28 oktober 2006

Neutral utnämning

Under lång tid kritiserades den socialdemokratiska regeringen för att utnyttja utnämningsmakten i politiskt syfte. I första hand för att belöna de egna.

Nu har den nya regeringen försökt råda bot på detta missförhållande genom att utnämna Per Unckel (m) till ny landshövding i Stockholms län.

21 oktober 2006

Små och stora fuskare

Den nya svenska regeringens start blev en överraskning som överträffade fantasin. Sverige har för detta blivit omtalat på ett nytt sätt i omvärlden. Det kanske var det som var innebörden i uttalandet att vi efter valdagen skulle vakna upp i ett nytt Sverige.

Efter en dryg veckas uppmärksamhet av de nya ministrarnas vandel uppstod en annan diskussion. Börjar inte tidningarna bli alltför närgångna i sina granskningar av ministrar? Är det inte bara småsaker som lyfts fram? Småfuskar, det gör väl alla. Och ministrar är väl som alla andra.

Till exempel tycker de flesta direktörerna inom svenskt näringsliv att "svartjobb är harmlöst". 64 procent av direktörerna säger sig inte klara en sådan granskning som ministrarna råkat ut för. Intressant!

Direktörer är väl som alla andra. Lite småfusk skadar väl inte någon?

Vi börjar få lite Berlusconi-vibbar av denna diskussion. Silvio Berlusconi tröstade Italiens arbetslösa i våras med att de kunde "jobba mer. Även inofficiellt." I en krönika i Metro ställdes då frågan: "När hörde ni senast en regeringschef uppmuntra till svartjobb?" Redan ett halvår senare ligger vi i Sverige farligt nära. Regeringsföreträdare och näringslivstoppar bagatelliserar svartjobb och småfusk. Utrikesminister Carl Bildt (m) försvarar att hans kollegor användt svart arbetskraft:

- Det gör en rad vanliga, dubbelarbetande, jämställda, svenska familjer i ett skattetyngt samhälle också, säger Bildt.

Men den svenska borgerligheten talar med kluven tunga. Samtidigt som den bagatelliserar sitt eget småfusk så vidtar den åtgärder för att komma åt andra småfuskare. I budgeten talas om "Krafttag mot fusk och felaktiga utbetalningar". Den nya regeringen räknar i sin första budget med att kunna klämma åt småfuskare inom försäkringssystemen för 2 miljarder kronor redan nästa år. Det betyder att kontrollerna av sjukskrivna och arbetslösa nu kommer att skärpas.

Detta är i sin tur lite märkligt med tanke på att Reinfeldt i valrörelsen angrep Göran Persson för att allt för kraftfullt ha jagat sjukskrivna.

I valrörelsen såg vi stora affischer från borgerliga partier med krav om att stoppa fusket. Men när de egna företrädarna fastnar med fingrarna i syltburken. Ja, då anser de att just detta fusk inte betyder något. Så tyckte Leijonborg att hans eget partis dataintrång hos socialdemokraterna var så litet att det betydde nästan ingenting. Och nu betyder svartjobb och bristande betalning av tv-licenser nästan ingenting.

Det är uppenbart att samma måttstock inte gäller alla. När småfolk fuskar så höjs indignerade röster om att stoppa fusket. När de egna kompisarna fuskar så är det helt i sin ordning.

Och i skuggan av hela fuskdebatten pågår systemskiftet. Nu förbereds utförsäljningen av svenska folkets gemensamma egendom. Nu genomförs åtgärder för att försvaga den svenska fackföreningsrörelsen. Nu sänks skatterna för de rika, medan småfolket får höjda avgifter.

Parasisterna har en tydlig logik: Gynna de egna, slå mot de andra. Eller för att vara ännu tydligare: Gynna de rika, slå mot de fattiga.
-------
Eller som Fredrik Reinfeldt skrev 2004 i Göteborgs Posten:

"Då politiker och makthavare inte kan skilja på rätt och fel får det genast gensvar hos vanligt folk. Många ställer sig frågan varför de själva ska anstränga sig och vara ärliga, då de som befinner sig i samhällstoppen agerar som de gör. Det urholkar människors vilja att göra rätt för sig."

"Då våra värderingar trasas sönder och de små övertrampen inte möts av tydliga reaktioner öppnar det för den värsta formen av girighet, den rena brottsligheten."

(Tack Jinge och Olydig för tipset!)

19 oktober 2006

Tjeckien fråga i Sveriges riksdag

Det tjeckiska inrikesministeriets förbud mot Tjeckiens kommunistiska ungdomsförbund (KSM) har nu blivit en fråga för svenska riksdagen. Riksdagsman Hans Linde (v) har ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt (m). Han är oroad över "inskränkningar i åsiktsfriheten i Tjeckien".

Linde frågar utrikesministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att "åsikts- och föreningsfriheten säkerställs i Tjeckien och därigenom KSM:s rätt att verka och organisera sina medlemmar i politiskt arbete?"

