18 september 2005

Vänstern den stora vinnaren i Tyskland

Det tyska vänsterpartiet, Linke.PDS, har gjort ett starkt valresultat. Enligt sammanräkningen kl 21.46 har vänstern ökat med 4,7 procent sedan förra valet och är därmed i särklass det parti som ökat mest. Sammantaget ligger partiet på 8,7 procent och tycks därmed bli förbundsdagens fjärde största parti, en halv procent före de gröna. Det är ett viktigt resultat. Den socialistiska vänstern får en kraftfull representation i Europas starkaste land.
CDU/CSU har ingen majoritet. SPD och de gröna har inte heller majoritet. Däremot har SPD, de gröna och Linke.PDS en klar majoritet.
Den enda rimliga tolkningen av detta valresultat är att de tyska väljarna gått åt vänster. SPD har förlorat ungefär lika mycket som Linke.PDS har vunnit. Det är socialdemokratiska väljare som har rört sig vänsterut i protest mot SPD:s högervridning.
Däremot tycks de politiska förutsättningarna för en vänsterkoalition saknas. Gerhard Schröder verkar hellre vilja gå högerut än att följa de tyska väljarnas vilja.