17 maj 2008

Avknoppningarna stoppas

Efter Statskontorets rapport om olagliga avknoppningar av offentlig verksamhet kan planerade avknoppningar komma att stoppas. I Stockholms stad har finansborgarrådet Sten Nordin (m) tillsatt en utredning:
- Innan utredningen är klar kommer inga avknoppningar att ske. Om utredningen visar att vi måste ändra vår policy kommer vi givetvis att ändra den, säger Staffan Ingvarsson (m), kanslichef på finansroteln till Stockholms fria.

Statskontorets rapport är ett hårt slag mot den borgerliga alliansens privatiseringsstrategi. I stället för en rak utförsäljning av offentlig verksamhet till privata företag har "avknoppningar" varit ett mjukare sätt att privatisera. Genom att låta den kommunala personalen själva ta över verksamhet har man sökt uppnå folklig acceptans för privatiseringar. Denna taktik sätter Statskontorets rapport stopp för.

"Avknoppningar" är en viktig del i alliansens strategi. I alliansens valmanifest 2006 skrev man t ex att "anställda i vården ska kunna ta över en verksamhet och ha rätt att förbereda avknoppning på arbetstid. I ett första skede bör en personalgrupp kunna ta över driften av en verksamhet utan föregående upphandling. Därför inrättas ett avknoppningsstöd och en startlag för mångfald i vården stiftas."

Sedan alliansen fick regeringsmakten har denna strategi förverkligats. I regeringsförklaringen 2007 framhålls "avknoppning från offentlig sektor" som en viktig del i regeringens arbete. I budgetpropositionen för 2008 förklaras att regeringen fortsätter sin "satsning för att göra det möjligt för anställda att ta över offentligt driven verksamhet genom avknoppning." 117 miljoner kronor avsattes till en "strategi för en god vård" "innefattande bl.a. stöd för avknoppning".

Inom regeringen har socialminister Hägglund och utbildningsminister Björklund haft ett särskilt ansvar för att gynna avknoppningar. Socialdepartementet har också bidragit till skapandet av Avknoppningsakademin, ett initiativ från Almega, som är en organisation för tjänsteföretag inom Svenskt Näringsliv.

I höstas uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning hur Tibble gymnasium såldes till rektorn för en fjärdedel av marknadsvärdet. Juristerna på Sveriges kommuner och landsting konstaterade redan då att detta stred mot lagen. Se Täbys kommunalråd med fingrarna i syltburken.

Före Statskontorets rapport om avknoppningar gjorde Sveriges kommuner och landsting en utredning som i allt väsentligt kom fram till samma slutsatser som Statskontoret senare gjorde. Utom på en punkt. Man förde in formuleringen att man"inte har hittat några lagliga hinder för avknoppningar av skolor". Detta trots att man samtidigt konstaterade att avknoppningar inte får "gynna någon enskild individ eller grupp". Vilket är just det som avknoppningar gör.

Avknoppningar syftar till att ge enskilda eller grupper av anställda särskilda möjligheter att ta över kommunal verksamhet. I ett pressmeddelande förtydligar regeringen att det handlar om att "låta personal ta över och driva verksamheten".

Trots att SKL:s jurister kom fram till att avknoppningar inte får "gynna någon enskild individ eller grupp" skrev de att de "inte har hittat några lagliga hinder för avknoppningar". Det var en märklig slutsats för att komma från jurister. Förmodligen var formuleringen en eftergift för politiska påtryckningar. Till saken hör att SKL numera har en borgerlig ledning.

Efter Statskontorets rapport behöver inte någon sväva i okunnighet. Avknoppningar är olagliga och måste stoppas. Men från regeringen är det fortfarande tyst trots att det nu gått tre veckor sedan Statskontorets rapport lämnades till densamma.
-------
Tidigare texter:
Tystnad om avknoppningar
Avknoppningar är olagliga

Läs också:
Stockholms fria "Avknoppningarna kan stoppas"
Ann-Margarethes blogg "avknoppning är olagligt"

Se också
Hur Täby kommun finansierar olaglig skola
Och vad kommunalrådet i Täby säger om det

Inga kommentarer: