13 maj 2008

Tystnad om avknoppningar

"Avknoppning" har varit en av borgarnas främsta metoder för att genomföra ett systemskifte i Sveriges kommuner och landsting. Att låta den egna personalen ta över och driva samma verksamhet i privat regi har varit ett "mjukare sätt" att privatisera än att helt enkelt sälja ut verksamheten till privata företag på marknaden.

Denna taktik är nu grundligt punkterad av Statskontoret, som i en utredning klarlägger att metoden är olaglig (eller "inte rättsligt möjlig", för att använda Statskontorets terminologi).

Utredningen som fastslår avknoppningarnas olaglighet beställdes av den borgerliga regeringen den 21 februari i år. Utredningen offentliggjordes den 30 april. Helt i enlighet med beställningen. Trots att det nu gått två veckor är det dödstyst från regeringens sida. Inte minsta pip har hörts. Inte ens från Jan Björklund som annars brukar hålla sig framme när det gäller nyheter och media. På regeringens hemsida framgår att ordet avknoppning senast nämndes den 21 februari.

Den borgerliga alliansen inser att Statskontoret skjutit ett grundskott i hela privatiseringsstrategin. Därav tystnaden. Och ironiskt nog är det marknadsmässiga principer som gör avknoppningarna olagliga. Stat och kommun får inte ensidigt gynna vissa företagare på marknaden. Det säger både kommunallagen och EU-rätten.

Och ensidigt gynnande, det är precis vad avknoppningar handlar om. Avknoppningar handlar om "att låta personal ta över och driva verksamheten", som det heter i ett pressmeddelande från regeringen den 12 oktober 2007. Statskontoret konstaterar att det inte är "rättsligt möjligt från kommunens sida rikta ett sådant erbjudande till de anställda."

Frågan är solklar. Vi förstår varför regeringen är tyst. Men vi förstår inte varför oppositionen också är tyst. Den borde genast se till att det blir ett stopp på den brottsliga verksamheten!
-------
Tidigare text:
Avknoppningar är olagliga

Se även:
Alliansfritt Sverige "Avknoppningar bryter mot lagen"
Dagens Medicin "Avknoppning inte tillåtet"
Läkartidningen "»Avknoppning« inte lagligt"
Lärarförbundet "Stopp för avknoppning?"
Flamman "Avknoppning kan vara olagligt"
Stockholms fria "Avknoppningarna kan stoppas"

1 kommentar:

Anonym sa...

inte helt relaterat men EU= “antitrustlagar” men också “copyrigtskydd” (nyord= kalla det intellektuell stöld tex, eller kreativ-utvecklingsmässig) = går ju emot värdegrunden lite (mångfald) men då “frihandelsområdet” och copyrightsförbud (immateriella tillgångar). Lissabonfördraget.
Kan det då komma å gälla Ubuntu i framtiden? Immateriell tillgång.
Det har “godhetens välvilja” (teknokrati) i sig men är det bra för nationen Sverige och vår demokrati?

EU, inte Eg (70-talets samarbete) går mot teknokratisk (kommiteerna, kompromissandet "blir inget värt kvar, demokratins livsnerv") marknadsekonomi (hur nu det är marknadsekonomi= ledande företag får pekpinnar, styrregler/direktiv, kompromisser, osäkerhet etc)
Ut ur EU (utträdesklausul) el tillbaka till 70-talet (riv ner ngr pelare=EG)