Ung vänster reagerar också i ett skarpt uttalande med rubriken "Fördöm den tjeckiska regeringen". I uttalandet skriver Ung vänster:

"Förbudet mot KSM är allvarligt. Vi uppmanar den svenska regeringen att ta ställning för grundläggande demokratiska principer och att i hårda ordalag fördöma den tjeckiska regeringen."

Den europeiska vänstern ger de tjeckiska ungdomarna sitt stöd.
Ytterligare protester.
Intervju i Junge Welt med vice ordföranden i tjeckiska ungdomsförbundet, Radim Gonda.
Radio Praha har också en artikel.
-------
Uppdatering:
Uttalande från franska kommunistpartiet.
Uttalande från chilenska kommunistpartiet.
Uttalande från grekiska kommunistpartiet.
Brev från irländska kommunistpartiet till tjeckiske ambassadören på Irland.
-------
Det svenska ungdomsförbundet RKU har också gjort ett uttalande. RKU fick nyligen sina bidrag från Ungdomsstyrelsen indragna på grund av fel åsikter. En svensk parallell.
-------
Fredrich Legnemark kommenterar på sin blogg att det finns viktigare nyheter att förmedla om Tjeckien än att demokratin hotas. I Expressen läser han att Tjeckiska giraffer snubblade och dog.

Mer info om Tjeckien


Hanna Löfqvist på bloggen Vänster har skaffat ytterligare information om förbudet mot Tjeckiens kommunistiska ungdomsförbund på grund av att de vill ha ett samhälle med gemensamt ägande.

Hon berättar att KSM redan nu är en illegal organisation, "deras hemsida, e-postadresser och tfn.nummer inte funkar. Hela deras möjlighet till kommunikation är blockerad."

Hanna skriver:
"Vi är många som ligger risigt till om Tjeckien ska få visa vägen för vad som får skrivas, sägas och tyckas. Att vilja äga allt gemensamt är således brottsligt. Vi inom europeisk vänster borde samla ihop oss ganska så snart, för motståndet hårdnar."

Den tjeckiska tidningen České Noviny citerar en talesman för det tjeckiska inrikesministeriet Majka Masarykova som säger följande:

"Inrikesministeriet upplöste det kommunistiska ungdomsförbundet (KSM) eftersom deras program säger att de vill ta bort det privata ägandet av produktionsmedlen."

Tidningen skriver att Masarykova anser att detta är emot konstitutionen och strider mot grundläggande demokratiska principer.

Denne Masarykova verkar inte ha förstått att yttrandefrihet och organisaionsfrihet är grundläggande demokratiska principer. Om Masarykovas principer skulle tillämpas i andra europeiska länder är det många organisationer och partier som kommer att förbjudas.

Tjeckien tar på detta sätt ett steg bort från grundläggande demokratiska principer.
-------
Flamman intervjuar vice ordföranden Radim Gonda i Tjeckiens kommunistiska ungdomsförbund om läget.
Ali Esbati skriver i frågan under rubriken "Demokratisk förnyelse i Tjeckien".
Bloggen Venezuelanyheter gör en jämförelse med hur det skulle skrivas i pressen om samma förbud mot opposition infördes i Venezuela.
I går skrev tyska dagstidningen Junge Welt under rubriken "Postdemokrati på tjeckiska". I dag skriver tidningen om protester i Tyskland och Grekland mot det tjeckiska organisationsförbudet. I Aten ordnades en protest utanför tjeckiska ambassaden i går onsdag.
I Tyskland har en hemsida startats i solidaritet med KSM.
I Wien blir det protest utanför tjeckiska ambassaden på tisdag.
I München ordnar SDAJ ett protestmöte nästa torsdag.

17 oktober 2006

Parasiterna har tagit över

En efter en av Reinfeldts nya moderatministrar erkänner att de inte levt upp till gällande lagar och regler. Två av dem har avgått, minst två tänker vara kvar.

Migrationsminister Tobias Billström och finansminister Anders Borg är av ett annat virke. De har föresatt sig att stanna kvar för att bevisa riktigheten i sin nyliberala ideologi.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tycks ha haft ett mycket stort överseende med sina ministerkandidater alternativt ont om oförvitliga kandidater. Samma parti som krävt ordning och reda och vill jaga försäkringsfuskare har stor förståelse för att egna medlemmar fallerar.

Det är inget nytt eller avgränsat fusk eller lagöverträdelser de ägnat sig åt. Det har pågått i åratal och just därför finns det anledning att tro att det är ideologiskt motiverat. Inte ens moderatpolitiker ute i landet tycker att det här är acceptabelt.

Om inte Reinfeldt snarast gör sig av med fuskarna så kommer han att få leva med det till 2010. Alliansen beskrevs som det enda vettiga regeringsalternativet under de två år kampanjen pågick för att övertyga folket om att moderaterna hade förnyats.

