29 juni 2005

Grävande journalister i lyckad borgerlig kampanj

Så här till sommaren är det dags att summera året som gått. Å ena sidan har vi sett en borgerlighet som är mer samordnad än på länge. Å andra sidan har en stor del av mediaflödet präglats av "avslöjanden" mot allt som uppfattas som vänster eller samhällskritiskt.
Felaktigheter, korrupta typer, idiotier finns dessvärre längs hela det politiska spektrat. Det är emellertid intressant att notera att mediernas sökarljus under det gångna året helt riktat sig mot vänstern.
Det började i höstas med Janne Josefssons "avslöjanden" av vänsterpartiets förflutna i TV-programmet Uppdrag granskning. För den som följt vänsterpartiets utveckling under åren avslöjades ingenting nytt. Men reportaget paketerades på ett sådant sätt och uppfattades som ett avslöjande.
Senare har sökarljuset omväxlande riktats mot korrupta fackliga företrädare, mot SSU:s och Ung vänsters medlemssiffror, mot det lilla ungdomsförbundet RKU:s utlandsresor, mot några knäppgökar i Roks (kvinnojourernas) ledning. Har jag glömt något "avslöjande"?
Vi har inget att invända mot att konstigheter och knäppgökar granskas, men när granskningen under ett helt år så fullständigt riktas mot vänstern, så anar man ett mönster.
Var finns granskningen av borgerlighetens knäppgökar? Upphörde korruptionen inom näringslivet efter Skandia-affären? Var finns granskningen av de borgerliga ungdomsförbunden?
Så skapas ett drygt år före nästa riksdagsval ett psykologiskt klimat som skapar osäkerhet kring vänsteralternativ. Frågan är vad som kommer att hända nu. Har borgerligheten bränt sitt krut för tidigt? Eller kommer även nästa år att präglas av avslöjanden om vänstern?
Frågan är om de grävande journalisterna som arbetar i borgerliga media vill låta sig utnyttjas även nästa år?

Inga kommentarer: