålla dem som fångar tills de är mer än myndiga hör inte heller till ett rättssamhälles principer.

Men nu är hon här Condoleezza Rice och talar ut om hur det bör vara. Problemet är att hon inte lyssnar på några motargument. Hennes och George W Bushs världsbild tycks gjuten som i sten. Men stenen krackelerar. Ingen president i USA:s historia har haft så lågt förtroende. I alla fall inte så länge man gjort opinionsmätningar.

Bush och Rice anser sig inte behöva ändra något i sin inställning – det ska andra göra. De tycker inte att deras allierade i till exempel Israel, Pakistan och en rad andra länder heller behöver ändra sig.

USA har inte alls kastats in i något oförklarligt krig. Bush gick medvetet i krig mot Irak, utan att ha den blekaste orsak. Det beskriver även Bushs tidigare pressekreterare Scott McClellan i en nyutkommen bok.

McClellan anklagar till och med "mainstream media" för att ha accepterat vad de blev tillsagda från Vita huset. Därför avslöjades inte de dåliga underrättelser som användes för att rättfärdiga ockupation och krig.
-------
DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, V

25 maj 2008

Rätt låt vann!

Kul att Ryssland vann Melodifestivalen. Man kan tycka vad man vill om detta evenemang. Men det är ett utmärkt studium av det nya Europa. Och de kulturella förbindelser som existerar mellan folken - till skillnad från förbindelser mellan regeringar.

Det är en god lektion till alla dem som lever kvar i föråldrade föreställningar. Hoppas vår utrikesminister Carl Bildt, som var på plats i Belgrad, också lärde sig något nytt. Kalla kriget är slut. We believe.

Sverige hamnade på 18:e plats - av 25 möjliga. Norge och Danmark klarade sig bättre. Tyder det på att Sverige just nu är "out of touch" med det nya Europa?
-------
DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex

20 maj 2008

Den stora bluffen

1982 lurade militären det svenska folket. Den påstod sig ha bevis för att ryska ubåtar kränkte svenskt vatten i Hårsfjärden. Det ledde till en diplomatisk kris, mer pengar till militären och att Carl Bildt blev en kändis.

När "bevisen" idag offentliggörs visar de sig vara felaktiga. "Ubåtsljuden" visar sig ha kommit från en segelbåt inhyrd av Dagens Nyheter.

Den som på 1980-talet tvivlade på rimligheten i militärens påståenden betraktades närmast som landsförrädare. Fortfarande vidhåller militären sina lögner. Bror Stefenson, som var försvarsstabschef vid tiden för ubåtsjakten, säger att "inspelningen var inte det enda beviset som låg till grund för den diplomatiska protesten". Carl Bildt vill idag - till skillnad från då - inte kommentera saken.

Dåvarande svenske utrikesministern, Lennart Bodström, kommenterar till SvD:
-Jag föreställer mig att det inte går att ändra på militärens uppfattning. Jag var på ett seminarium för ett par månader sedan och då sade militären unisont att det handlade om ryska ubåtar. Jag föreställer mig att man måste tycka så i flottan för att vara riktigt uppskattad. Men nu borde det väl vara färdigt.
-------
SvD, SvD, DN

17 maj 2008

Avknoppningarna stoppas

Efter Statskontorets rapport om olagliga avknoppningar av offentlig verksamhet kan planerade avknoppningar komma att stoppas. I Stockholms stad har finansborgarrådet Sten Nordin (m) tillsatt en utredning:
- Innan utredningen är klar kommer inga avknoppningar att ske. Om utredningen visar att vi måste ändra vår policy kommer vi givetvis att ändra den, säger Staffan Ingvarsson (m), kanslichef på finansroteln till Stockholms fria.

Statskontorets rapport är ett hårt slag mot den borgerliga alliansens privatiseringsstrategi. I stället för en rak utförsäljning av offentlig verksamhet till privata företag har "avknoppningar" varit ett mjukare sätt att privatisera. Genom att låta den kommunala personalen själva ta över verksamhet har man sökt uppnå folklig acceptans för privatiseringar. Denna taktik sätter Statskontorets rapport stopp för.

"Avknoppningar" är en viktig del i alliansens strategi. I alliansens valmanifest 2006 skrev man t ex att "anställda i vården ska kunna ta över en verksamhet och ha rätt att förbereda avknoppning på arbetstid. I ett första skede bör en personalgrupp kunna ta över driften av en verksamhet utan föregående upphandling. Därför inrättas ett avknoppningsstöd och en startlag för mångfald i vården stiftas."

Sedan alliansen fick regeringsmakten har denna strategi förverkligats. I regeringsförklaringen 2007 framhålls "avknoppning från offentlig sektor" som en viktig del i regeringens arbete. I budgetpropositionen för 2008 förklaras att regeringen fortsätter sin "satsning för att göra det möjligt för anställda att ta över offentligt driven verksamhet genom avknoppning." 117 miljoner kronor avsattes till en "strategi för en god vård" "innefattande bl.a. stöd för avknoppning".

Inom regeringen har socialminister Hägglund och utbildningsminister Björklund haft ett särskilt ansvar för att gynna avknoppningar. Socialdepartementet har också bidragit till skapandet av Avknoppningsakademin, ett initiativ från Almega, som är en organisation för tjänsteföretag inom Svenskt Näringsliv.

I höstas uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning hur Tibble gymnasium såldes till rektorn för en fjärdedel av marknadsvärdet. Juristerna på Sveriges kommuner och landsting konstaterade redan då att detta stred mot lagen. Se Täbys kommunalråd med fingrarna i syltburken.

Före Statskontorets rapport om avknoppningar gjorde Sveriges kommuner och landsting en utredning som i allt väsentligt kom fram till samma slutsatser som Statskontoret senare gjorde. Utom på en punkt. Man förde in formuleringen att man"inte har hittat några lagliga hinder för avknoppningar av skolor". Detta trots att man samtidigt konstaterade att avknoppningar inte får "gynna någon enskild individ eller grupp". Vilket är just det som avknoppningar gör.

Avknoppningar syftar till att ge enskilda eller grupper av anställda särskilda möjligheter att ta över kommunal verksamhet. I ett pressmeddelande förtydligar regeringen att det handlar om att "låta personal ta över och driva verksamheten".

Trots att SKL:s jurister kom fram till att avknoppningar inte får "gynna någon enskild individ eller grupp" skrev de att de "inte har hittat några lagliga hinder för avknoppningar". Det var en märklig slutsats för att komma från jurister. Förmodligen var formuleringen en eftergift för politiska påtryckningar. Till saken hör att SKL numera har en borgerlig ledning.

Efter Statskontorets rapport behöver inte någon sväva i okunnighet. Avknoppningar är olagliga och måste stoppas. Men från regeringen är det fortfarande tyst trots att det nu gått tre veckor sedan Statskontorets rapport lämnades till densamma.
-------
Tidigare texter:
Tystnad om avknoppningar
Avknoppningar är olagliga

Läs också:
Stockholms fria "Avknoppningarna kan stoppas"
Ann-Margarethes blogg "avknoppning är olagligt"

Se också
Hur Täby kommun finansierar olaglig skola
Och vad kommunalrådet i Täby säger om det

13 maj 2008

Tystnad om avknoppningar

"Avknoppning" har varit en av borgarnas främsta metoder för att genomföra ett systemskifte i Sveriges kommuner och landsting. Att låta den egna personalen ta över och driva samma verksamhet i privat regi har varit ett "mjukare sätt" att privatisera än att helt enkelt sälja ut verksamheten till privata företag på marknaden.

Denna taktik är nu grundligt punkterad av Statskontoret, som i en utredning klarlägger att metoden är olaglig (eller "inte rättsligt möjlig", för att använda Statskontorets terminologi).

Utredningen som fastslår avknoppningarnas olaglighet beställdes av den borgerliga regeringen den 21 februari i år. Utredningen offentliggjordes den 30 april. Helt i enlighet med beställningen. Trots att det nu gått två veckor är det dödstyst från regeringens sida. Inte minsta pip har hörts. Inte ens från Jan Björklund som annars brukar hålla sig framme när det gäller nyheter och media. På regeringens hemsida framgår att ordet avknoppning senast nämndes den 21 februari.

Den borgerliga alliansen inser att Statskontoret skjutit ett grundskott i hela privatiseringsstrategin. Därav tystnaden. Och ironiskt nog är det marknadsmässiga principer som gör avknoppningarna olagliga. Stat och kommun får inte ensidigt gynna vissa företagare på marknaden. Det säger både kommunallagen och EU-rätten.

Och ensidigt gynnande, det är precis vad avknoppningar handlar om. Avknoppningar handlar om "att låta personal ta över och driva verksamheten", som det heter i ett pressmeddelande från regeringen den 12 oktober 2007. Statskontoret konstaterar att det inte är "rättsligt möjligt från kommunens sida rikta ett sådant erbjudande till de anställda."

Frågan är solklar. Vi förstår varför regeringen är tyst. Men vi förstår inte varför oppositionen också är tyst. Den borde genast se till att det blir ett stopp på den brottsliga verksamheten!
-------
Tidigare text:
Avknoppningar är olagliga

Se även:
Alliansfritt Sverige "Avknoppningar bryter mot lagen"
Dagens Medicin "Avknoppning inte tillåtet"
Läkartidningen "»Avknoppning« inte lagligt"
Lärarförbundet "Stopp för avknoppning?"
Flamman "Avknoppning kan vara olagligt"
Stockholms fria "Avknoppningarna kan stoppas"

11 maj 2008

Avknoppningar är olagliga

Statskontoret fick för några månader sedan regeringens uppdrag att "göra en analys av vilka principer som enligt gällande rätt ska ligga till grund för prissättningen av en verksamhet när en kommun eller ett landsting överlåter den till kommunal personal". Så kallad "avknoppning".