Nu vet vi att det inte var samma gamla moderater utan något som är ännu värre. Det borde stämma de övriga allianspartierna till allvarlig eftertanke. Vill de verkligen bli sammankletade med de här nyliberalerna, som tar lagen i egna händer. Om de inte reagerar nu kopplas de för lång tid fast vid skumrasket. Det kanske inte stör nyliberalerna men det stör de övriga partiernas väljare.

Det finns andra regeringsalternativ efter valresultatet. Katastrofstarten för Reinfeldts regering kräver en annan regering. Ett slags krisregering, en moralisk saneringsregering

Vi är övertygade om att de andra allianspartierna också känner sig lurade och vill få ut något annat av valresultatet än att kletas samman med Reinfeldts fuskministrar.

Vi kan inte ha en regering som befolkas av parasiter. Om det inte räcker för att övertygas, så rekommenderas en snabbtitt på katastrofrubrikerna i internationell press. Hur kommer Sverige att uppfattas internationellt efter det här stolpskottet?
-------
Dan Berglund sjunger om parasiterna.

Tjeckiens demokrati hotad

Tjeckiens inrikesdepartement beslutade i går att upplösa Tjeckiens kommunistiska ungdomsförbund, som är Tjeckiens största politiska ungdomsförbund. Anledningen sägs vara att de vill "upphäva privategendomen". Beslutet innebär att tjeckiska ungdomar inte får samma rätt att organisera sig efter politisk övertygelse som ungdomar i övriga Europa.

Det är häpnadsväckande att ett medlemsland i den Europeiska Unionen på detta sätt kan inskränka demokratiska fri- och rättigheter, trots att sådana sägs vara ett grundläggande villkor för medlemskap. Detta bör föranleda skarpa protester från den svenska regeringen, EU-kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet och Europarådet för mänskliga rättigheter.

Tjeckiens medlemsskap i EU bör ifrågasättas om landet inte snarast återupprättar normala demokratiska normer.

Inskränkningar i demokratin måste bekämpas var de än uppstår. Det aktuella organisationsförbudet är ett försök att också komma åt Tjeckiens kommunistiska parti, som är ett av Tjeckiens största partier.

Redan i våras skrev vi om ett internationellt upprop till stöd för det tjeckiska ungdomsförbundets rätt att existera. Detta uttalande undertecknades bland annat av den italienske Nobelpristagaren Dario Fo och U2-sångaren Bono.
-------
Andra bloggar i samma ämne:
Frihet&Framsteg
Vänster
-------
Uppdatering:
Hanna Löfqvist på bloggen Vänster har skaffat ytterligare information om organisatonsförbudet.
Mer info om läget i Tjeckien.

16 oktober 2006

Skamligt

Det är en skam att sjuka och arbetslösa personer ska straffas via statsbudgeten av "nya" moderaterna i ett Sverige som har högkonjunktur. Ännu mer skamligt blir det när det som sparas skyfflas över till de rikaste i landet.

Även för vanliga arbetstagare blir kalkylen bister - kraftigt höjd a-kasseavgift.

Hur går detta ihop med den moderata arbetslinjen? Skulle inte fler få jobb? Varför behöver man då betala mer till a-kassan? Logiskt borde avgiften sänkas (när de arbetslösa blir färre), såvida de "nya" tror på sin politik.

Det är så de avslöjar sig, att allt tyvärr är kvar vid det gamla.

Retoriken i valrörelsen var fin, den om arbetslinjen och så. Den ursprungliga arbetslinjen har dock aldrig handlat om att de arbetslösa ska tvingas i misär. Men så ser de "nya" moderaternas nya "arbetslinje" ut.

Vi beklagar alla dem som låtit sig luras men bjuder upp till en kraftfull opposition. Det här är oanständigt.

Hur blir det med Tobias Billström?


Maria Borelius har avgått som handelsminister. Cecilia Stegö Chilò har avgått som kulturminister. Orsaken är deras personliga vandel. Skattebrott och vägran att göra rätt för sig. De har polisanmälts för detta. Det ledde till deras avgångar.

"The second minister in two days resigned from Sweden's new right-of-centre government on Monday, heaping pressure on Prime Minister Fredrik Reinfeldt on the day his coalition was to present its first budget", skriver Reuters om det nya Sverige. Det är den nya Sverigebilden i utlandet.

Men det finns en till som uppenbarligen av ideologiska skäl har struntat i att betala tv-avgiften, Tobias Billström (m), migrationsminister. Han har struntat i tv-avgiften i tio år, dvs i gott och väl sitt vuxna liv. Men det gäller även andra män inom den nya makteliten. MUF-ordföranden och Reinfeldts stabschef, partisekreteraren m.fl.

Är det bara kvinnor i den nya regeringen som ska avgå? Borde inte samma sak gälla män som gjort sig skyldiga till samma fusk och brottslighet? Har Tobias Billström fått fri lejd? Tror Reinfeldt att det hela ska blåsa över?

Men hur tänker svenska folket nu? Vad är "de nya moderaterna" och alliansen? Var det verkligen detta de menade med att "stoppa fusket"?

