31 mars 2006

Franska högern börjar backa

Frankrikes president Jacques Chirac börjar backa från sin högerregerings rigida positioner. Detta som en följd av de mäktiga manifestationer som utlösts i hela landet.

Å ena sidan vill han rädda sin favorit till efterträdare, premiärminister Dominique de Villepin, å andra sidan vill han skapa lugn och ro i landet.

Lösningen? Chirac kräver förändringar i lagen om ökad otrygghet för unga anställda, CPE. Dels ska ungdomarnas otrygghet kortas från två år till ett. Dels ska ungdomarna som får sparken under första årets anställning få veta varför.

Den folkliga mobiliseringen har således lett till en halv framgång. De folkliga protesterna de närmaste dagarna kommer att visa om det är möjligt att också vinna allt.

Det största franska fackförbundet CGT:s ordförande Bernard Thibault säger att de fortsätter att mobilisera nu mer än någonsin.

Centerpartiets Maud Olofsson har lagt fram samma förslag om otrygghet i anställningen för unga i Sverige. Hon har sagt att "i Frankrike är man väldigt nöjda". Det visar sig att inte ens den franske presidenten är helt nöjd. Nu undrar vi bara när också Maud ska börja backa?
-------
Tidigare texter:
Protesterna fortsätter
Vive la France!
Studentprotest i Paris

Från förvirring till förändring


Vi läser tidigare statsministern Tage Erlanders memoarer. Erlander var statsminister i Sverige i 23 år.

Erlander beskriver den "vilsna idédebatt" som präglade den svenska socialdemokratin på 1920-talet. Den glömde bort sin egen politik och accepterade liberala ekonomiska sanningar som att "spara sig ur krisen".

Först på 1930-talet lyckades partiet samla sig kring en offensiv politik mot arbetslösheten med massiva satsningar på offentliga arbeten.

"1930 utarbetade partiet en motion i riksdagen, där nya principer för samhällets sysselsättningspolitik drogs upp. Kärnpunkten i den nya politiken var att avskaffa nödhjälpsarbetena och ersätta dem med produktiva statsarbeten. Arbetslöshetskommissionen borde således försvinna och med den hela systemet med arbeten till löner och arbetsvillkor som låg under förhållandena på den öppna marknaden."

Denna politik förde socialdemokraterna till valseger 1932.

När krisprogrammet skulle förverkligas rasade de borgerliga tidningarna och politikerna och framhöll att "nu gällde det att spara så att inkomster och utgifter gick ihop. Man skulle ha modet att se sanningen i vitögat. Sanningen var att samhället måste begränsa sig, begränsa både sina uppgifter och sina utgifter."

Socialdemokratin såg då satsningen som en investering för framtiden: "Genom att sysselsätta de arbetslösa med nyttiga arbeten och betala anständiga löner får människorna mera köpkraft än genom understöd och skattesänkningar. Man kunde t o m tänka sig att skaffa pengar till framtidsbygget genom skattehöjningar."

Det var denna typ av politik som lade grunden för den svenska välfärdsstaten och socialdemokratins unikt starka ställning i det svenska samhället.

Om vi tar ett skutt i tiden fram till dagens politiska debatt kan vi se stora likheter med 1930-talet. När vänsterpartiet för fram kravet på 200 000 nya offentliga jobb utlöser det ett ramaskri hos borgerliga tidningar och politiker. Ekonomiskt lättsinne! Hur ska vi ha råd?

Den borgerliga arbetslöshetsbekämpningen handlar nu som då om att försämra anställningstryggheten, försämra de arbetslösas villkor och förtröstan på att det privata näringslivet ska lösa problemen.

Lika lite som på 30-talet leder en sådan politik till arbete och välstånd. Det gör däremot en tydlig vänsterpolitik - nu som då.

29 mars 2006

Gratis förskola

Socialdemokraterna i Stockholm föreslår införande av gratis förskola om de vinner valet. Det är ett utmärkt förslag. Det skulle på allvar kunna ge förskolan en ny och tydligare roll för barns utveckling.
- När vi nu har en stabil högkonjunktur och för första gången sedan 1996 balans i stadsdelsnämndernas ekonomi vill vi satsa på reformer i stället för att sänka skatten, säger Annika Billström (s) i DN.

Svensk förskola har under många år pendlat mellan två olika roller: en institution som är till för föräldrarnas skull eller för barnens. Ett ställe där föräldrar lämnar in barnen när de är på jobbet eller en plats som är till för barnen själva, för deras lärande och utveckling.

Genom att göra förskolan precis som skolan allmän och avgiftsfri finns en möjlighet att tydliggöra förskolans roll för att utveckla barnen, oavsett om de har föräldrar som arbetar eller inte.

Vänsterpartiets gruppledare i Stockholm, Ann-Margrethe Livh, är naturligtvis positiv till förslaget:
- Det är bra om förskolan precis som skolan blir avgiftsfri, säger hon.

Miljöpartiet är tveksamma. Moderaterna angriper inte förslaget direkt. Däremot bekymrar de sig över kostnaderna. Folkpartiet och kristdemokraterna är direkt fientliga.

Den roligaste kommentaren gav kristdemokraten Ewa Samuelsson:
- Socialdemokraterna vill införa en sovjetisk familjepolitik i Stockholm. I det gamla Sovjetunionen var förskolan gratis och allmän för alla oavsett om familjerna ville det eller inte.

När barnfamiljerna får höra detta uttalande kommer de att tänka att allt kanske inte var så fel i Sovjetunionen, trots allt.
-------
PS. Update. Även Esbati kommenterar. Storslagen underhållning.

28 mars 2006

Protesterna fortsätter

Över tre miljoner fransmän har deltagit i dagens demonstrationer mot högerregeringens ungdomslag. Sammanhållningen i regeringen är på upphällningen. Inrikesminister Nicola Sarkozy har vid ett möte med regeringspartiets parlamentsledamöter föreslagit att ungdomslagen ska läggas på hyllan så länge regeringen förhandlar med facken i frågan.
-------
Ovan en affisch från franska kommunistpartiet: Kontrakt för sopig anställning. Släng bort det! Mobiliseringen fortsätter!
-------
Tidigare texter:
Vive la France!
Studentprotest i Paris

Frihet!


Det är något konstigt med friheten... En låt av och med Knutna nävar. Nu har bloggen med detta namn länkat till Röda raketer. Och vi till den.

Som vanligt firar vi med en passande sång!

Vive la France!


Fransmännen inledde i går kväll en nationell strejk för att stoppa högerregeringens nya ungdomslag, som ger arbetsgivare rätt att avskeda ungdomar under 26 år utan orsak. Under 36 timmar kommer fransmännen att strejka. Samtidigt genomförs i dag tisdag 135 demonstrationer över hela landet. En opinionsundersökning på måndagen visar att 63 procent av fransmännen är moståndare till den nya ungdomslagen. En lag som inspirerat centerns Maud Olofsson att lägga fram ett liknande förslag i Sverige.

Det är fantastiskt att det franska samhället visar sådan solidaritet med sina yngsta medborgare. För första gången på mycket länge har samtliga franska fackförbund kunnat enas, och de gör det för att stödja landets unga mot högerregeringen.

Högerns idé är att ökad otrygghet för ungdomar leder till fler jobb. Men det finns inget exempel i världen som visar att ökad otrygghet leder till ökad sysselsättning och välstånd. Tvärtom. De otryggaste länderna har den högsta arbetslösheten. De tryggaste länderna den lägsta.

Protesterna i Frankrike ökar nu splittringen i högerregeringen. Premiärministern Dominique de Villepins främsta rival om makten, inrikesminister Nicolas Sarkozy, höll i går ett tal i den nordfranska staden Douai. Han förespråkade där ett "mer rättvist" Frankrike, med "kompromissvilja". Han sa också att man inte ska lägga fram lagförslag på det sociala området utan omfattande diskussioner i förväg, vilket är en direkt kritik mot att Villepin drev igenom sin ungdomslag i parlamentet utan debatt.

Nu är inte Sarkozy någon vän av ordning och rättvisa. Det var han som utlöste höstens kravaller i de franska förorterna genom att kalla invånarna för slödder. Men det är intressant att notera den splittring som nu ökar under trycket av folkets protester.

Och så hänger vår värld samman i dag att en seger för fransmännen också är en seger för oss. Det gör det svårare för den svenska högern att driva liknande krav hos oss. Därför är Frankrikes sak också vår.
-------
Franska kommunistpartiet
l'Humanité
-------
Tidigare text:
Studentprotest i Paris

Utrikespolitisk analys

Svenska Dagbladet hänvisar på sin hemsida till Ledarbloggen när det gäller statsminister Görans Perssons val av Jan Eliasson till ny utrikesminister.

Det är verkligen en djup analys läsarna får sig till del. Exakt detta får vi veta:

"Olika falla ödets lotter
Jan Eliasson blir ny utrikesminister. Presskonferensen pågår just nu. Eliasson ser glad ut. Det gör inte Carin Jämtin."

Det säger nog allt om PJ Anders Linders kapacitet men knappast något om Eliasson eller Jämtin.

27 mars 2006

Vänsterpartiet näst störst


Det har varit delstatsval i tre tyska förbundsländer, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz och Sachsen-Anhalt. Vänstern har gått framåt i alla tre länderna.

