29 juni 2008

"Gratulationer till Taiwans kommunistiska parti"

Rubriken är hämtad från den taiwanesiska dagstidningen China Post den 26 juni 2008. I en ledare berättar tidningen att författningsdomstolen nu bestämt att människor får vara kommunister på Taiwan.

Domstolen har gjort en tolkning av konstitutionen som fråntar myndigheterna möjligheten att förbjuda politiska partier på grund av deras politiska åsikter. "Detta betyder", skriver China Post, "att 'Taiwans demokratiska kommunistparti' snart kan finnas på en valsedel nära dig."

"Vi applåderar domstolens beslut och hälsar dess mod", skriver ledaren i China Post.

Från 1949 regerade Koumintang-partiet diktatoriskt på Taiwan. När partiet 1986 slog in på en borgerligt-demokratisk väg så inbegrep det alla utom kommunisterna. För de taiwanesiska kommunisterna betyder författningsdomstolens beslut att årtionden av förföljelse nu går mot sitt slut.

Taiwans kommunistiska parti grundades 1928. Fram till 1931 var partiet en underavdelning till Japans kommunistiska parti. Därefter fick det en status som självständigt parti inom den kommunistiska internationalen. När Koumintang tog makten över Taiwan efter förlusten av fastlands-Kina 1948/49 tvingades ledande vänsteranhängare att fly till fastlandet. Under många år ville de styrande i Taiwan vara ett bålverk mot kommunismen. Taiwans regering var t ex en av initiativtagarna till World Anti-Communist League.
-------
China Post
Junge Welt

27 juni 2008

Vänsterns Chicago

Chicago har spelat en viktig roll i den amerikanska vänsterns historia. Här finns Haymarket-händelserna som var ursprunget till 1:a majfirandet världen över. Här finns strejker. Här finns grundandet av IWW. Här finns grundandet av USA:s kommunistiska parti.

Randi Storch har just kommit ut med en bok om denna berättelse. Randi är associate professor i historia vid State University of New York, Cortland. Boken heter Red Chicago - American Communism at Its Grassroots, 1928-35. I en intervju för Chicago Public Radio den 12 juni 2008 berättar hon om boken.
En av de ledande gestalterna i boken är Claude Lightfoot (1910-1991). Här är en bild av hans grav vid sidan av Haymarket-martyrerna Forest Home-kyrkogården i Chicago.
-------

Revolutionären Caesar och auktoriteten

Aron Etzler har skrivit en intressant ledare i Flamman om den romerske statsmannen Julius Caesar. Han diskuterar där Michael Parentis bok The Assasination of Julius Caesar - A Peoples History of Ancient Rome.

Etzler konstaterar att arbetarrörelsens och vänsterns ledare ofta betraktats som auktoritära:
"Det är inte bara de kommunistiska statsledarna: från Lenin till Fidel Castro som ansetts auktoritära. Det gäller socialdemokratins hövdingar, från Branting till Göran Persson."

Och han finner motsvarande inställning till Romarrikets Julius Caesar. Denne statsman betraktas i historieskrivningen som en auktoritär diktator. Den verkliga historien verkar vara en annan. Etzler skriver
"när han äntligen nådde det högsta ämbetet som konsul 48-44 f.kr genomförde Caesar genomgripande sociala och demokratiska reformer. Stora landområden delas ut till jordlösa proletärer och soldater. Skuldsatta tilläts betala tillbaka sina lån till rimliga räntor. Offentliga projekt för att dika ut potentiellt fruktbara träskmarker sysselsatte tusentals arbetslösa. Korrumperade ämbetsmän och senatorer fråntogs sina titlar. Lagarna skärptes för rika som överträdde lagen. Slavägare tvingades frige en tredjedel av sina slavar. För första gången tilläts judar att utöva sin religion. Provinser som tidigare saknat inflytande i Rom inkorporerades i imperiets styre. Platserna i senaten utvidgades och ett rekordstort antal plebejer och invandrade tog plats i politiska församlingar."

För dessa förbrytelser mot aristokratins makt och välde blev Caesar själv mördad och fördömd i aristokratins historieböcker. Han kallas auktoritär.


