10 november 2005

Franska högern väljer fascismen

Det franska upproret i förstäderna toppar nyheterna dag efter dag. En chockvåg sänds genom Frankrike, Europa och världen. Varför?
Ursprunget tycks vara den provokation, som den franske inrikesministern Nicolas Sarkozy inledde genom att kalla förortens befolkning för "slödder". Så långt hänger media med i svängarna.
Men var finns analysen av orsakerna?
I våras förlorade den franska borgerligheten folkomröstningen om EU-fördraget. Den samlade tolkningen av resultatet var och är att fransmännen röstade nej för att de ansåg att EU inte tar de sociala frågorna på tillräckligt stort allvar. Den franska folkomröstningens resultat var på detta sätt en seger för den franska vänstern. Det franska kommunistpartiet var den samlande kraften bakom denna seger.
Fransmännens nej sände en chockvåg genom EU-etablissemanget.
President Chirac förstod signalen från sin befolkning och har sedan dess försökt lyfta fram de sociala frågorna inom EU (läs här). Detta har fått andra delar av den franska borgerligheten att förfäras. De blev skrämda av ett perspektiv där kommunisterna samlar en majoritet av folket för en alternativ, mer social, politik. Samtidigt såg de en borgerlig president som "backar" efter motgången och också ställer de sociala frågorna i centrum.
Inför nästa presidentval fanns möjligheten att de sociala frågorna skulle stå i blickpunikten. Och borgerligheten vet att de har mindre trovärdighet i de sociala frågorna. De skulle komma att förlora nästa val.
Därför har delar av den franska borgerligheten valt att försöka vända allas blickar bort från de sociala frågorna. I stället vill de ställa motsättningen mellan traditionella vita fransmän och invandrare i centrum. För att åstadkomma det behövdes Sarkozys provokation och en upptrappning av motsättningar på rasmässiga grunder.
Sarkozy räknar med att han på detta sätt kommer att samla den traditionella borgerligheten i Frankrike. Han tror att han kan få den yttersta högerns röster (som hittills röstat på le Pen). Han tror också att han kan göra inbrytningar bland de vänsterväljare som fått sina bilar sönderbrända.
Att Sarkozy kallade förortens invånare för "slödder", var inget förlupet yttrande. Det var en medveten provokation. På ungefär samma sätt som Sharons besök på Tempelberget var en medveten provokation.
Sarkozy har hittills lyckats fullständigt med sin provokation. Frustrerade och omedvetna ungdomar i förorten gick på den. Liksom media. De har hjälpt honom att flytta den allmänna opinionens blickar bort från de verkliga sociala problemen.
Sarkozy har lyckats vända debatten från sociala frågor till rasfrågor. På ungefär samma sätt som Hitler lyckades med det i Tysklands 30-tal.
Den franska högern har, i rädsla för vänsterns framgångar, valt fascismen.
Det är ett högt spel. Än finns möjligheter att avslöja komplotten.
Alla demokratiska krafter måste bidra till att avslöja den - innan det är för sent.

Inga kommentarer: