24 mars 2008

Vermont, USA: "Ställ Bush-Cheney inför rätta!"

En av Röda Raketers läsare, JB i Stockholm, har hittat följande uppgifter i USA Today:

Folket i två städer i den amerikanska delstaten Vermont har röstat för att ställa president Bush och hans vicepresident Cheney inför rätta, för att de brutit mot USA:s grundlag när de tog landet ut i Irakkriget.
Det var i städerna Brattleboro and Marlboro, båda i den södra delen av Vermont, som invånarna röstade för en rättslig process mot Bush och Cheney.
I stadhuset i Brattleboro säger notarien Annette Cappy att "omröstningen inte betyder något" utan att den bara har symboliskt värde. Städernas åklagare har ingen rätt att ställa presidenten och vicepresidenten inför rätta.
Omröstningarna kom till därför att enskilda medborgare ville det; de samlade tillräckligt många namnunderskrifter och fick därmed till omröstningen.
I Marlboro kom kravet om en omröstning om Bushs och Cheneys agerande till under ett öppet möte med kommunfullmäktige, och där är, enligt stadshuset, omöstningen inte bindande eftersom den föreslogs under punkten övriga frågor, och inte fanns med på dagordningen.
I Brattleboro röstade 2 102 för att ställa Bush och Cheney inför rätta, medan 1 795 röstade emot. I Marlboro var siffran 43 för och 25 emot.
-------

Sverige och folkrätten

Den senaste tiden har vi haft för lite tid för att blogga. Ändå rör sig världen, som Galileo Galilei sa.

Det har hänt flera saker som bör uppmärksammas. Den svenska regeringen har till exempel bytt princip för erkännande av stater. Numera erkänner Sverige självutropade regeringar som inte har kontroll över något territorium. Åtminstone om USA:s regering så önskar.

Så är fallet med Kosovo. Genom att erkänna Thaçi-regeringen i Kosovo har Sverige lämnat ett av de viktigaste kriterierna inom folkrätten. Märkligt nog ville socialdemokraterna omedelbart uppfylla USA:s önskemål, medan Carl Bildt åtminstone avvaktade ett par veckor.

Ove Bring är en av de flitigast tillfrågade folkrättsexperterna i svenska media. Tidigare följde han folkrättens bokstav. Efter elfte september har han introducerat nya begrepp i folkrättsliga sammanhang, till exempel "kreativa lösningar". Om vi har förstått begreppet korrekt, så är det i praktiken samma sak som den starkes rätt eller nävrätten.

Folkrätten har alltid varit den svagares rätt. Om Sverige nu omtolkar detta "flexibelt" eller "kreativt", så innebär det slutet för folkrätten. Det kan vi inte tillåta. Som tur är finns det fortfarande länder som hyllar folkrätten - även om Sverige för tillfället lämnat denna skara.

23 mars 2008

Tre nya länkar, igen

Vi blir alltid så glada när några nya vänner och kamrater länkar till vår blogg. Nu har det hänt igen. Socialistbloggen, Vladde och Provocateur021 har länkat till Röda raketer. Som vanligt länkar vi tillbaka.

Vi firar med några låtar av och med Anne Feeney från Pittsburgh, Pa. Lyssna och njut!

15 mars 2008

Svenskar som fuskar

Bidragsfusket i Sverige uppgår enligt beräkningar till 10 miljarder kronor, enligt Delegationen mot felaktiga utbetalningar. Det är en stor summa pengar. Men i jämförelse med skattefusket är det ett mindre problem. Skattefusket i Sverige uppgår till 133 miljarder, enligt Skatteverket.

133 miljarder! Det motsvarar 10 procent av statens totala skatteintäkter eller 5 procent av BNP. Det är tretton gånger mer än bidragsfusket. Ändå är det mot bidragsfusket som regeringen sätter in de stora åtgärderna.

Försäkringskassan har fått 150 miljoner extra i anslag och hundratals nya tjänster för att jaga bidragsfuskare. Med hjälp av dessa åtgärder har 378 fuskare kunnat lagföras.

Men då det gäller skattefusket tillsätts inte hundratals nya tjänster för att jaga fuskare. Regeringens åtgärder på detta område handlar i stället om att sänka skatter, flytta skattebördan från säljare till köpare och att förenkla systemen. De stackars smarta skattefifflarna behöver alltså förenklade system!

Hur många svenskar ägnar sig åt bidragsfusk? Enligt en studie från Svenskt näringsliv fuskar 95 procent av svenska folket med bidragssystemen. Ändå lyckas de inte skramla ihop mer än tio miljarder i fuskpengar. Samtidigt är det oklart hur mycket som verkligen är fusk.
- Myndigheternas sätt att betala ut kan också vara fel, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Som jämförelse kan vi konstatera att den lilla grupp svenskar (ett hundratal personer) som placerat pengar på hemliga konton i furstendömet Liechtenstein lyckas undanhålla svenska staten 46 miljarder kronor.

Regeringens politik är alltså att sätta in de stora åtgärderna mot det lilla fel som de flesta svenskar är delaktiga i. Men den sätter in de små åtgärderna mot det stora fusk som en liten grupp rika svenskar ägnar sig åt. Regeringens mildhet i det senare fallet gör att åtgärderna inte handlar om att jaga skattefuskarna, utan om att förenkla systemen.

Regeringens prioriteringar är med andra ord mycket tydliga. Det motsvaras för övrigt av svenska direktörers inställning i frågan.
------
Läs Devrim Mavi om Sanningsfusk tidskriften Arena och "Bildt öppnar för skattefusk" i SvD. Lyssna också till Mats Kolmisoppis betraktelse i P1 (andra halvan av programmet).
Tidigare artikel: Små och stora fuskare

02 mars 2008

Estnisk rensning

Estland har en president som inte vill vara president för hela Estlands folk. Han heter Toomas Hendrik Ilves. En fjärdedel av estlands folk har ryska som modersmål. Men presidenten säger i ett uttalande att han inte har mer skäl att tala ryska "än att tala urdu". Urdu är ett språk som talas i Pakistan.

Estland har i århundraden tillhört Ryssland. Under en kort period mellan första och andra världskriget var det en egen stat. Med tanke på den långa gemensamma historien med Ryssland är det naturligt att det bor många ryssar i Estland. Men de har numera en president som tycker att ryssar är lika främmande för Estland som pakistanier.

Enligt Eurostat, EU:s statistiska byrå, har Estland den högsta andelen invånare som inte är medbogare i något EU-land - 27,8 procent av Estlands befolkning är inte EU-medborgare. Det beror på att den estniska regeringen och presidenten vill göra sig av med en stor del av sin befolkning. På presidentens hemsida finns texter på estniska och engelska - men inte på ryska.

Estlands president vill inte erkänna folk som inte är födda och uppvuxna i Estland. Själv är han född i Stockholm och uppvuxen i USA.
-------
För ett år sedan flyttade Estlands regering bort ett monument över dem som stupade i kampen mot Hitler.
-------