30 juli 2008

Einstein om kommunismen

Albert Einstein är vid sidan av Isaac Newton historiens mest berömde fysiker. Framförallt för sin relativitetsteori. Han fick Nobelpriset i fysik 1921.

Men han var också engagerad i sin samtid i kampen mot krig, rasism och fascism. Inte minst engagerade han sig för de svartas frigörelsekamp och mot lynchningar i USA (som han blev medborgare i 1940) och mot McCarthyismen, den amerikanska form av antikommunism som växte sig stark under det amerikanska 1950-talet.

Vi har tidigare refererat hans berömda artikel Varför socialism? Nu har vi hittat ett intressant citat som belyser Einsteins syn på kommunismen. Även om Einstein aldrig var kommunist, så var han heller aldrig antikommunist, vilket framgår nedan:

"Kommunismens filosofi har många förtjänster eftersom den handlar om att avskaffa exploateringen av vanliga människor och att fördela varor och arbete efter behov och förmågor. Kommunismen som politisk teori är ett storslaget experiment, men i Ryssland är den oturligt nog ett experiment som utförs i ett dåligt utrustat laboratorium."
(ur The Einstein File av Fred Jerome)

Vid ett möte i Chicago sa han vidare:

"Rädslan för kommunism har lett till åtgärder som är ofattbara för den övriga civiliserade mänskligheten och utsätter vårt eget land för löje."

Regeringen borde läsa Einstein.
-------
Einstein och socialismen

24 juli 2008

Obama i det röda Berlin

Presidentkandidat Barack Obama höll i kväll ett tal i hjärtat av det röda Berlin. Tiotusentals åskådare fyllde Tiergarten från Brandenburger Tor till segermonumentet Siegessäule (100 000-tals, enligt Expressen och Aftonbladet).

Det är unikt att en amerikansk presidentkandidat håller valmöte utomlands. Och unikt att en amerikansk presidentkandidat väcker sådana förhoppningar i omvärlden.

Mötet var naturligtvis i första hand avsett att visa amerikaner att Obama som president kan bryta USA:s utrikespolitiska isolering. I detta avseende tjänade framträdandet sitt syfte. Men det var också intressant att se och höra vad publiken applåderade - men minst lika intressant att höra vad den inte applåderade.

Obamas historiska hänvisning till den amerikanska luftbron till Västberlin 1948 och Marshallhjälpen möttes med avmätta applåder. Förmodligen kom många av åhörarna från Östberlin som inte fick del av vare sig det ena eller det andra. Obamas angrepp på kommunismen väckte inte heller någon entusiasm i en stad som röstar rött. Obama verkar omedveten om att det finns mer än en berättelse om Berlin.

Obamas lovprisande av Nato, EU, bombningarna av Serbien, kriget mot terrorism och uppfordran att hjälpa USA i Aghanistan rönte närmast besvikelse bland åhörarna. Vi noterar att Obama aldrig nämnde FN. Vid några tillfällen såg det ut som om Obama blev besvärad över uteblivet gehör.

Däremot fick Obama rungande applåder när han talade om behovet av samarbete mellan USA, Europa och världen. När han nämnde kampen mot kärnvapen. När han talade om att övervinna motsättningar mellan kristna, muslimer och judar. När han nämnde att USA begått misstag och "inte alltid har lyckats med det man föresatt sig" i sin historia. Likaså fick han stort gehör när han nämnde fattigdomsbekämpning, aids-bekämpning och arbetet för att sänka koldioxidutsläppen (en tydlig hänvisning till Kyotoavtalet).

Amerikaner söker ofta teckna en självbild av USA som frihetens hemvist på jorden. Så ock Obama. Denna bild delas inte i alla delar av världen. Tvärtom har USA under åren gjort mycket för att motsäga just den bilden.

När Obama och hans kampanjmaskineri utformar sin utrikespolitik borde de noga lyssna till när de starkaste gensvaren kom - och när de uteblev. Det kan vara en god hjälp till Obama för att förstå hur han kan skapa samarbete med omvärlden.

Många berlinare lämnade säkert Tiergarten med blandade känslor: Obama är ingen frälsare, men han är definitivt det bästa valet i USA just nu. Dock kommer det även efter en Obamaseger att kvarstå inslag i USA:s utrikespolitik som bekymrar Europa och världen.
-------
DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, AB, AB, AB, AB, Ex, Ex

22 juli 2008

Radikalt stämningsläge inför valet i USA

Vi fick en bildserie från Mississippi, USA. Undrar vad det är för dekal på bilen framför?

Fortfarande för långt bort. Oj, där rullar sheriffen förbi.

Rött lyse! Då kan vi kolla ordentligt.

Privatiseringar är till för profit
Offentligt anställda är till för dig.
(Eller hur man nu ska översätta det till svenska?)

Det finns en myt om att amerikaner är ett mycket konservativt folk. Det stämmer inte. Dagens amerikanska opinion är mycket radikal. En majoritet av det amerikanska folket vill ha förändring. En majoritet vill att USA ska ta hem sina trupper från Irak. En majoritet vill ha sjukförsäkringar som omfattar alla och är beredda att betala högre skatter för att få det. Amerikaner vill att det ska bli lättare att organisera sig fackligt. De vill ha en regering som arbetar för fler jobb, för rättvis handel och för trygga pensioner.
"Amerikaner är progressiva i en lång rad kontroversiella frågor och de blir hela tiden allt mer progressiva", skriver Media Matters i en rapport om USA:s "progressiva majoritet".
Media Matters har analyserat den amerikanska opinionens inställning i frågor som statens och den offentliga sektorns roll, ekonomi, sociala frågor, säkerhet, miljö och sjukvård. Och vad kommer de fram till?
  • Amerikaner stöder en aktiv stat och offentlig sektor som hanterar problem, utför tjänster och bistår dem som behöver det.
  • Amerikaner stöder höjda minimilöner och starka fackföreningar och anser att de rika och företagen inte betalar sin rättmätiga andel av skatterna.
  • Amerikaner stöder legala aborter och stamcellsforskning på embryon.
  • Amerikaner har på senare år blivit dramatiskt mer progressiva då det gäller lika rättigheter för kvinnor och homosexuella.
  • Amerikaner stöder en progressiv inriktning i nationella säkerhetsfrågor, betonar starka allianser och diplomati i stället för urskiljningslös användning av militär makt. När det gäller inrikes säkerhet har en progressiv inriktning stort stöd då det gäller brottslighet och vapenkontroll.
  • Med mycket stor marginal stöder amerikaner ett starkt miljöskydd.
  • Amerikaner stöder åtgärder för att spara på energi och utveckla alternativa energikällor.
  • Amerikaner ger ett klart stöd till allmän sjukförsäkring och är mer positiva till offentliga lösningar när det gäller sjukvård.
Läs gärna hela rapporten som slår hål på myten om att amerikaner skulle vara konservativa.

02 juli 2008

Ett vykort från Italien

"Vänstern ska byggas upp igen. Vi kommunister går först."
Hälsningar till alla Röda raketers läsare från Laives i norra Italien.

Poesi


"Poeten måste ha en lika samvetsgrann inställning till sitt material som svetsaren till stålet."
Vladimir Majakovskij (1893-1930)

Läs Bengt Jangfeldts bok Med livet som insats som fick Augustpriset 2007.

Ett urval Majakovskij-dikter på engelska.