De med små inkomster som troget gjort rätt för sig måste mer än förundras. De frågar sig: "Är det verkligen möjligt att strunta i tv-licensen? Jag trodde att de kollade att alla betalar."

Idag presenterade den moderatledda regeringen sin första budget. Vinnarna är de som har mest. Förlorare är de som har minst.

De 60 000 väljare som avgjorde valet den 17 september hade nog inte tänkt sig detta.

15 oktober 2006

Kulturskymning

Under rubriken Principlös licensskolkare kommenterar borgerliga Hufvudstadsbladet i Helsingfors läget inom den svenska kulturpolitiken:

"Kravet på att Stegö Chilò i likhet med handelsminister Maria Borelius ska avgå är berättigat och har framförts av starka röster inom public service, kulturlivet och olika politiska läger. Medan bråket pågår har Reinfeldts kabinett dock hunnit fatta två illavarslande kulturbeslut. Den populära reformen med fri entré till statliga museer rivs upp och sändningstillståndet för public service-bolagen förkortas från sex till tre år."

Inte heller Vasabladet är nådigt i sin kritik. Under rubriken Sämsta möjliga start skriver tidningen med anledning av dagens Reinfeldt-besök i Finland:

"Han kommer som chef för en regering som fått sämsta möjliga start. Och den är dessutom helt självförvållad.Inom loppet av en vecka har Reinfeldts nyutnämnda regering blivit historisk. Men av helt fel orsaker. Har någon regering någonsin tidigare haft så många lik i garderoben som grävts upp redan under första veckan av regeringsmakt? Ja, inte är de många."

Tidningen riktar mycket stark kritik mot Reinfeldt, Bildt, Stegö Chilò och Borelius. Och mot hela moderata samlingspartiet:

"Det luktar rätt unket om 'de nya moderaterna' som försvarare av den svenska modellen och som högerversionen av ett 'arbetarparti'."

"Det borgerliga blocket förberedde maktskiftet i två år. De fick förtroendet. Och på en enda vecka lyckades de totalt schabbla bort det."

I miljonärskvarterenDen senaste veckans regeringsskandaler har gett intressanta inblickar i överklassens liv och leverne. För många är det en nyttig lektion i samhällskunskap. Hur lever de? Hur tänker de? Vilka värderingar har de?När vi strosar runt i dessa områden kommer vi att tänka på "de nya moderaterna", som har sitt främsta stöd just här. Vi funderar över tidningarnas skriverier om filippinska svartarbetare i källaren. Och vi kommer osökt att tänka på Blå Tågets sång I miljonärskvarteren..."Jag strosar runt en dag i stadens miljonärskvarter
Här är finessen lag långt bort från alla proletärmanér
Och violinen överröstar de vulgära handklaveren
Här hissar man och bränner inte stjärnbanéren

Här finns en atmosfär av måtta sans, stil och etikett
Gatan fri från matos här och fri från fulla gangsters med stilett
Och till spinettens toner tråds den sista menuetten
Här skiljer man på folk och fä utan att darra på manschetten

En miljö för miljonärer är en miljö som miljoner
Inte gärna passar in i, gudskelov"

Text av Torkel Rasmusson. Den återfinns på skivan Brustna hjärtans hotell från 1972.

Här kommer en annan kändis med Blå Tåget: Staten och kapitalet eller Den ena handen vet vad den andra gör.

14 oktober 2006

Den nya Sverigebilden

Omvärlden har fått en ny bild av Sverige sedan den nya regeringen tillträtt. Här är ett axplock rubriker:

"Scandals rock Swedish government"
Sunday Times - 11 oktober

"Nannies and TV rattle high-flyers"
Times Online - 12 oktober

"Swedish Trade Minister Quits Amid Tax Allegations"
Bloomberg - 14 oktober

"Schwarze Schafe in Schwedens Regierung: Minister nahmen es mit den Gesetzen nicht so genau"
Euronews 14 oktober

"Soupçonnée de fraude fiscale, la ministre suédoise du Commerce démissionne"
Nouvel Observateur - 14 oktober

"Swedish trade minister resigns amid tax scandal"
Khaleej Times - 14 oktober

"Dimite ministra de Comercio a la semana de asumir por escándalo"
Terra España - 14 oktober

"Neue schwedische Regierung in schwerer Krise"
Mitteldeutscher Rundfunk - 14 oktober

"Swedish 'tax dodge' minister quits"
CNN - 14 oktober

"Suède: Reinfeldt embarrassé par les "affaires" de ses ministres"
AFP 14 oktober

"New Swedish government starts badly"
EuroNews - 14 oktober

Några svenskar har därmed också blivit internationella kändisar: Borelius, Stegö Chilò, Tobias Billström, Reinfeldt. Tre av dem är fortfarande ministrar.

Byt statsministerBloggtoppen beskriver moderata ungdomsförbundets ordförande och statsministerns stabschef Johan Forssell varför han vill byta statsminister.
-------
Tack till Esbatis kommentarer för tipset!