Bäst gick det i Sachsen-Anhalt där vänsterpartiet, Die Linke.PDS, fick 24,1 procent av rösterna och därmed blir delstatens näst största parti. Mindre än kristdemokraterna som fick 36,2 procent, men större än socialdemokraterna som fick 21,4 procent. Glädjande är också att den svart-gula koalitionen mellan kristdemokrater och liberaler mister sin majoritet.

Om socialdemokraterna vill och vågar kan det bildas en vänstermajoritet i delstatsregeringen. Vänsterpartiet och socialdemokraterna får egen majoritet. Tyvärr är risken stor att socialdemokraterna precis som i förbundsdagsvalet hellre väljer att samarbeta med kristdemokraterna än att få en vänsterregering tillsammans med vänsterpartiet.

Varken milöpartiet de gröna eller nazisterna fick någon representation i delstatsparlamentet.

26 mars 2006

Ett tak för girigheten

Det frestar naturligtvis på balansen i ett samhälle när de rika snabbt blir allt rikare på det övriga samhällets bekostnad. I tv-programmet Agenda i kväll konstaterade vänsterns ledare Lars Ohly att direktörerna i börsbolagen ökat sina löner med 33 procent de senaste två åren. Till detta kommer bonusavtal, fallskärmar och pensionsavtal som gör att vissa aldrig någonsin behöver bekymra sig för sin ekonomi i framtiden.

Denna löneutveckling har också gällt direktörer i statliga företag. Mellan 2001 och 2005 ökade lönerna för verkställande direktörer med över 30 procent.

-Direktörerna i statliga bolag jämför sig med privata storföretag och kräver löner som ofta ligger minst tio gånger högre än en vanlig arbetarlön. Vissa statliga direktörer har 3 miljoner i årsinkomst. Det här är orimligt. Vi riskerar att få ett ännu mer orättvist klassamhälle om den här utvecklingen fortsätter.

Ohly kräver ett lönetak för direktörer inom offentlig sektor.
-Jag tycker inte att någon direktör i ett statligt företag ska tjäna mer än statsministern. Det betyder att direktörerna skulle få svälta sig fram på 118 000 kronor i månaden. Jag tror att de överlever, sa Lars Ohly i Agenda.

Det tror vi också. Det vore välgörande om offentligt finansierad verksamhet kunde gå före i kampen mot girigheten i samhället. Om offentliga företag kunde stå på en fast moraliskt försvarbar grund. Om offentliga företag kunde framstå som alternativ till det snöda vinstintresset i de privata företagen.

25 mars 2006

Olika klasser

Utsikt från höjden gör en klok reflektion angående folkpartisten Jan Björklunds förslag om att separera pojkar och flickor i skolan:

"Att pojkar i allmänhet mognar senare än flickor i allmänhet är väl känt. Även så att flickor får bättre betyg är något Jan Björklund har rätt i. Men att han lyckas få problembilden rätt betyder inte att hans åtgärdsförslag är korrekt. För vi vet också att barn med utländsk bakgrund missgynnas betygsmässigt. Så även barn från arbetarklassen."

Ska vi då dela upp eleverna efter klass och etnicitet också?

På kartan

Nu finns nya möjligheter att annonsera din bloggs existens. På bloggkartan.se kan man placera den geografiskt. Röda raketer har sitt högkvarter i huvudstaden Stockholmbloggkartan.se

Renhållningsarbete

I höstas utlöste den franske inrikesministern Nicolas Sarkozy kravaller och upplopp i de franska förorterna efter ett uttalande om att han ville rensa förorterna från slödder med högtrycksspruta. Nu har Sarkozy varit på ett nytt möte.

Sex stora EU-länder - Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Polen - överväger att införa "kontrakt" för nyanlända i sina länder. Det framkom under det senaste EU-toppmötet i Bryssel, där Sarkozy var med. De ska nu slipa sina planer tillsammans i arbetsgrupper.

Kontrakten handlar huvudsakligen om språkprov och om att lära sig respektera landets värderingar. Förutom i de nämnda länderna tillämpas redan en typ av bindande kontrakt i Nederländerna. I vårt grannland Danmark har främlingsfobiska Dansk folkeparti väckt frågan. I Sverige är det "liberala" folkpartiet som driver liknande krav.

Pratet om kontrakt och olika typer av inträdesprov är märkliga. Det torde vara allom bekant att ett lärande som sker under tvång ofta skapar motsträviga elever. Varför inte i stället bjuda in de nyinvandrade genom att erbjuda arbete, delaktighet och gemenskap?

Ett strukturfel i Sverige har varit att neka nyinflyttade jobb – kvalificerade som okvalificerade. Dock med vissa undantag. I forskarvärlden har man skapat gräddfiler, företrädesvis för människor som kommunicerar på det som numera är EU:s hemspråk, engelska.

Ett grundläggande tankefel hos dessa mörkerkrafter som emellanåt talar varmt om globalisering och fri rörlighet över gränserna är att bortse från att invandring påverkar alla. Det handlar inte om att de andra minsann ska anpassa sig till oss. Det är inte så det går till.

I varje mänskligt sammanhang där det kommer in nya deltagare påverkas hela gruppen - både de gamla och de nya deltagarna. Det sker på jobbet eller i vänkretsen. Det är normal gruppdynamik. Det är så det går till.

När människor med olika språk blandas skapas blandspråk, så kallade pidgin-språk eller kontaktspråk. Det är fantastiskt. Människors behov av kontakt är så stort att det bryter språkgränser och nya språk uppfinns. Det är ingenting att ondgöra sig över – det är bara ett uttryck för mänsklig kreativitet.

Rörlighet över gränserna förutsätter att alla anpassar sig. Vi påverkas alltså tillsammans och bygger något nytt. Det är spännande. Det är kreativt. Det handlar om människors strävan efter gemenskap och solidaritet.

Det har hänt tidigare och det kan hända igen att den svenska socialdemokratin efter ett tag suger åt sig förslag som först legat i säck på den borgerliga sidan innan de hamnar i s-påse.

För att upprätthålla en anständig och humanitär asyl- och flyktingpolitik behövs en stark representation av vänsterpartister i den svenska riksdagen efter höstens val. Det är det enda parti som fört en konsekvent linje i dessa frågor.

Om du vill ta del av mer om vad som förevarit i riksdagen under innevarande mandatperiod rekommenderas v-ledamoten Kalle Larssons blogg Alltid rött.

24 mars 2006

Fundamentalister i skön förening

Gudrun Schyman avslöjar i dagens Expressen att riksdagen ska upplåtas åt en reaktionär familjepolitisk samling den 29 mars. Temat är Nordisk forskning om familj och familjepolitik och inbjudare är det tvärpolitiska nätverket Forum för familj och människovärde. Bakom inbjudan står riksdagsledamöter från kristdemokraterna, moderaterna och centern.

Talare är bland andra amerikanen Richard Wilkins från Brigham Young University som drivs av Mormonkyrkan i Utah, svensken Björn Håkansson, diakon vid Katolsk familjerådgivning och den norska professorn Janne Haaland Matlary, som är representerad i Vatikanens familjeråd.

Wilkins är speciellt uppskattad i Saudiarabien som en av dem som lyckades göra ett bakåtsträvande avtryck på FN:s konferens i Doha 2004. Får vi gissa att abortfrågan och preventivmedelsförbud kommer att stå högt upp på dagordningen?

Schyman påpekar helt riktigt att nätverk av den här typen inte hör hemma i den svenska riksdagen.
Än en gång stinker det om alliansen, där det finns gott om krafter som tycks ha 1930-talets tyska familjepolitik som förebild.

Äntligen en fråga som åtminstone tre fjärdedelar av den borgerliga alliansen kan samlas kring i dessa tider av sönderfall.

Leve konungen

Det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekgul meddelar på DN Debatt att hon vill ha kvar monarkin. Kungahuset är mycket respekterat hos många invandrare, hävdar hon. Dessutom utför medlemmarna i kungafamiljen ett viktigt arbete när de representerar Sverige i olika sammanhang, anser Pekgul.

Det har väl varit lite si och så med representationen internationellt emellanåt med besök hos suspekta kungahus och tvivelaktiga uttalanden.

Det minsta man kan begära är väl att kungafamiljen inte gör bort sig med det väl tilltagna apanage som tas från svenska skattebetalare och tilldelas den.

Varför inte återinföra ståndssamhället också?

En allians i förfall

Det går dåligt för den borgerliga alliansen. Opinionssiffrorna vill inte riktigt lyfta. Troligen har opinionstoppen redan passerats och alliansen är på väg nedåt.

Detta trots att alliansen under en längre tid har haft media på sin sida. Motståndarna har i tur och ordning naglats fast vid affärer - möjligen med undantag för miljöpartiet. Samtidigt har alliansen under lång tid lyckats få media att rapportera positivt om den goda sammanhållningen på den borgerliga kanten.

Men det har liksom inte hjälpt. Därför börjar rapporteringen nu ändras. Missmodet har lett uppenbara motsättningar och misstro partiledarna emellan. Till exempel den mellan Reinfeldt och Leijonborg. Eller den mellan Leijonborg och Maud Olofsson. Hittills har endast kristdemokraternas Göran Hägglund tyckts vara fast i tron. Men nu börjar det knaka mellan Reinfeldt och Hägglund också.