Diskussionen om auktoritet och det auktoritära är inte ny. Vi drar oss till minnes att Friedrich Engels diskuterade frågan i ett brev till den italienske anarkisten Carlo Terzaghi den 14 januari 1872:

"Det förefaller mig som om man synnerligen ofta missbrukar uttryck som 'auktoritär' och 'centraliserad'. Jag vet ingenting som får en mer auktoritär verkan än en revolution - är det kanske inte auktoritärt att med vapenmakt tvinga andra att göra som man själv vill? Pariskommunen gick under, därför att den inte var tillräckligt 'auktoritär' och 'centraliserad'. Efter segern kan Ni göra vad Ni vill med de begrepp dessa uttryck står för, men under striden måste vi samla alla våra krafter och rikta in dem mot samma angreppsmål. Och om jag hör folk säga att vår rörelse inte får bli centraliserad och under alla omständigheter måste bannlysa alla auktoritära drag - då förefaller det mig som om dessa personer antingen inte vet vad en revolution är eller också inte är några revolutionärer annat än till namnet."
-------
Aron Etzlers blogg

19 juni 2008

"I den här frågan är jag nog litet mer vänsterpartist"

En borgerlig riksdagsledamot röstade mot FRA-lagen. Hon heter Camilla Lindberg och är folkpartist. Till DN förklarar hon:
- Det var jättebra förändringar, men i den här frågan är jag nog litet mer vänsterpartist. Jag är så i grunden emot förslaget att förändringarna inte räckte för mig. Det var jag väldigt tydlig med i gruppen och med partiledningen.

Det var några ledamöter som före omröstningen ville framställa sig som motståndare. Detta visade sig vara bluff och båg. Det var endast en som gjorde allvar av saken.

18 juni 2008

Borgarna drev igenom sin FRA-lag

Den borgerliga regeringen lyckades i kväll driva igenom sin FRA-lag. Med siffrorna 143 mot 138.

I debatten före beslutet spekulerades det om att det finns fyra modiga borgerliga riksdagsledamöter som vill värna den personliga integriteten. Nu vet vi att det inte finns - inte ens fyra.

Regeringen har majoritet för att inskränka den personliga friheten. Reinfeldt kan andas ut.
-------
Tidigare texter:
Ett förändrat politiskt landskap
Allians mot integriteten
Återremiss eller papperskorgen
DN:s ledare: Rösta nej!
Den förste pianisten
Storebror vill skrämma dig
Den stora bluffen

Ett förändrat politiskt landskap

Den borgerliga regeringens försök att krympa den personliga friheten har skakat om det politiska landskapet. I första hand bland ungdomar. Den bild de haft av de borgerliga partiernas politik stämmer inte med verkligheten.

Utanför riksdagshuset samlas hundratals ungdomar för att protestera mot FRA-lagen. Där återfinns borgerliga ungdomsförbund sida vid sida med vänsterns. En del har aldrig tidigare demonstrerat.
- Det är för jävligt. Liberalismen står inte för avlyssning, den står för frihet, säger Martina Kurin från Örebro till DN.
Politikens teorier stämmer alltså inte överens med den politiska praktiken.
– Vi demonstrerar inte mot vårt eget parti, vi demonstrerar mot regeringen, säger Rola Brenlin från Muf till SvD:s utsända.
Idén om vad partiet är stämmer inte överens med partiets praktik.

Kan det vara så att många borgerligt inriktade ungdomar egentligen vill något helt annat än vad de borgerliga partierna vill? De få borgerliga riksdagsledamöter som eventuellt tänkte rösta nej slingrar sig runt tills de slår knut på sig själva.

En kommentar på vår blogg får oss att tänka till:
"Trots att jag starkt misstänker att du och jag står varandra långt ifrån vad gäller ideologi, så förenar denna hopplösa idioti oss i en kamp mot vad jag en gång trodde var 'mina' politiker. Det står nu med förskräckt klarhet tydligt att jag hade fel.
Dessa dårar har inte för avsikt att värna om den personliga integriteten eller mänskliga rättigheter. De låter som G.W Bush i vita huset med sina rättfärdiganden om 'ett yttre hot'.
Jag bespottar dom."

Kanske det är dags att göra allvar av Marx gamla devis om "en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling."

Strävan efter personlig frihet återfinns i verkligheten inte på den borgerliga sidan.

Vi läser just att vänsterpartiet nu KU-anmäler regeringen.
-------
Tidigare texter:
Allians mot integriteten
Återremiss eller papperskorgen
DN:s ledare: Rösta nej!
Den förste pianisten
Storebror vill skrämma dig
Den stora bluffen

SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN

Allians mot integriteten

Turerna kring den nya FRA-lagen har visat en hel generation att borgerligt tal om integritet är en bluff. Den verkligt borgerliga politiken stavas FRA.

Återremitteringen av förslaget till försvarsutskottet visar sig också vara bluff och taktik. Ärendet kommer med några kosmetiska förändringar att röstas igenom av borgarna i kväll.