Skojarnas marknad

Vi har en regering vars trovärdighet befinner sig i fritt fall. Skandalerna duggar så tätt att vi knappt hinner uppdatera oss. Idag föll den första ministern Maria Borelius (m) på grund av oegentligheter och bristande moral. Fler lär följa.

Valet för en månad sedan blev mycket jämnt. Det var mindre än två procent som skiljde blocken. Men tillräckligt för att byta regering. En viktig förutsättning för att locka över några procent marginalväljare var att moderaterna framställde det som att man gjort upp med den nyliberala tokhögern. Det var innebörden i begreppen "de nya moderaterna" eller "det nya arbetarpartiet".

Så här i efterhand kan vi alla se att detta bara var skojeri. När valet väl var vunnet så finner vi samma gamla tokhöger som moderata ministrar. Vi behöver inte vältra oss i beskrivningar av lagbrott, pigor i källaren och annat. För skandalpressen är det rena julafton. Vi kan bara konstatera att borgerlighetens moraliska förfall överträffat våra vildaste fantasier. Och då tillhör vi ändå dem som varit motståndare till borgarna redan från början.

Men hur är det inte då för dem som trots allt trodde på alliansens bedyranden i valrörelsen. Barbro Hedwall på DN:s ledarredaktion uttrycker nog många borgerliga väljares besvikelse:

"Hade Fredrik Reinfeldt presenterat sin ministerlista veckan före valet, hade åtminstone jag inte känt mig lika dum och lurad i dag."

"Vad jag definitivt inte röstat för är en regering med ett kulturpolitiskt program skrivet av marknadsfundamentalisterna i Timbro. Inte heller hade jag röstat för ministrar med ett så barnsligt förhållande till regler och avgifter att de låter bli att betala. Än mindre hade jag väntat mig att en svensk regering 2006 skulle var så likgiltig och okunnig om jämställdhet mellan kvinnor och män att den anförtror detta område åt en person som förespråkar tvångsåtgärder mot flickor av ett slag som manssamhället praktiserade mot prostituerade kvinnor för hundra år sedan."

Så långt Barbro Hedwall.

Den förlust av trovärdighet i borgerliga väljares ögon som Reinfeldt genom sitt val av ministrar åstadkommit kommer att ta lång tid att reparera. Så som det brukat vara i hela den moderna svenska historien.

Socialdemokratiska regeringar avlöses av borgerliga när väljare känner att socialdemokraterna inte tar tag i angelägna problem. Men när borgerliga regeringar tillträder ändar det ständigt i en sådan förskräckelse att väljarna röstar bort dem så fort det bara går. Därefter följer långa tider där borgarna inte tillåts komma i närheten av maktens köttgrytor.

Reinfeldt har verkligen rivstartat. Så snabbt har ingen tidigare borgerlig statsminister förlorat anseendet. De nya moderaterna framstår som ett skämt.
-------
Henrik Brors på DN gör en liknande analys av läget, även om han hoppas att det nu blir ett "bättre läge för att kunna ägna sig åt sakpolitiken framöver". Under rubriken Det krävs mer skriver Brors:

"Affärerna kring Borelius och det licensskolk som många moderater ägnat sig åt har avslöjat att Reinfeldts omvandling av partiet inte varit så genomgripande. De nyliberala strömningarna och överklassbeteendena från Carl Bildts tid lever kvar i partiet. Det kommer att krävas mer än Borelius avgång för att återupprätta bilden av att moderaterna verkligen är ett parti som förflyttat sig från långt ut på högerflanken mer mot mitten i svensk politik."

12 oktober 2006

Björklund sänker ribban

Folkpartiet gick till val på mer kunskap i skolan. Men när valet väl är vunnet lägger den nye skolministern Jan Björklund (fp) fram förslag om motsatsen.

I ett inlägg på DN Debatt förordar Björklund en reformering av gymnasieskolan. Den går ut på en tydlig uppdelning av gymnasiet i tre delar. En inriktning ska leda till högskolebehörighet, en inriktning ska leda till yrkesexamen och en inriktning ska leda till lärlingsexamen.

"Elever som läser program med yrkes- eller lärlingsinriktning får själva välja om de vill läsa in teoretisk högskolebehörighet eller inte", skriver Björklund. Det betyder att det normala inte blir att få högskolebehörighet. Den blir i stället något man måste läsa in extra.

Och Björklund fortsätter: "En något lägre ambition i teoretiska ämnen skall i gengäld kompenseras med högre ambitioner i yrkesämnen i en yrkesexamen. Något fog för resonemanget att en ny gymnasiepolitik skulle sänka kraven på yrkeselever finns således inte, såvida man inte med automatik betraktar yrkesämnen som mindre värda än teoretiska ämnen."