Partierna börjar nu i tur och ordning att sluta separata överenskommelser med regeringen. Folkpartiet om buggning, trots att alliansen haft en arbetsgrupp som på papperet kommit överens om rättspolitiken. Centerpartiet om energipolitiken, en känslig fråga eftersom den redan tidigare spräckt borgerlig samarbete.

Inte heller utvecklingen i omvärlden tycks gynna alliansen. Den danska regeringens misslyckade hantering av Muhammed-karikatyrerna och Leijonborgs stöd till denna hantering var inte bra. Maud Olofssons förslag om att slopa anställningstryggheten för unga har fått ett massivt svar genom det franska folkets protester mot en liknande försämring. Det gör att allt fler svenskar inser den verkliga innebörden i borgerlig arbetsmarknadspolitik. Alliansens stöd till Bush "krig mot terror" leder för var dag världen närmare ökade hot, motsättningar och inbördeskrig. En utveckling de flesta svenskar vill undvika.
-------
SVT bekräftar i kväll analysen under rubriken "Tydligare sprickor i borgerlig allians":
"Sprickorna i den borgerliga alliansen blir tydligare. Moderaterna angriper nu kristdemokraternas idé att ersätta fastighetsskatten med en kommunavgift. Och folkpartiet har anklagat centern för att gå bakom ryggen på de andra genom energiuppgörelsen med s och v. " Läs mer.

Bilden hämtad från Fredrich Legnemarks blogg.

23 mars 2006

Jane Fonda i StockholmFlamman rapporterar att den tvåfaldigt Oscars-belönade skådespelerskan Jane Fonda besökt Stockholm.

Jane Fonda är dotter till Henry Fonda och syster till Peter Fonda, mest känd från filmen Easy Rider.

Inom politiken fick hon stort genomslag då hon besökte Vietnam mitt under Vietnamkriget och stödde det kämpande vietnamesiska folket. Det var ett modigt ställningstagande med tanke på att Vietnam då befann sig i krig med Jane Fondas eget land. Efter detta har hon förföljts av högerkrafter och kallats landsförrädare. För alla andra framstår hon naturligtvis som en hjälte. Fortfarande.

I Flamman-intervjun framgår att hon fortfarande är radikal.
-------

På bilderna syns Jane Fonda på besök vid en vietnamesisk luftvärnskanon, som skyddade landet mot USA:s flyganfall, och i FBI:s register.

21 mars 2006

Freivalds avgång

Det största problemet med Laila Freivalds som utrikesminister var inte Laila Freivalds själv.

Det var inte att hon hade noll koll på annandagen förrförra året.
Det var inte att hon var tråkig eller oempatisk eller hade svårt för att hantera media.
Det var inte att hon hade dåliga relationer till tjänstemän på UD.
Det var inte att hon dribblade bort sig själv och statsministern i samband med stängningen av en rasistisk hemsida.

Nej, det största problemet var att Laila Freivalds passade ganska bra till den tråkiga utrikespolitik som under Göran Perssons tid som statsminister blivit något av socialdemokratins signum. En tråkig utrikespolitik i Bush och Blairs ledband. En politik som hukar för övermakten i stället för att utmana den. En anpasslingens politik i stället för förändringens. Underdånighet i stället för befrielse.
Mössan i handen, helt enkelt.

Nej, då var det mycket roligare förr. Som när Olof Palme föreslog att dåvarande högerledaren Yngve Holmberg kunde sitta i en vaktkur på Arlanda och titta på när ambassadörerna kommer och går.
(Detta med anledning av Holmbergs kritik mot regeringen för att USA drog tillbaka sin ambassadör från Sverige.)

Those were the days! When will they ever return?
-------
Lyssna på Olof Palme som kontrast till vad du på senare år hört från Freivalds eller Persson.

20 mars 2006

Människan är alltings mått


"Men också naturen är,
abstrakt tagen,
för sig,
fixerad
åtskild från människan
för människan
ett intet."

Karl Marx, Ekonomisk-filosofiska manuskript från 1844

Människan är alltings mått
- för människan, alltså.

19 mars 2006

Fiesta

Länkningen till den stora världen fortsätter. Lasse Strömberg med bloggen Foto-Lasse har länkat till oss. Och vi till den. Det firar vi med en liten trudilutt!

USA:s tre allierade

I veckan röstade FN:s generalförsamling om svenske Jan Eliassons förslag till ett Råd för mänskliga rättigheter. USA:s regering motsatte sig förslaget.

Hur gick omröstningen? Med 170 röster mot fyra röstade generalförsamlingen igenom förslaget.

Vilka länder är det då som stöder Bush-regeringens kamp mot mänskliga rättigheter? Israel, förstås, eftersom landet står i kraftig ekonomisk skuld till USA, som också är Israels huvudsakliga källa för ekonomiskt och militärt bistånd.

Och så fick USA stöd från Palau och Marshallöarna. Det är en god illustration till USA:s nuvarande utrikespolitiska förmåga.

Då inställer sig frågan: Vad är Palau och Marshallöarna? Det är inte ofta de länderna låter höra talas om sig i den internationella politiken.

En snabb koll i CIA:s World Fact Book ger svaret:

Marshallöarna. Oceanien, en grupp av atoller och rev halvvägs mellan Australien och Hawai.
Befolkning: 59 071.
Efter nästan fyra årtionden under USA:s styre nådde landet "oberoende" 1986. USA använde sig av några atoller i ögruppen för kärnvapenprov mellan 1947 och 1962. På Marshallöarna ligger US Army Kwajalein Atoll (USAKA) Reagan Missile Test Site, en nyckelinstallation i USA:s missilförsvarssystem, uppger CIA. Enligt faktaboken har Palau ett "konstitutionellt styre i fri förening med USA". Ekonomiskt står amerikanskt regeringsbistånd för huvuddelen av landets inkomster.
Hur står det till med landets försvar? Enligt faktaboken ligger ansvaret för landets försvar på USA.

Hur är det då med Palau? Åter till CIA:

Palau. Oceanien, ögrupp sydost om Filippinerna.
Befolkning: 20 303.
Efter årtionden av amerikanskt styre blev landet "oberoende" 1994. Enligt faktaboken har Palau ett "konstitutionellt styre i fri förening med USA". Regeringen, som är starkt beroende av finansiellt stöd från USA, är den största arbetsgivaren.
Hur står det till med landets försvar? Enligt faktaboken ligger ansvaret för landets försvar på USA i enlighet med Compact of Free Association mellan Palau och USA. USA:s militär garanteras tillgång till öarna i femtio år.

Fransmännen demonstrerar

Över 1,5 miljoner fransmän demonstrerade på lördagen mot högerregeringens nya ungdomslag, CPE. Lagen är i stort sett identisk med centerpartiets och Maud Olofssons förslag om att avskaffa anställningsskyddet för ungdomar under 26 år.

Alla fackföreningar står enade tillsammans med studenterna. Enligt opnionsundersökningar ökar motståndet bland allmänheten och är nu uppe i 60-70 procent. Opinionsinstitutet CSA visar att 68 procent av fransmännen vill att regeringen drar tillbaka CPE.

Enligt DN är det en brokig församling som demonstrerar. Människor av alla kategorier.

Jean-Luc Parodi, som är statsvetare vid institutet Cevipof konstaterar att många tillfrågade talar om sina barn när de talar om CPE:

– De säger saker som "jag vill inte att mina barn ska vara helt utlämnade åt chefens dåliga humör" eller "när jag började i arbetslivet behövde jag i alla fall inte vara rädd för att få sparken".
– Det är därför det har blivit så starkt: människor tänker på det som ligger dem varmast om hjärtat, hur deras barn ska leva i framtiden.
-------
Fler Maud Olofsson-tankar om ekonomi här.
Fredrik Legnemark publicerar en Maud-affisch.

18 mars 2006

Rätt låt vann, igen

Vi har redan tidigare konstaterat att rätt låt vann. Nu har samma låt vunnit en gång till i svenska finalen av Melodifestivalen. Juryn placerade Sing for me som nummer ett. Rätt låt alltså. Sing for me.
Det gjorde däremot inte telefonröstarna.

Grattis Andreas Johnson i alla fall!

USA ut ur Irak

Runt om i Sverige och världen genomförs i dag manifestationer mot USA:s och Storbritanniens krig och ockupation i Irak. Det är nu tre år sedan kriget började. Den har inte varit särskilt lyckosam vare sig för det irakiska folket eller för ockupanterna. Aldrig har så många amerikaner motsatt sig kriget. Aldrig har George W. Bush opinionssiffror varit så låga.


På Sergels torg i Stockholm samlades i dag hundratals demonstranter. Bland dem 89-årige före detta ambassadören och diplomaten Sverker Åström (bilden ovan) som höll ett engagerat tal mot kriget.


