27 juni 2009

Slavoj Žižek om revolutionen i Iran

Den slovenske filosofen Slavoj Žižek skriver intressant om revolutionen i Iran. Vi fäster oss särskilt vid hans anmärkningar kring skeptiker på vänsterkanten som inte känner igen en revolution då den verkligen inträffar.

07 juni 2009

Högern stärks i EU

Vänstern har försvagats såväl i Sverige som i Europa i stort. Högern, inklusive rasistiska partier, har stärkts. På bilden ovan propagerar italienska Lega Nord mot invandrare. I Sverige har den borgerliga alliansen fått fler röster än oppositionen

Förklaringarna är flera. I Sverige kan vi konstatera att det i detta val fanns flera enfrågepartier -som FI och Piratpartiet - som profilerade sig i frågor där vänstern traditionellt är stark. De vänsterväljare som inte röstade har också bidragit till högerns framgångar (så är det ju på varje politisk arena där man avstår från kampen).

I Europa i stort blåser det högervindar. I den ekonomiska krisens kölvatten vädrar extremhögern morgonluft. Så var det även under 1930-talets stora kris.

Det stämmer till eftertanke.
-------

Rösta rött idag!

Oavsett vad man tycker om EU, så har vi ett val idag. Utgången av valet kommer att påverka oss, vare sig vi vill det eller inte.

Vi har två alternativ. Antingen väljer vi att stödja borgarna eller vänstern.

Stödet till borgarna kan göras på två sätt. Antingen röstar man aktivt på ett borgerligt parti eller så väljer man att inte rösta alls. Piratpartiet är inget tredje alternativ. Partiets ordförande Rickard Falkvinge har själv berättat att han är "ultrakapitalist".

Antingen kommer det att bli mer borgerlig politik eller mindre. Det beror på hur vi väljer. Det beror på oss.

Vallokalerna har öppet till klockan nio. Gör en insats. Det kommer vi att göra. Se till att alla vänstervänner använder sig av rösträtten. Vi har några timmar på oss!

Nu går vi och röstar. Rött, som vanligt.
-------
DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD

06 juni 2009

Vänstern i EU stoppade avknoppningar

Ett praktiskt exempel på vänsterns betydelse i EU handlar om avknoppningar av offentlig verksamhet i Sverige. Detta är en fråga som uppmärksammats allt för lite. Därför berättar vi om den historien.

I den borgerliga regeringens första regeringsförklaring var privatisering genom "avknoppningar" ett av huvudnumren. I borgerligt styrda kommuner och landsting satte man igång stora projekt för att sälja ut stora delar av verksamheten. I vissa kommuner ville man till och med sälja ut alla skolor. I Upplands Väsby hann man sälja ut två tredjedelar av alla kommunens förskolor på mindre än ett år efter valet.

Sen blev det plötsligt stopp. I den senaste regeringsförklaringen finns ordet avknoppning inte ens med. Varför?

En av förklaringarna heter Eva-Britt Svensson från Vänsterpartiet. Hon ställde en fråga om avknoppningarnas laglighet till EU-kommissionären Neelie Kroes. Svaret tydliggjorde att borgarnas avknoppningar var olagliga. Detta har senare bekräftats av Statskontoret och i svensk domstol.

Om ingen vänsterpartist funnits i Bryssel, så hade frågan aldrig ställts. Borgarna i Sverige hade fortsatt med sina avknoppningar till underpris. Men nu gick det inte så, bland annat tack vare Eva-Britt!

Vänstern ska inte lägga sig platt eller lämna walk over inom EU, som en del föreslår. Tvärtom. Vi måste se till att vänstern i Europa stärks.

Var och en borde inse att det är en fördel om det finns vänsterfolk på plats i parlamentet än om det inte finns det. Vi måste tålmodigt försöka öka vårt inflytande, få fler röster, fler mandat, finnas på plats där besluten tas, använda parlamentets talarstolar för att föra ut vänsterns budskap. Genom att finnas på plats i Bryssel får vänstern information om vad som är på gång inom EU och kan ta upp det till offentlig debatt.

Vägen framåt består också i ett ökat samarbete med vänstern i övriga Europa. Här har det svenska vänsterpartiet hittills varit allt för försiktigt. Vi skulle gärna se mer av samverkan.

Till skillnad mot dem som företräder pessimismen som livshållning, så företräder vi den historiska optimismen.

Yes, we can!
-------
Tidigare artikel:
DN, DN, DN, DN, SvD

05 juni 2009

Val i Europa

Det är val till Europaparlamentet i alla EU:s medlemsländer - från Sverige till Grekland, från Irland till Bulgarien. Vår korrespondent i Italien skickade de här bilderna på valarbetare som slickar kuvert för glatta livet.

För vänstern i hela Europa är det ett viktigt val - liksom för högern. Allt mer lagstiftning i medlemsländerna avgörs idag i Bryssel. Därför är det av största vikt att stärka vänsterns ställning där dessa frågor avgörs. Det borde vara en självklar insikt.

Men inte hos alla i Sverige. På radion i morse hörde vi en röst som manade till bojkott av valet. Vilken dumhet! Tur att Ung vänsters Ida Gabrielsson kunde ge svar på tal.
Vi kommer osökt att tänka på Lenins kloka ord i boken "Radikalismen" - kommunismens barnsjukdom:

"Så länge ni inte har kraft att fördriva det borgerliga parlamentet och alla slags reaktionära institutioner av annan typ så är ni skyldiga att arbeta inom dem".

Vi kommer att ge vår röst till den europeiska vänstern på söndag. Det gör vi tillsammans med kamraterna i alla EU:s medlemsländer. Vi vill inte bidra till att högern stärker sina positioner.
-------
SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN
Den svenska vänsterns EU-valsida
Europeiska vänsterpartiet
Vänstern i EU-parlamentet

Jonas Sjöstedt lägger till ytterligare argument!