Denna politik kommer att leda till att de elever som inte läser in de extra kurserna begränsas i sina framtida studiemöjligheter. Frågan är varför vi ska begränsa yrkeseleverna? Beror det på att Björklund inte tror att de kan klara kurserna som ger högskolebehörighet?

Vad är det för kurser vi talar om? En snabb titt på kursinfo för de yrkesförberedande programmen ger svaret.

Alla elever måste klara B-kursen i svenska och A-kurserna i engelska och matematik, lite naturkunskap, religion, samhällskunskap, ett estetiskt ämne och idrott. Detta handlar om grundläggande kurser som inte ligger på någon hög akademisk nivå. Det är kurser som inte sträcker sig särskilt långt utöver det som eleverna får i grundskolan. Det är kunskaper som yrkeseleverna väl behöver för att kunna arbeta.

Det kan vara bra om elever på fordonsprogrammet lär sig att läsa bilens instruktionsbok på engelska. Det kan vara en fördel om vi får byggnadsarbetare och elektriker som kan lite matte. Det blir smått absurt när folkpartiet som vill att invandrare ska språktestas inte tycker att yrkeselever behöver läsa svenska.

Med den tekniska utvecklingen blir praktiska yrken allt mer teoretiska. Gruvarbetare sitter framför datorer. En bil som i dag rullas in på verkstaden är inte längre bara skruvar och muttrar, utan en dator.

De sänkta ambitionerna för yrkeseleverna torgförs nu med ord som att respektera "elevers olikheter och möta varje elev utifrån dennes behov" (regeringsförklaringen). Maud Olofsson har i valrörelsen talat om att en del elever lär med huvudet, andra lär med händerna.

Den borgerliga alliansens politik på detta område andas den gamla fördomen att om man inte är teoretiskt lagd, så är man praktiskt lagd. Det finns ingenting som tyder på att mänskligheten skulle vara uppdelad på det sättet. I verkligheten går teori och praktik hand i hand.
-------
Förtydligande:
Vi har nu kollat igenom Björklunds presskonferens med anledning av förslagen kring gymnasiet. Den gör oss ännu mer förvånade. Det enda som regeringens utspel kommer att innebära de närmaste åren är att inget händer ute i skolorna.

Den reform som var avsedd att lösa delar av gymnasiets problem redan nästa år blåses av till förmån för en större förändring som ska sjösättas i närheten av nästa val 2010. Om borgarna förlorar det valet kanske den aldrig genomförs. Det kan innebära att de närmaste årens borgerliga skolpolitik blir ett intet. Eller en tummeott, ett uttryck som Björklund använde flera gånger under presskonferensen.

Bedöm själv: Windows Media eller Real Media
-------
Frihet&Framsteg skriver om den nya regeringens skolpolitik under rubriken "Arbetare, bliv vid din läst".

11 oktober 2006

Den borgerliga moralens förfall

En del kanske skulle säga att borgerligheten aldrig haft någon annan moral än snöd pekuniär vinning. Men det kan i vart fall fastslås att en stor del av den borgerliga valkampanjen handlade om moralfrågor. För att stoppa fusket, som det hette.

Men redan under valkampanjen märktes sprickor i den moraliserande fasaden. När det gällde folkpartiets dataintrång i det socialdemokratiska nätverket, sapnet, tyckte Leijonborg att detta var en så liten fråga att den betydde nästan ingenting. Och det mest intressanta av allt: folkpartiets väljare tycktes inte uppröras i någon större omfattning. Det tyder på en viss moralisk förhärdning, som ligger ganska långt bort ifrån klassiska liberala ideal.

Nu när borgarna vunnit valet uppvisas den egentliga borgerliga moralen på ett överraskande tydligt sätt. Den handlar om att överklassens företrädare anser sig ha rätt att bryta mot vanlig hederliga värden som att göra rätt för sig och solidariskt betala skatt. Vi får en handelsminister som använt svart arbetskraft (för att hon "inte haft råd" trots en hög familjeinkomst). Vi får en kulturminister som inte betalat tv-licensen, trots att även hon haft råd. Och vi får en statsminister som bagatelliserar de kriminella handlingarna. Hans främsta kritik riktade sig inte mot handlingarna i sig, utan mot hur ministrarna hade förklarat sina brott.

Och det värsta av allt: När vi hör borgerliga väljare intervjuas på stan om ministrarnas brott, så använder de nästan samma ord som de borgerliga partiledarna. "Det betyder nästan ingenting", "Det är överdrivet" eller "Jag är inte särskilt solidarisk jag heller".

Vi har alltså att göra med en borgerlighet som vill sätta åt det fusk som vanliga fattiga medborgare ägnar sig åt, men som samtidigt tar sig rätten och ser sig ha rätt att fuska för egen del. Det bådar inte gott för sammanhållningen i det svenska samhället.
-------
Uppdatering:
Det visar sig nu att även migrationsminister Tobias Billström (m) struntat i att betala tv-licensen i tio år.
-------
Uppdatering igen:
Nu visar det sig att Maria Borelius inte bara använt svart arbetskraft utan även struntat i att betala tv-licensen.