Vid demonstrationen talade också de brittiska föräldrarna Christin och Peter Brierley, som förlorat sin son i Irak, journalisten Maria-Pia Boethius, Vänsterpartiets Lars Ohly, Ung vänsters Clara Lindblom och Lars Isaksson från Grafiska fackförbundet.En påminnelse om USA:s tortyr av fångar i Abu Ghraib-fängelset i Bagdad. Liknande förnedrande tortyr har också uppmärksammats från brittiska soldater.

17 mars 2006

Kungadöme och demokrati


"Jag förstår att ni inte förstår den demokrati vi har på Kuba.
Och jag förstår inte hur demokrati kan förenas med kungadöme."

Aleida Guevara, dotter till Che Guevara, på Åsö gymnasium i Stockholm den 11 februari 2006

Stöd Tjeckiens ungdom

Tjeckiens kommunistiska ungdomsförbund, KSM, trakasseras av myndigheterna. Tjeckiens inrikesdepartement försöker upphäva KSM:s status som "medborgerligt förbund".

Ett uttalande sprids i världen till stöd för den tjeckiska ungdomen. Uttalandet har undertecknats av mängder av politiker, kulturpersonligheter och organisationer i ett sextiotal länder. Bland undertecknarna finns den italienske Nobelpristagaren Dario Fo och U2-sångaren Bono.

I uttalandet heter det bland annat att:

"Initiativen mot KSM är en oacceptabel form av politisk och ideologisk manipulation, som, då den riktas mot kommunisterna, än en gång försöker kriminalisera den kommunistiska ideologin samt varje social aktion som kräver utförande av ungdomens rättmätiga strävanden, då det gäller fred, utbildning, arbete, solidaritet, en ren miljö, och en progressiv kultur för alla.
Försöket att tvinga KSM att ändra dess ideologiska grund, eller låta förbjuda dess verksamhet, representerar, nu endast en kort tid innan parlamentsvalet, en ny och allvarlig attack likväl mot Tjeckiens kommunistiska parti, ett parti som är det tredje mest inflytelserika i landets parlament."

"Vi uttrycker vår totala solidaritet med det kommunistiska ungdomsförbundet KSM, tillsammans med kommunisterna och andra progressivt sinnade i Tjeckien, i deras kamp för att försvara grundläggande demokratiska rättigheter och friheter."

Länkar:
Demokratisk Ungdoms Världsfederation

Äntligen


Äntligen har också Johan Persson med bloggen These exiled years länkat till oss. Välkommen! Hasta siempre!

Förena er


Hundratusentals fransmän går ut i protester mot högerregeringens nya ungdomslag. Alla stora franska fackförbund och studentorganisationer demonstrerar. Enligt opinionsundersökningar är 60 procent av fransmännen motståndare till lagen, som tar bort anställningstryggheten för unga under 26 år. Enligt de senaste nyheterna vill president Chirac att regeringen ska inleda förhandlingar i frågan.

Fransmännens kamp är vår. Våra svenska borgare förbereder liknande lagar. Om fransmännen lyckas i kampen mot sin egen regering kommer det att gynna även svenska ungdomar. Det kommer att försvåra för den borgerliga alliansen och i synnerhet Maud Olofsson att driva igenom liknande ungdomsfientliga lagar här i Sverige.

Ty så hänger världen ihop i dag. Inom EU och andra internationella organ samverkar högerkrafterna för att pressa tillbaka arbetarnas, tjänstemännens och ungdomarnas rättigheter. De lånar varandras idéer. De samordnar sina aktioner. De hänvisar till varandras förslag.

Vänstern måste svara med samma mynt. Vänstern måste bli minst lika skicklig på att samverka internationellt. Fienden känner inga gränser. Det ska heller inte vänstern göra.

I dag är det internationella samarbetet inom vänstern allt för outvecklat. Det finns ansatser inom Europa som bör understödjas. Ett av dem är det Europeiska vänsterpartiet där flera partier slutit sig samman i fastare former. Ett annat är det parlamentariska samarbetet inom GUE/NGL. Eller New European Left Forum. Det är former för samarbete som måste understödjas. Det kommer att bli allt nödvändigare i framtiden.

Proletärer i alla länder - förena er!

16 mars 2006

Monumentalt

Bilden är Tatlins modell av monument över den tredje internationalen.
Patrik Renfors med bloggen Kamrater vi vet att kamp lönar sig har länkat till oss. Och vi till den.
Patrik har också önskat en särskild sång! Hoppas att du tycker om den här versionen.

15 mars 2006

Trälens rygg


Se trälens krumma rygg! -
se hudens örtagård av ärr,
se musklers kummel,
ådrors ormbon.
Ett valv av härdat stål
är denna rygg:
ej byggt
på lösan sand
den som där rest sitt hus;
må allt det värsta, tyngsta
slås på trälens rygg -
den sviktar ej,
den samlar krafter blott
att en gång ut sig räta.

Ve dig, du värld,
då trälen rätar ut
sin rygg
och vreda händer hans dig undanvräker!
Din orätt, lättja,
kättja
böjt hans rygg så krum -
de sopas bort
som stormen jagar
agnen.
vad båtar dig din makt,
förtryckets våld:
till grus, i
kras
allt sammanstörta skall -
till mull,till odlingsmull
för forna
trälens fria
mänskolängtan.

Hell dig, du värld,
då trälen
rätat
ut sin rygg,
sin krumma rygg,
och andas fritt!

Elmer Diktonius, (1896 - 1961), finlandssvensk författare, hade Otto Ville Kuusinen som pianoelev.

Engels och individen


"En historisk tilldragelse uppstår alltså som en följd av ett oräkneligt antal krafters sätt att tangera och korsa varandra, och den kan också uppfattas som skapad av en i sin helhet viljelöst och omedvetet fungerande makt.

Vad varje enskild vilja söker uppnå motverkas nämligen av andra, och det resultat man erhåller blir därför någonting som ingen önskat.

Härigenom har historien hittills utvecklats som en ren naturprocess och i huvudsak följt samma rörelsenormer.

Men att de enskilda individerna...inte uppnår vad de själva önskat utan endast en produkt av allas önskemål i genomsnitt - detta får inte föranleda den slutsatsen att deras inflytande är lika med noll.

Tvärtom: alla påverkar resultatet och har del i dess genomförande."

Friedrich Engels, Brev till J. Bloch, London den 21-22 september 1890

14 mars 2006

Nytt firande

Norge sett ur exilen har länkat till Röda raketer. Nu måste vi fira igen! Lyssa här!

13 mars 2006

Harold Pinter-varning

Bloggen Suburbia skriver att det är "lite Harold Pinter-varning över Röda raketer…"

Vi känner oss hedrade. Det är inte var dag vi jämförs med Nobelpristagare i litteratur.

Den brittiske dramatikern Harold Pinter fick Nobelpriset i litteratur 2005. Den som vill veta mer om vad "Harold Pinter-varning" betyder kan läsa eller se och höra hans Nobelföreläsning där han uttrycker sina tankar kring litteratur, politik och tillståndet i dagens värld. (Låg bandbredd här.)

Nej till krig


Demonstrationer i Sverige på treårsdagen av USA:s krig i Irak den 18 mars.

Stockholm - USA ut ur Irak! Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!

Inget krig mot Iran. Stoppa USA:s militära upptrappning i Latinamerika. Stoppa vapenexporten till USA och Storbritannien. Stoppa vapenexporten till Israel. Sverige ut ur Afghanistan. Ockupationerna av Irak och Palestina måste upphöra nu! Försvara folkrätten.

Samling kl. 13:00, Sergels Torg


Göteborg - USA ut ur Irak
Samling kl. 13.00 på Götaplatsen. Avmarsch mot Gustav Adolfs torg kl. 13.30

Malmö - USA ut ur Irak - omedelbart och villkorslöst!
Samling kl: 12:30 Gustav Adolf Torg

Uppsala - USA ut ur Irak
Samling kl 12:30 Slottsbacken/Odinslund

Jönköping - USA ut ur Irak
Samling kl. 12:00 Hoppets Torg

Lund - Flygbladsutdelning
Mer information inom kort! Kontakt: lund@irakkommitten

Östersund - USA-alliansen ut ur Irak! Stöd motståndet i Irak!
Samling kl. 13.00, Stortorget

Borgarna rasar i Stockholm

Det går åt rätt håll även i Stockholm. Enligt Dagens Nyheter har moderaterna tappat 5,6 procent på ett år och folkpartiet 2,8. Socialdemokraterna har under samma period gått upp 6,6 procent och vänsterpartiet 2,1.

Borgarna leder visserligen fortfarande, men det finns en klar förskjutning åt vänster bland stockholmarna.

Vad gör DN i detta läge? Jo, tidningen försöker rädda vad som räddas kan för att hålla modet uppe hos de borgerliga väljarna, i synnerhet folkpartisterna.

Därför blir inte DN:s rubrik densamma som på denna blogg. I stället heter det: "De borgerliga störst trots tapp". Och inne i tidningen blir rubriken: "Borgerlig majoritet trots att m tappar röster". Det faktum att även folkpartiet rasar i opinionen vill tidningen inte skylta med i rubrikerna.

12 mars 2006

Brecht på Oscarsgalan


"Bertolt Brecht sa att konst inte är en spegel, utan en hammare. Inte en spegel att hålla upp för samhället, utan en hammare som man formar det med."