I veckan kom Statskontoret med sin rapport. Den säger entydigt att avknoppningar är olagliga:
"Självfallet kan anställda, i vilken rättslig form som helst, lägga bud på kommunal egendom m.m. som är till försäljning. Däremot är det inte rättsligt möjligt från kommunens sida rikta ett sådant erbjudande till de anställda."

Inte rättsligt möjligt! Det är en omskrivning av begreppet olagligt.

Visst kan kommuner sälja ut delar av sin verksamhet. Även anställda i en kommun kan lägga ett bud på delar av den kommunala verksamheten. Men det ska vara "marknadsvärdet, det högsta anbudet, som gäller". Endast detta ligger i linje med god ekonomisk förvaltning av en kommun. De anställda betraktas i det sammanhanget som anbudsgivare "utan någon särställning".

Statskontoret konstaterar att "begreppet avknoppning saknar definition och rättslig betydelse". Men om kommunen vill sälja ut delar av sin verksamhet till privata företag så måste kommunen agera "som vilken annan aktör som helst på en marknad och söka uppnå högsta pris":
"Det innebär bl.a. att det inte är möjligt att rikta erbjudanden till grupper av anställda", skriver Statskontoret.

I en rad kommuner är det just detta som har skett. Borgerliga politiker har i sin iver att privatisera den offentliga sektorn slumpat ut kommunal egendom till underpriser och utan öppen budgivning.

Niklas Ekdal beskriver exemplet Täby i dagens DN. När det gäller försäljningen av Tibble gymnasium har kommunens egen revisionsbyrå konstaterat att det funnits "allvarliga brister i kommunstyrelsens agerande och ansvarstagande i samband med nedläggningen av Tibble gymnasium som kommunal verksamhet". Märkligt nog skriver Ekdal att avknoppningar inte är olagliga. Han bör nog läsa Statskontorets rapport en gång till. Där slås entydigt fast att det inte är "rättsligt möjligt".

Om avknoppningar alltså är olagliga, så innebär det att en rad borgerliga politiker och tjänstemän i flera svenska kommuner bör ställas till straffrättsligt ansvar för att ha förskingrat medborgarnas egendom.

Liksom med avknoppningar kan man ifrågasätta lagligheten av den utförsäljning av hyresrätter som pågår i flera borgerligt styrda kommuner. Det kan inte vara förenligt med "god ekonomisk förvaltning" att sälja hyresrätter till underpris och att köparen dagen efter transaktionen kan sälja lägenheten med förtjänst.

Statskontoret skriver i sin rapport att "när en kommun avyttrar en del av den kommunala egendomen är kommunen skyldig att agera så att förmögenheten är intakt, eller så intakt som möjligt. Av det följer att en kommun måste söka uppnå marknadspris vid försäljningar av fast och lös egendom m.m."

Så agerar inte borgarna. I stället slumpas skattebetalarnas egendom bort på Mammons altare.
-------
Läs mer om den brottsliga verksamheten:
Avknoppningsakademin
Svenskt Näringsliv om avknoppning
Regeringen om avknoppningar
-------
Andra bloggar:
Varför?
David och Goliat
DN, SvD

02 maj 2008

Bilder av första maj

Det är intressant att se vilka bildval man kan göra för att beskriva en och samma händelse. Här följer några bilder från första maj i Stockholm 2008. Mycket folk. Här en bild från Götgatan.

Enligt arrangörerna var det 8 500 i tåget. Och en överfylld Kungsträdgård. Här en bild från Slussen.
Om man tittar på bilderna från denna händelse i Svenska Dagbladet finns två bilder. Den ena visar förre vänsterledaren Lars Werner i glatt samspråk med Janne Sillén, son till Hugo Sillén, som var partiordförande på 1930-talet. Den andra bilden visar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund som möter en strejkvakt i ett öde Kungsträdgården.

Framme vid Kungsträdgården. När huvudtalen från scenen börjar har långt ifrån alla demonstranter kommit fram. I DN visas också två bilder. Den ena föreställer en porträttfotografering av en ung kvinna med röda ballonger. Den andra en bild på Vårdförbundets ordförande i talarstolen.
Varken i SvD eller DN visas att här pågår en folkfest med tusentals människor.
-------
DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD
Chicago Tribune, Chicago Tribune (bildgalleri)