Carl Bildt har också en underbar ursäkt:
- Det visar väl att vi inte är rekryterade ur någon elit som har råd att göra det här, säger han. Carl Bildt tjänade 2,4 miljoner enligt den senaste deklarationen. Enligt Dagens eko finns det många tjocka plånböcker i den nya regeringen.

07 oktober 2006

Kommunistiska manifestetKommunistiska manifestet från 1848 av Karl Marx och Friedrich Engels som tecknad film.

Permanentad ockupation

De verkliga orsakerna bakom USA:s oändliga ockupation av Irak


USA bygger nu 14 permanenta militärbaser i Irak. Det antyder att USA:s regering inte har för avsikt att lämna landet. Se ett inslag om orsakerna bakom den oändliga ockupationen.

06 oktober 2006

Moderat regering

Den nye statsministern Fredrik Reinfeldt presenterade idag sin regeringsförklaring och den nya regeringen. Vi kan konstatera att det i första hand är en moderat regering och först i andra hand en alliansregering. Av 22 statsråd kommer 11 från moderata samlingspartiet.

Dessutom har moderaterna lagt beslag på alla de tyngsta ministerposterna. Det gäller bland annat posterna som statsminister, utrikesminister, finansminister, justitieminister och försvarsminister.

Regeringsförklaringen innehöll inga större överraskningar. Däremot blir ihåligheten i moderatregeringens så kallade arbetslinje uppenbar. De enda konkreta stegen som utlovas handlar om skattesänkningar och förändringar av de arbetsmarknadspolitiska försäkringssystemen. Och avveckling av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Detta kommer inte att leda till fler jobb. Däremot är risken uppenbar att motsatsen inträffar. Företagen får möjlighet att öka sina vinstmarginaler utan ansträngning genom skattesänkningar. Varför anställa mer när man kan öka vinsten ändå?

Därmed kan arbetslösheten komma att öka, vilket även folkpartisten Birgitta Ohlsson erkänner.

I övrigt kan vi notera att George W Bushs språkbruk om terrorism och skurkstater nu är en del av den officiella svenska utrikespolitiken. I linje med USA:s utrikespolitik var det särskilt viktigt för Reinfeldt att markera mot Kuba.

På skolområdet blir den främsta skillnaden en sänkning av ambitionerna när det gäller elevernas kunskaper. Gymnasieskolan ska tydligare delas upp i en teoretisk och en praktisk del. Elever som går på yrkesprogram ska inte behöva få teoretiska kunskaper om de inte vill. De som inte vill kommer att bli dåligt förberedda för både dagens och framtidens arbetsmarknad. Detta kallar Reinfeldt att respektera "elevers olikheter och möta varje elev utifrån dennes behov."

Kulturskymning antyds också genom tillsättningen av Cecilia Stegö Chilò (m) som kulturminister. Hon är chef för den nyliberala tankesmedjan Timbro.

04 oktober 2006

Bloggutmaning: Politisk identitet

t

Vi har fått en bloggutmaning som nu skickas runt i cyberrymden. Det är Anders med bloggen Frihet&Framsteg som sänt den till oss.

Eftersom flera medverkar hos Röda raketer har vi ändrat frågorna till pluralis.

1) Politisk ideologi som ni förespråkar?
Socialism och kommunism i den meningen att vi vill ha ett samhälle som eftersträvar alla människors lycka. På riktigt. Inte bara i högtidliga tal.

2) Politisk ideologi ni föraktar mest?
Fascismen eftersom den strävar efter att gynna vissa "övermänniskor" på alla andras bekostnad. Fascismen förhärligar krig. Den hävdar ju rentav att krig är eftersträvansvärda då de adlar människan.

3) Materialister eller idealister?
Denna motsättning är bara giltig i begränsad mening. Då det gäller kunskapsteori så är matria både tänkandets organ (hjärnan) och ursprunget till våra tankar (vi tänker på och om den värld vi lever i). Därmed är vi kunskapsteoretiska materialister. I en annan mening föregår tänkandet handling. Marx har flera gånger beskrivit hur människan först skapar en föreställning om vad hon vill åstadkomma innan hon förändrar världen. Men genom att förändra världen förändrar hon också sig själv.

4) Plikt- eller konsekvensetik inom politiken?
Även denna motsättning har begränsad gilitghet. Plikter eller regler brukar uppställas av människor på grund av att människors erfarenheter har visat dem att dessa plikter och regler brukar få bra konsekvenser. Vi motsätter oss en pliktetik som inte väger in en värdering av konsekvenserna. På samma sätt avvisar vi en konsekvensetik som inte väger in syftet med en handling. Den tyske arbetarledaren Ernst Thälmann skrev en gång att man inte bara ska bedöma en människa efter vad hon gjort, utan också efter vad hon ville göra. Det håller vi med om.

5) Politiskt uppvaknande?
I tidig tonår.