Paul Haggis, vinnare i kategorin Best Original Screenplay för filmen Crash, som också vann kategorin bästa film.
-------
Andra Brecht-citat:
Kommunismen.
Vad talar egentligen emot kommunismen.

Studentprotest i Paris

Franska studenter har den senaste veckan gått ut i stora demonstrationer mot regeringen Villepins förslag om att inrätta en särskild ungdomslag (CPE), som innebär att lagen om anställningsskydd tas bort för ungdomar under 26 år. (Bilden ovan från en demonstration i Paris den 7 mars. Fler bilder här.) Förslaget röstades igenom i veckan.

Det intressanta med denna lag är att den är i stort sett identiskt med det förslag som centerpartiets Maud Olofsson presenterade på DN Debatt den 3 februari. Mauds idé är alltså inte hennes egen. Den har hon snott från den franska högern.

Under rubriken Slopa las för unga föreslog Olofsson att arbetsgivarna ska få rätt att säga upp ungdomar med omedelbar verkan.

"Ett speciellt ungdomsavtal ska gälla för nyanställning av unga upp till 26 år. Arbetsgivarna ska ges möjlighet att säga upp ungdomar med omedelbar verkan under två år", heter det i artikeln.

Skillnaden mellan Frankrike och Sverige är i detta fall att Frankrike har en borgerlig regering, som har möjlighet att förverkliga sina idéer. I Sverige är vi inte där än. Därför är det i Frankrike det protesterats den senaste tiden. Om det skulle bli en borgerlig regering efter höstens val i Sverige kommer vi att få anledning att utlösa samma protester här för att bekämpa samma politik.

Som ett led i protesterna mot regeringens nya lag mot de unga ockuperades universitetet Sorbonne i Paris. Det är inte första gången. I maj 1968 gjorde studenterna samma sak (bilden ovan).

Tidigt i lördags morse kom så regeringens svar. Fransk kravallpolis stormade Sorbonne och angrep studenterna med tårgas och batonger. Studenterna försökte motstå polisens attacker genom att bilda en mänsklig kedja och sjunga "fredligt motstånd". Redan på fredagskvällen misshandlades studenter av kravallpolis vid en vägspärr vid Sorbonne.

Paris borgmästare Bertrand Delanoe säger i ett uttalande att han är bekymrad över polisens våld eftersom studentprotesterna genomförts fredligt.

På flera håll i Frankrike har studenter protesterat mot den nya lagen, som ger arbetsgivare rätt att anställa människor under 26 år på ett tvåårskontrakt som de sedan kan bryta när de vill utan att ge något skäl. Precis som Maud Olofsson tror den franska regeringen att det ska minska arbetslösheten. På 24 av Frankrikes 84 universitet har det genomförts protester. På flera håll stängdes universiteten på fredagen på grund av demonstrationerna. (Bilden ovan är från Sorbonne i helgen.)

- Jag är stolt över vad dessa ungdomar bygger. Jag stöder dem till 100 procent eftersom de kämpar för mina barns framtid, säger en städare vid Sorbonne till en reporter från l'Humanité.

En majoritet av fransmännen är enligt opinionsundersökningar motståndare till den nya ungdomslagen.

- För mig och centerpartiet finns ingen viktigare uppgift än att ge barn och unga framtidstro, säger Maud Olofsson i DN.
------

Vi har tidigare skrivit om Maud Olofssons idéer om ekonomisk teori. Och en replik.

11 mars 2006

Rädslor


Bilden är från ett bostadsområde i den fullständigt segregerade stadsdelen Harlem i New York. Här har mer välmående svarta placerat sig själva bakom galler för att skydda sig mot ovälkomna gäster. I New York har brottsligheten trots allt minskat till följd av den nolltoleranspolicy som polisen tillämpar.

Vid ett besök i Italien förvånades vi över hur ogästvänligt det framstod kring väldigt många människors bostäder.

Förslaget att tillåta buggning är ännu ett uttryck för de samhälleliga rädslor som finns. När man bygger in orättvisor i samhället och i det internationella umgänget är det klart att man förr eller senare får skörda frukterna, till exempel i form av gränsöverskridande organiserad brottslighet. Utanförskap och fattigdom kommer att skapa ännu mer brottslighet eftersom den är mer lönande för individen än att leva ett rättskaffens liv.

Att bygga upp stängsel och övervakning löser dock inte problemen. Det har ju visat sig gång på gång att brottslingar är finurliga och förr eller senare överlistar det skydd samhället och enskilda försöker bygga upp. Ett mönsterland i det här avseendet är USA, där fängelserna är överfulla trots att det anses naturligt att enskilda har vapen för att skydda liv och egendom.

I Ekots lördagsintervju berörde SSU:s ordförande Anna Sjödin buggningen. Hon stöder vänsterpartiets linje. Lyssna!

Milosevic död

Före detta Jugoslaviens före detta president Slobodan Milosevic är död. Han dog i sin fängelsecell vid krigsförbrytartribunalen i Haag. Av naturliga orsaker sägs det. Han blev 64 år gammal.

Milosevic har under en längre tid haft hjärtbesvär. Nyligen begärde han att få resa till Ryssland för att få medicinsk specialistvård. Denna begäran avvisades av domstolen. Milosevic sa att han skulle överklaga beslutet eftersom hans hälsa förvärrades. Men nu är han alltså död.

Domstolens chefsåklagare Carla del Ponte har anklagats för partiskhet i konflikterna på Balkan. Det är framförallt serbiska förbrytelser som lyfts fram av domstolen, medan Natos, kroaters och bosniers förbrytelser undvikits eller nedprioriterats. Ovanpå detta har nu alltså en tidigare president dött efter att ha vägrats den vård han begärde. Det är en besvärande omständighet för domstolen och del Ponte.

De ansvariga för Natos bombningar går däremot fria.

Père Lachaise

I Paris ligger den berömda Père Lachaise-kyrkogården. Här vilar många berömda män och kvinnor. Mest välbesökt är kanske Doors-sångaren Jim Morrisons grav. Men här finns också Oscar Wildes, Yves Montands och Edith Piafs gravar.
I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger en avdelning med kvinnor och män ur den franska arbetarrörelsen. Här finns de federerades mur. Ett minnesmärke över de män och kvinnor som stupade när den socialistiska Pariskommunen slogs ned 1871.
Här vilar Paul och Laura Lafargue. Båda var socialistiska politiker. Paul är mest känd för sin pamflett Rätten till lättja. Laura var dotter till Karl Marx. Här vilar också berömda ledare i det franska kommunistpartiet, som Jaques Duclos, Marcel Cachin och Maurice Thorez. Här ligger också colonel Fabien.

Ohelig allians

Det går inte så bra för den borgerliga alliansen. Senast i torsdags fronderade folkpartiet mot sina allianskamrater och sade sig vilja göra upp med socialdemokraterna om att tillåta buggning.

Det finns en rad tveksamma inslag i den lag de vill driva igenom. Till exempel kommer det att bli tillåtet att avlyssna redaktioner vid brottsmisstankar. Juristerna i lagrådet och Advokatsamfundet har därför kritiserat lagförslaget hårt.

- Huvudinvändningen är att det handlar om grundlagsskyddade rättigheter och mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen som vi är skyldiga att följa. Det förutsätter att det finns ett behov, att det är effektivt och att det är proportionellt. Det finns fortfarande ingen analys i lagförslaget som kan ligga till grund för lagstiftning. Vad är behovet, säger Anne Ramberg generalsekreterare på Advokatsamfundet till Ekot.

Vänsterpartiet är liksom lagrådet och Advokatsamfundet kritiskt och kräver en bordläggning av frågan:

- En bordläggning skulle ge Integritetsskyddskommittén en chans att yttra sig innan förslagen behandlas, säger Alice Åström (v). Det är ett krav som företrädare från flera andra partier också har ställt sig bakom. Vi hoppas att de nu stödjer vårt förslag om bordläggning för att göra det möjligt.

Förutom att socialdemokraterna och folkpartiet har så lätt för att driva igenom lagstiftning som kränker den personliga integriteten, så öppnar detta samarbete också för andra oroväckande perspektiv. Det skadar samarbetet inom arbetarrörelsen mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet.

– Varje gång som socialdemokraterna försöker att göra upp med något annat parti än som ingår i samarbetet så minskar förtroendet i samarbetet, säger Lars Ohly till Ekot.

Det finns krafter inom såväl folkpartiet som socialdemokraterna som gärna skulle se ett framtida regeringssamarbete mellan de båda partierna. Hellre det än tydligt uppdelade höger-vänsterblock. Slitningarna mellan Lars Leijonborg och Fredrik Reinfeldt tydliggjordes för någon vecka sedan. Reinfeldt menar att folkpartiet följer "kannibalteorin" och vill sno väljare från de andra borgerliga partierna.

Folkpartiet spelar ett dubbelspel. Det vill gardera sig för alla eventualiteter. Om det går dåligt för alliansen i höstens val kan folkpartiet ändå få inflytande i samarbete med socialdemokraterna. Om det går bra för alliansen kommer de att få inflytande i en borgerlig regering.

Båda perspektiven är dåliga för arbetarrörelsens väljare. Det skulle inte leda till reformer som skulle gynna de sämst ställda. En titt på folkpartiets och liberalismens ställning i dagens Europa ger en tydlig bild av den riktning ett sådant samarbete skulle ta.

Vi har i tidigare artiklar pekat på deras konfliktskapande hållning gentemot invandrare, främst muslimer. Vi har sett deras sjunkande ambitionsnivå då det gäller rättssäkerhet och när det gäller elevers resultat i skolan. Vi har sett deras farliga och konfrontativa utrikespolitik i USA:s ledband och med medlemskap i Nato.

Ny policy

Vi har i veckan blivit utsatta för två olustigheter på vår blogg. I kommentarerna till vårt inlägg om Kata Dalström den 8 mars lades det in en massa porrlänkar. I går lade någon ut reklam för nazistisk kampmusik.

Vi har velat ha detta forum så öppet och fritt som möjligt. Endast vid ett tillfälle tidigare har vi tagit bort en kommentar. Det gällde då kränkande påståenden om en namngiven person.

För att vi inte ska råka ut för sådana här incidenter i fortsättningen kommer vi från och med nu att moderera inläggen. Det betyder att vem som helst kan skriva och kommentera, precis som förut, men kommentarerna kommer inte att läggas ut förrän vi har tittat på dem och godkänt dem för publicering. Det blir tyvärr lite långsammare på det viset, men det känns nödvändigt att ta detta steg.

Vår policy kommer även fortsättningsvis att vara öppen och frihetlig - socialistisk helt enkelt. Men vi kommer inte att tillåta nazism, porr eller kränkningar av personer.

10 mars 2006

Hälsning från Finland


Vi fick mejl från Vänsterungdomarna i Finland.

De ville tipsa om ett nytt uttalande, där de inte är särskilt sorgsna över att moderpartiet, Vänsterförbundet, fick ett avhopp från partiledarposten förra veckan. Tvärtom tycker de att det är hoppingivande att det finns flera bra och unga rödgröna aktiva medlemmar som kan tänka sig att ställa upp som ordförande.

I uttalandet sägs att den avhoppade ordföranden Suvi-Anne Siimes förde med sig många bra och moderna rödgröna idéer när hon tillträdde 1998.

Under hela den tid som de nuvarande vänsterungdomarna har varit aktiva har de fått höra förutsägelser om att vänsterförbundet är en rörelse som tillhör det förflutna. Den argumentationen har vänsterungdomarna alltid haft svårt att förstå eftersom stödet i val har varit i stort sett oförändrat sedan förbundet för första gången ställde upp 1991. I senaste valet fick Vänsterförbundet 9,9 procent av rösterna.

Ingenting tyder på att unga vänsteraktivister skulle hoppa över till de gröna. De gröna i Finland driver en alltför högervriden politik, enligt uttalandet.

Vänsterungdomarna beklagar att Siimes till slut drev sig in i en situation där det inte återstod någon annan möjlighet än att lämna ordförandeskapet.

Nu har partiet en ypperlig möjlighet att ompröva sin politiska linje, är vänsterungdomarnas slutsats.
-------
Tidigare bloggar i frågan:
En finsk Schyman.
Kritisk ung vänster.

Festligt


Nu har också Livet från den röda sidan länkat till Röda raketer! Och vi till den.
Det firar vi med en sång om Oktober 1917 av tyska Oktoberklub.

08 mars 2006

Ett rivigt fruntimmer

Så här på internationella kvinnodagen den 8 mars kan vi inte låta bli att dela med oss av tankegångarna hos en kvinnlig socialistisk agitator i den tidiga svenska arbetarrörelsen.

Kata Dalström kommenterade den 11 mars 1898 en artikel i Idun, där en kvinna som representerade det Kata kallade överklasskvinnorörelsen berättade om ett agitationsmöte. Så här skrev Kata:

"Ja, så ser ett möte av arbeterskor ut – i överklassbelysning. Det tycktes som om överklassens kvinnor omöjligt skulle kunna vara i stånd att fatta socialismens innebörd och framför allt som om de vore ur stånd att förstå, att densamma och arbetarrörelsen äro oupplösligt förenade med varandra. Man upphör aldrig att förvåna sig över att socialismen visar sig ’framkalla missnöje’, ’predika hat mellan de olika samhällsklasserna’ och vad det allt heter.

Men är det då icke naturligt, att underklassens män och kvinnor skola bli missnöjda med det nuvarande samhället. Och detta missnöje måste ju finnas först, för att förändringar skola kunna framkallas och detta missnöje hälsa vi därför som det första tecknet till uppvaknande hos underklassen. Men det är socialismens mål, ej blott att ’framkalla missnöje’ utan att leda det individuella missnöjet åt ett och samma sociala håll, skapa en hel stormflod därav, som i sinom tid kan röja undan orsakerna till just detta missnöje, som av överklassen tyckes betraktas som ett blott och bart ’okynne’.

Vi vilja bort från avundsjukans, girighetens och konkurrensens gungfly och hän till ett samhälle, som verkligt vilar på solidaritetens klippgrund. Men för att nå detta mål fordras enigt samarbete mellan alla, kvinnor som män – och under denna kamp få många bland oss offra ro och sinnesfrid."

Källa: Harriet Clayhills bok Kata Dalström i agitationen, utgiven på Arbetarkulturs förlag 1973.


Affisch från 1909.

Kata Dalström om närande och tärande:


"Vi behöver vetenskapsmän, ingenjörer, tekniker, läkare, skollärare och
organisatörer på andens olika områden, lika väl som vi behöver handens arbetare
på alla samhällets olika fält, men vad vi ej behöver i vårt kommunistiska
samhälle - det är alla dessa parasiter som nu lever på räntor och kuponger, dvs
alla dessa som är tärande utan att vara närande."


Grattis alla vänsterkvinnor på internationella kvinnodagen 8 mars! Aktiviteter finns här.

Christer Forsberg har gjort en modern version av Rebellflickan av Joe Hill.

05 mars 2006

Myten om individen

I söndagskvällens Agenda introducerades Utspelet där Maud Olofsson oemotsagd fick lägga fram sina åsikter. Och vad väljer hon? Hon vill betona individen och individens möjligheter, föga överraskande. Hon väljer ett retoriskt grepp som bygger på en myt - att borgerligheten skulle bry sig mer om enskilda individer än socialister.

Detta gäller i varje fall inte enskilda individuella ungdomar. I deras fall vill Maud Olofsson och centerpartiet avskaffa anställningstryggheten.

I verkligheten är det socialisterna som värnar individens rättigheter. Redan i Kommunistiska manifestet talade Marx om "en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling".

Arbetsrätten är ett bra exempel på en rättighet som gynnar individen. Det är bra för individer som hotas av uppsägning att det finns lagar och regler som gör att man inte kan bli av med jobbet från en dag till en annan. Det är bra att det finns partier som försvarar dessa rättigheter för individen. Till skillnad från Mauds centerparti.

Men Mauds "individer" är förmodligen några andra än dem som har nytta av anställningstrygghet.

Inför 8 mars

Den 8 mars och internationella kvinnodagen närmar sig. Då är det dags att påminna om hur det kommer sig att vi uppmärksammar denna dag med olika typer av aktiviteter.
En av förgrundsgestalterna i den tyska arbetarrörelsen, Clara Zetkin (1857-1933), föreslog på den andra internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn den 27 augusti 1910 att införa en årligen återkommande internationell kvinnodag. (Bilden: Clara Zetkin och Rosa Luxemburg 1910.) Syftet var att fokusera på flerfaldig utsugning och förtryck av kvinnorna. Teman var kvinnors likaberättigande, kvinnlig rösträtt och kamp mot det imperialistiska kriget.
Kvinnodagen firades första gången den 19 mars 1911 i Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och USA. Miljontals kvinnor deltog i arrangemangen.

Parollerna var:

Mot det imperialistiska kriget

Arbetarskyddslag

Rösträtt åt kvinnorna

Lika lön för lika arbete

Åtta timmars arbetsdag

Utbyggd barn- och mödravård

Fastställande av minimilöner.

Fram till 1921 firades den internationella kvinnokampdagen på olika datum. Då beslutade den andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen i Moskva att kvinnodagen skulle firas den 8 mars. Att man valde just detta datum berodde på att man ville erinra om den stora strejken bland kvinnliga textilarbetare som hade ägt rum i Petersburg, Ryssland 1917 och utgjort startskottet för den ryska februarirevolutionen.

Dessutom hade det varit textilarbetarstrejker i New York den 8 mars 1857 och 1908.

04 mars 2006

Iran nästa

Ska Iran, och kanske Syrien, bli USA:s nästa mål? Det finns indikationer på det. I Aftonbladet den 9 februari skriver den brittiske journalisten och författaren John Pilger om vad som kan vara på gång. Det första angreppsmålet är, tror Pilger, provinsen Khuzestan i Iran, där 90 procent av Irans oljetillgångar finns.

Iran har redan rapporterat om brittiska militära operationer (från irakiskt territorium) i staden Ahvaz. Det har Storbritannien naturligtvis förnekat och förklarat att det handlar om att Iran försöker skapa persisk majoritet i den arabiskdominerade provinsen och att detta framkallar oron i området.