6) Politiska detourer?
Vi följer Édith Piafs devis. Vi ångrar ingenting.

7) Enskilda personer som påverkat er politiskt?
Föräldrar, kamrater, lärare.

8) Böcker som påverkat er politiskt?
Oj. Det har blivit många hyllmeter genom åren. Marx, Engels, Lenin, Brecht och Kollontaj först och främst. Pablo Nerudas Canto General. Anton Makarenkos Vägen till livet. Lev Vygostkijs Tänkande och språk. En viktig bok på senare tid är Marx’s Ecology av John Bellamy Foster, professor i sociologi vid University of Oregon.

9) Största bristen i den politiska ideologi ni förespråkar?
Att den så ofta missförståtts. Även av dem som sagt sig företräda den.

10) Viktigaste enskilda politiska frågan?
Kampen för fred.

02 oktober 2006

Vänsterns idédebatt

"Det finns socialdemokrater som har verkat i över 20 år och inte letts av några ideal bortom budgetsanering, sönderkompromissande, 'vi har inte råd', 'globaliseringen gör det omöjligt' och andra föreställningar om att politik inte är att vilja, utan att stå ut med att begränsas."

Det skriver Ursula Berge i en artikel i Sydsvenska Dagbladet. Hon har tidigare arbetat i regeringsdepartementet och varit chef för tankesmedjan Agora. Ursula Berge anser att socialdemokratin behöver använda tiden i opposition till att utveckla sina idéer.

Orsaken till valnederlaget ser Berge i att socialdemokraterna "inte klarade av att synliggöra och driva en politik buren av moderna socialdemokratiska idéer."

"Och det av det enkla skälet att det inte finns någon modern socialdemokratisk idéutveckling att tala om, och inte har funnits på decennier. Den retorik och de lösningar som fanns före 1980-talet används än idag", skriver hon.

Det ligger mycket i vad hon skriver. Som vi skrev i artikeln "Noteringar efter valet" saknade socialdemokratin svar på viktiga frågor för väljarna. Det gällde jobben, som inte ansågs vara en viktig fråga. Det gällde skolan, där den socialdemokratiska politiken inte har lett till att fler elever lär mer. Det gällde problemen i förorterna, där arbetslösheten och utanförskapet är fortsatt stort. Och det går säkert att hitta ytterligare frågor där socialdemokratin på senare år prövats och befunnits inte hålla måttet.

Delar av dessa brister rör även vänstern, som allt för mycket förknippats med socialdemokraternas brist på idéer. Men lösningen på detta problem ligger inte, som Jonas Sjöstedt föreslog på DN Debatt i förra veckan, i att Lars Ohly ska sträcka ut handen till gruppen kring Vägval vänster. Den gruppens idéer handlar bara om anpassning till mitten i svensk politik. Och där trängs redan så många att man borde införa trängselskatt, som Lars Ohly påpekat. Vänstern måste våga vara vänster för att spela en roll i svensk politik.

Nej, lösningen ligger i att utveckla vänsterns idédebatt på de områden som bekymrar människor mest. Här behöver politiken prövas och omprövas så att vänstern utvecklar analyser, förslag och konkreta handlingar som löser människors problem. Vänsterpartiets nya politik på det ekonomiska området, med förslag om nya jobb i offentlig sektor, var ett bra första steg. Den har ställt många "allmänt accepterade" borgerliga sanningar på huvudet.

Vi skulle önska en lika djärv fortsättning på fler politikområden. Och att vänstern samtidigt förmår att driva en kraftfull oppositionspolitik mot den borgerliga regeringen.

Hoppas vi kan göra två saker samtidigt!

01 oktober 2006

Omvändelse under galgen

Dagens stora nyhet var att den borgerliga alliansen nu förordar trängselskatter i Stockholm. Det meddelades i en artikel på DN Debatt.

Den enkla förklaringen till denna omvändelse är att en majoritet av riksdagens ledamöter vill ha trängselskatt. Detta undviker dock alliansens företrädare att nämna. Trängselskatten blev under försöksperioden allt mer populär.

Dessutom har den blivande statsministern gång på gång visat sig förmögen att byta ståndpunkt så fort opinionsvindarna blåser i annan riktning. Något som uppenbart irriterar de mer principfasta högermännen inom moderaterna.

Det hade naturligtvis varit en nesa för den nya regeringen att lida nederlag i en av de första frågorna den har att hantera. Därav vändningen.

Men även om omvändelsen är fullt förklarlig så bidrar den till förvirring och osäkerhet.
- Jag är överrumplad, säger Paul Lindquist, moderat kommunalråd i Lidingö. Och flera moderata kommunalråd i Stockholms kranskommuner har under dagen uttryckt sin förvåning. Vad ska då inte de borgerliga väljarna tänka?

En lustifikation i sammanhanget stod tillträdande finansborgarrådet i Stockholm, Kristina Axén Olin, för. Hon säger sig vara motståndare till trängselskatter, men förespråkare för vägavgifter (!).