En titt i världsatlasen visar att de brittiska styrkorna som är förlagda i Basra i Irak befinner sig geografiskt mycket nära. Pilger tror att det rör sig om covert operations, dvs hemliga uppdrag utförda av elitsoldater.
Att det finns ett geopolitiskt intresse kan knappast förnekas.

Situationen påminner starkt om den amerikansk-brittiska uppladdningen inför Irak-kriget, då dessa makters stridsflyg upprepade gånger överträdde flygförbudszonen. Redan då var den irakiske ledaren Saddam Hussein demoniserad, så hans protester behövde inte tas på allvar av omvärlden.

Nu försöker USA skapa en liknande situation när det gäller Iran, som redan är utpekat som en av ondskans axelmakter. Irans farlighet understryks genom att USA hävdar att Iran försöker skapa sig möjligheter att tillverka kärnvapen, något som FN:s atomenergiorgan IAEA inte kunnat presentera belägg för hittills.

Det finns många indikatorer på att Iran är ett "berättigat" mål för de villigas koalition. Med tanke på Irans långvariga, urusla anseende finns det anledning att tro att uppslutningen kring Irans folk skulle kunna bli svag, om USA med benäget bistånd från britterna angriper landet.

Inte minst de befängda uttalandena från president Mahmoud Ahmadinejad om att förintelsen av judar under andra världskriget är en myt och att Israel borde utplånas från kartan talar för att västopinionen inte kommer att vara för Irans folk, såvida vi inte skiljer på den iranska regimens munväder och det iranska folket.

Det är dags att inse att Bushadministrationen med stöd av Storbritannien förmodligen är i färd med att ladda upp för civilisationernas krig på allvar. Bakom detta döljer sig USA:s intresse för oljan, än en gång.

Flamman återger Ryska Posten, som tror att USA kommer att strunta i att Ryssland och Kina i FN:s säkerhetsråd motsätter sig sanktionsförslag mot Iran och i stället hävda att man inte är bunden av några veton i FN:s säkerhetsråd.

När utrikesminister Condoleezza Rice utfrågades av senatens utrikesutskott (16/2) antydde hon att det finns sanktioner som USA kan införa på egen hand. Exakt vad hon syftade på är höljt i dunkel, då USA har tillämpat ekonomiska och diplomatiska sanktioner mot Iran ända sedan revolutionen 1979.

Vid samma tillfälle sade hon att Bushadministrationen ska anslå 75 miljoner dollar för att skapa demokrati i Iran. Pengarna ska främst gå till propagandainsatser.

Rice utnyttjade på en presskonferens (8/2) Muhammed-upploppen för att säga: "Iran och Syrien har ansträngt sig för att piska upp stämningen i sina egna syften".

I senatsutfrågningen upprepade hon det iranska hotet genom att utmåla Iran som den främsta finansiären av global terrorism. Hon anklagade även Iran för att samarbeta med Syrien för att destabilisera Mellanöstern.
-Det är handlar inte bara om Irans nukleära program utan också om deras stöd till terrorismen runtom i världen. De är, i själva verket, de främsta finansiärerna av terrorism, sade Rice.

Rice sade att Iran med stöd av Syrien skapar oro i Libanon, de palestinska områdena och i Irak. Glöm inte att även Saddam sades ge stöd till palestinska självmordsbombares familjer.

Pilger skriver att USA förra året levererade 500 bunkersprängande bomber till Israel. Man kan undra vad dessa är avsedda för. Men naturligtvis är det bra att ha dem på plats om ett nytt krig ska inledas.

USA och Storbritannien håller än en gång på att lura i världen att det är "en förhatlig härskare" som ska bekämpas. De planerar att dra tillbaka sina styrkor från Irak rejält under det kommande året. Men bara, sannolikt, för att nya illdåd mot oskyldiga människor planeras.

I Irak är det dags för städgummorna att ta vid och återställa det som ockupanterna förstört. Får vi därigenom en fredligare värld? Ingalunda, nu finns det nya slagfält, mer olja att erövra för de sanna imperialisterna.
-------
Uttalande av Ung vänsters förbundsstyrelse, Hands off Iran!
Esbatis kommentarer uppmärksammar en internationell petition.

Einstein och socialismen


Albert Einstein betraktade kapitalismens ekonomiska anarki som den verkliga källan till missförhållanden i det dåvarande samhället. Här fortsätter en del av hans resonemang:

"Jag är övertygad om att det bara finns ett sätt att undanröja dessa allvarliga missförhållanden, nämligen genom att upprätta en socialistisk ekonomi, åtföljd av ett utbildningssystem som skulle vara inriktat på sociala mål. I en sådan ekonomi, är produktionsmedlen ägda av samhället självt och använda på ett planerat sätt. En planerad ekonomi, som anpassar produktionen till samhällets behov, skulle fördela det arbete som behöver utföras bland dem som har förmåga att arbeta och skulle tillförsäkra varje man, kvinna och barn uppehälle. Individens utbildning skulle, förutom att befrämja dennas inneboende förmågor, försöka utveckla inom individen en känsla av ansvar för sina medmänniskor i stället för förhärligandet av makt och framgång i vårt nuvarande samhälle.

Inte desto mindre, är det nödvändigt att komma ihåg att planekonomi ännu inte är socialism. En planerad ekonomi som sådan kan vara förbunden med det fullständiga förslavandet av individen. Att uppnå socialism kräver en lösning på några ytterst svåra samhällspolitiska problem: hur är det möjligt, utifrån den långtgående centraliseringen av politisk och ekonomisk makt, att förhindra byråkratin från att bli allsmäktig och omättlig? Hur kan individens rättigheter skyddas och en demokratisk motvikt till byråkratins makt därigenom tillförsäkras?

Klarhet kring socialismens mål och problem är av största betydelse i vår tid av förändring. Ty, under nuvarande omständigheter, har fri och obehindrad diskussion om dessa problem blivit starkt tabubelagda."


Albert Einstein (1879-1955), Varför socialism? i den amerikanska tidskriften Monthly Review, maj 1949.

Einstein var tysk fysiker, skapare av relativitetsteorin, Nobelpristagare 1921, emigrerade till USA 1933. Före Hitlers maktövertagande höll han föreläsningar på den marxistiska arbetarskolan, MARSCH, i Berlin.

Pigavdrag

Vänsterns riksdagsledamöter Camilla Sköld Jansson och Siv Holma har låtit riksdagens utredningstjänst räkna ut vad de så kallade hushållsnära tjänsterna, eller pigavdraget, som borgarna förespråkar skulle kosta.

Om endast tio procent av befolkningen skulle utnyttja förmånen skulle kostnaden för staten bli hisnande 17 miljarder kronor. Antagandet bygger också på att de endast skulle använda hälften av maxbeloppet på 50 000 kronor i skattesubvention per år.

Sköld Jansson och Holma tycker naturligtvis att pengarna kan användas på bättre sätt.

Läs mer på SvD:s Brännpunkt.

Liberalt korståg

Det är ett tecken i tiden att liberalismen används som slagträ mot islam. Inte bara mot muslimska extremister, utan mot islam i dess helhet.

Liberala grupper, partier och politiker provocerar fram konfrontationer med den muslimska världen och muslimska invandrare i Europa – i frihetens namn.

Folkpartiet bjöd förra året in den holländske liberala politikern Ayaan Hirsi Ali och tilldelade henne sitt demokratipris. Expressen beskriver hennes uppfattning som svepande anklagelser. Tidningen ogillar att hon beskriver profeten Muhammed som pervers eller att islam inte är förenlig med demokrati.

"Det finns en uppgiven och islamfientlig underton här som riskerar att spela främlingsfientliga element i händerna. Islam är mörkret och västerlandet ljuset som inte har ett moln på sin himmel", skriver tidningen.

"Det vore olyckligt om det svenska folkpartiet okritiskt tar hennes budskap till sitt hjärta", skriver Expressen i samma ledare. Det finns mycket som tyder på att just detta har hänt.

Nästa exempel är den franske inrikesministern Nicolas Sarkozy, som i höstas provocerade fram kravaller i de invandrartäta förorterna, genom att kalla förortens befolkning för slödder.

Det tredje exemplet är liberala danska Jyllands-Postens nidbilder på profeten Muhammed. Återigen används goda liberala friheter för att försvara angrepp på en hel religion och dess utövare. Lars Leijonborg var inte sen att uttrycka sitt stöd.

Varför väljer liberaler en medvetet konfrontativ linje? Varför skapar man klyftor i våra samhällen mellan stora befolkningsgrupper? Vill man ha ett civilisationernas krig?

I dagens Svenska Dagbladet kritiserar den folkpartistiske riksdagsmannen Carl B Hamilton EU:s utrikesministrars uttalande som beklagar konsekvenserna av Jyllands-Postens publicering. Hamilton ondgör sig särskilt över ministrarnas formulering att "ömsesidig tolerans och respekt är universella värden som vi alla bör ansluta oss till".

"Men här är det inte fråga om för eller emot vanlig hygglighet, eller att människor skall vara snälla mot varandra", skriver Hamilton och fortsätter:

"Tvärtom är det viktigt att vi inte i missriktad tolerans snällt bejakar religiöst etiketterade övertygelser (framförda med eller utan våld), kvasivetenskapliga utsagor, fördomar, eller att vi tolererar sedvänjor i andra kultursfärer, vare sig det gäller hedersmord, kristet bigotteri, könsstympning, homofobi, el dyl."

På vilket sätt dessa företeelser bekämpas genom publiceringen i Jyllands-Posten är en gåta.

Just nu framför Pia Kjaersgaard från Dansk folkeparti ungefär samma argument i Dagens ekos lördagsintervju.
-------
Tidigare inlägg i ämnet på Röda raketer:
Feg provokation, 15/1 2006.
Enspråkigt, 25/1 2006.
Danska profiter, 30/1 2006.
Danmark fick backa, 30/1 2006.
En dansk tecknare, 31/1 2006.
Så skapas förtroende, 31/1 2006.
Hjärtat i en hjärtlös värld, 1/2 2006.
Arabisk satir, 1/2 2006.
Danmark är en eländig historia, 3/2 2006.
Yttrandefrihet, 4/2 2006.
Diplomaten Leijonborg, 5/2 2006.
Arabisk satir 2 ,6/2 2006.
Långsemester, 9/2 2006.
Der Stürmer och yttrandefriheten, 11/2 2006.
Hjärtlös liberalism, 12/2 2006.
Karikatyrer och Abu Ghraib, 16/2 2006.

Kritisk ung vänster


Ung vänster i Finland är kritiska till Suvi-Anne Siimes, som i veckan lämnade partiledarposten i vänsterförbundet. (Läs vår tidigare blogg.) De ogillar hennes inställning till EU. Nu visar det sig att hon försökt köra över partiet i många frågor men inte fått medlemmarna med sig.

Intressant är ett uttalande från ordföranden i Vänsterunga i Finland, Jussi Saramo, om var vänsterförbundet borde placera sig i EU-parlamentet. Han säger att vänsterungdomarna är besvikna på Siimes, som uttalat att vänsterförbundet inte bör ingå i parlamentets vänstergrupp GUE/NGL.

Vänsterungdomarna finner det självklart att vänsterförbundet ska höra till EU-parlamentets vänstergrupp. Socialistgruppen, som de finländska socialdemokraterna tillhör, representerar i långa stycken en Blairsk "tredje väg", som inte ens är socialdemokrati utan nyliberalism i nya kläder. De finländska moderaternas program är mer vänster än många partiers i s-gruppen, anser vänsterungdomarna.

Vänsterungdomarna tycker att partiet aktivare ska påverka europeisk politik. Bäst kan det ske genom att vänsterförbundet tar ett längre kliv och ansluter sig till det europeiska vänsterpartiet.

03 mars 2006

Bush välkomnas i Indien

Tiotusentals indier har samlats till demonstrationer över hela landet för att protestera mot USA:s president George Bush besök, rapporterar nyhetsbyrån al-Jazira.

Grupper som representerar muslimer, kommunister och överlevande från Bhopal-katastrofen 1984 höll protester.

Samma sak rapporterar International Herald Tribune.

Harry Belafonte speaks out


Esbatis kommentarer har uppmärksammat oss på en artikel om Harry Belafonte på bloggen Trots allt. Utmärkt!

Vid en afro-amerikansk samling den 25 januari, som sänts på C-Span, sände han ett tydligt och klart budskap till George W. Bush och den härskande klassen i USA:

- Let us go after the common enemy – which is Capitalism in America, in the hands of imperial tyrants.

Harry Belafonte vågar säga ifrån mot de orättvisor och den nöd som drabbar även det amerikanska folket i skuggan av kriget mot terrorismen. Vi uppmärksammade ett tidigare uttalande av Harry vid ett besök i Venezuela nyligen. Lyssna också gärna på Belafontes sångröst

En svensk Lönnroth

Ordföranden i föreningen vägval vänster, Johan Lönnroth, meddelade den 22 februari att han förutom vänsterpartiet nu också är medlem i vänsterdemokraterna, ett litet parti som bildats av Margó Ingvardsson, som hoppade av vänsterpartiet i början av 90-talet. Partiets främsta aktivitet just nu är att samla in namn för att få sin partibeteckning registrerad inför riksdagsvalet i höst.

Vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten har i dag konstaterat det självklara:
- Johan Lönnroth har ju varit vice ordförande i partiet och han är fullt medveten om att man inte kan vara medlem i två partier. Så han får väl dra slutsatsen och se till att han bara är med i ett parti.

Lönnroth själv ser inget problem med sitt dubbla medlemskap eftersom han inte anser att vänsterdemokraterna är ett parti (!) Var och en kan ju bedöma rimligheten i detta argument genom att besöka vänsterdemokraternas hemsida.

– Jag tycker att det verkar vara en lite snurrig förklaring, säger Anki Ahlsten till Dagens eko, för det är ju ett parti, de kandiderar ju till riksdagen. Det måste han ju själv dra slutsatserna utifrån.

Snurrigt är bara förnamnet!
-------
Uppdatering 060304:
Lönnroth förtydligar sin konstiga uppfattning till TT. Det är uppenbart att han leker med ord för att provocera fram en uteslutning och därmed få den mediala uppmärksamhet som hans politik inte gett honom på sistone. Kalle Larsson visar på sin blogg Alltid rött att vänsterdemokraterna åtminstone själva ser sig som ett parti.

För vår del vore det bättre om Lönnroth fortsättningsvis virkade sina mössor hos vänsterdemokraterna, i stället för att vara medlem i ett parti som han så uppenbart ogillar.

En finsk Schyman

Finländska vänsterförbundets ordförande, Suvi-Anne Siimes, har avgått. Enligt flera ledande vänsterförbundare var avhoppet väntat. Redan för något år sedan sa hon att hon "aldrig varit kommunist eller någon sorts socialist".

– Hon har hela tiden gått på en annan linje än vänsterpartierna i Europa, säger Esko Seppänen, vänsterförbundets EU-parlamentariker.

Hon tyckte till exempel att riksdagen inte behövde behandla förslaget till EU:s grundlag utan kunde gå direkt till ratificering. Hon är för militära EU-uppdrag utan FN-mandat.

Stödet för Siimes har under en längre tid minskat i riksdagsgruppen och bland partimedlemmarna. Droppen blev när Siimes nyligen kallade vänsterns riksdagsledamöter för "lata". Man skulle kunna säga att hon med tiden blev populärare inom andra partier (s och de gröna) än sitt eget.

I en ledare i Hufvudstadsbladet bedömer man att "hennes egocentrism och bristande respekt för andras övertygelse" bidrog till avgången. Själv skyller hon avgången på att hon blivit motarbetad av gamla kommunister. Hufvudstadsbladet drar paralleller till Gudrun Schymans utträde ur vänsterpartiet.

Borgerliga kommentatorer hoppas nu att Siimes avhopp ska leda till en nedgång för den finländska vänstern. Vi tror tvärtom att det kan bli en nystart - precis som i Sverige.

Det förvånar att någon som aldrig varit socialist kunde bli ordförande i ett socialistiskt parti. Om vänsterförbundet nu väljer en socialist som ordförande kommer Finlands folk att få ett tydligare vänsteralternativ i politiken.

02 mars 2006

Joe Hill från Gävle

På Nedre Bergsgatan 28 i Gamla stan i Gävle ligger Joe Hills barndomshem. Joe Hill är en av den amerikanska arbetarrörelsens mest kända namn. Han var sångare och fackföreningsman. Medlem i den radikala fackföreningen IWW, Industrial Workers of the World.

Joe Hill föddes den 7 oktober 1879 i Gävle. Han hette egentligen Joel Emmanuel Hägglund. Hans far arbetade som konduktör vid Gefle Dala Järnväg. Fadern dog 1887 och hans mor 1902. Ett halvår efter moderns död emigrerade Joel och hans bror Paul till USA.


Väl i USA antog han namnet Joseph Hillström och senare det kortare Joe Hill. Han kom att göra en snabb karriär som fackföreningsorganisatör, diktare och sångare. Många av hans sånger är välkända än i dag: Casey Jones, Rebellflickan, Svarta präster. Sången Rebellflickan hade Elisabeth Gurley Flynn som förebild, en IWW-organisatör som senare blev medlem och ordförande i USA:s kommunistiska parti. Hon dog i Moskva 1964 och hedrades där med en statsbegravning. Christer Forsberg har gjort en modern version av Rebellflickan och några andra kända Joe Hill-sånger.

Joe Hill blev i Salt Lake City, Utah, oskyldigt anklagad för mord på en specerihandlare och avrättades den 19 november 1915. Staten Utah har senare deklarerat att de bevis som lades fram vid rättegången inte skulle hålla för en fällande dom idag. Domen och avrättningen anses allmänt som ett justitiemord avsett att tysta en populär arbetarledare.Joe Hills barndomshem i Gävle finns bevarat och är i dag lokal för SAC. I en del av huset finns ett museum om Joe Hill, som besöks av människor från när och fjärran.

En film om Joe Hill av Bo Wideberg kom 1971.
-------
En sång om Joe Hill av Phil Ochs. En annan av Woody Guthrie. Paul Robeson sjunger Sången om Joe Hill.
En kort biografi om Joe Hill på amerikanska fackföreningsrörelsen AFL-CIO:s hemsida.