Just nu befinner sig många demonstranter utanför riksdagshuset för att protestera mot FRA-förslaget. Flera yngre demonstranter röstade borgerligt i förra valet. Möjligen för att de trodde att de borgerliga partierna stod för individens rätt och integritet. Erfarenheten av borgarnas FRA-lag och det taktiska spelet runt denna kommer säkert att påverka dessa ungdomars val 2010.

Stohejet kring Federley och några enstaka borgerliga riksdagsledamöter är smått patetiskt. Var och en borde fråga sig varför det bara är sju borgerliga riksdagsledamöter som anses värna den personliga integriteten?

Det är i själva verket vänstern som står för individens rätt och integritet. Det blir allt mer tydligt i frågor från fildelning till övervakning.
-------
DN, SvD, SvD, SvD
Tidigare texter:
Återremiss eller papperskorgen
DN:s ledare: Rösta nej!
Den förste pianisten
Storebror vill skrämma dig
Den stora bluffen

17 juni 2008

Återremiss eller papperskorgen

Hur det än går med FRA-lagen i morgon har alliansregeringen åkt på ett rejält bakslag. Om FRA-lagen röstas igenom, så får regeringen uppleva ett opinionsmässigt bakslag. Om förslaget inte röstas igenom innebär det en prestigeförlust - "Reinfeldt är ingen bra skeppare när det blåser". Om förslaget återremitteras till försvarsutskottet framstår det som om regeringen lägger fram undermåliga, dåligt beredda och dåligt förankrade förslag.

Flera borgerliga partier har tidigare gjort gällande att försvaret av den personliga integriteten är en viktig fråga. För lång tid framöver kommer detta argument att bemötas med ett ord: FRA.

I själva sakfrågan är regeringen helt fel ute. Inte ens experter på terrorism ser någon poäng med förslaget. "Det finns ingen hotbild mot Sverige som kan motivera FRA-lagen". Det säger t ex Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, med inriktning på terrorism. "Dessutom kommer systemet inte att fånga upp några terrorister."

Så om förslaget inte ens kan fånga terrorister, vad är det då till för? För att skrämma medborgarna? Eller bara för att krympa den personliga integriteten?

När Johan Pehrson, folkpartiets gruppledare i riksdagen, får frågan om varför kritiken och invändningarna mot FRA-proppen inte diskuterats inom alliansen under det år när förslaget legat vilande i riksdagen svarar han:
- I huvudsak därför att det inte pågått någon omfattande kampanj på Sveriges bloggar.

Vilken tur att det finns bloggar!
-------
DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, AB
Tidigare texter:
DN:s ledare: Rösta nej!
Den förste pianisten
Storebror vill skrämma dig
Den stora bluffen

DN:s ledare: Rösta nej!

Att regeringen går i otakt med folket visste vi redan. Opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk. Men den går också i otakt med sina främsta stödtrupper. Svenska Dabladets ledare kallar FRA-lagen för "Lex Orwell". Dagens Nyheters ledare idag är ytterligare ett exempel på detta.

DN jämför införandet av FRA-lagen med övervakning i länder som "Jemen, Nordkorea eller gamla Östtyskland".

Under rubriken Rösta nej! konstaterar DN-ledaren det självklara:
"Alltså, oavsett om krysstunga riksdagsledamöter tänker på sina väljare, sin karriär eller på sitt samvete så blir slutsatsen en och densamma: Rösta nej!"

DN räknar upp några borgerliga riksdagsledamöter som borde rösta efter eget samvete: folkpartiets Birgitta Ohlsson och centerpartisterna Fredrick Federley och Annie Johansson. Man nämner också moderaterna Henrik von Sydow, Bertil Kjellberg, Inger René och folkpartisten Liselott Hagberg. Sju borgerliga ledamöter "som profilerat sig i integritetsfrågor".

Det är bra att det finns sju borgerliga riksdagsledamöter "som profilerat sig i integritetsfrågor". Det borde bekymra den borgerliga regeringen att detta klarlagts. Det finns bara sju borgerliga ledamöter som bryr sig om den personliga integriteten.

Av 178 borgerliga riksdagsledamöter finns det alltså 171 som inte gör det.
-------
DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD
Stoppa FRA-lagen
Tidigare texter:
Den förste pianisten
Storebror vill skrämma dig
Den stora bluffen

16 juni 2008

Världens nordligaste Lenin

"Än bevakar Lenin ishavet. Hälsningar till Röda raketers läsare från världens nordligaste Leninstaty i Barentsburg, Spetsbergen."

15 juni 2008

Den förste pianisten

Niklas Ekdal på DN:s ledarredaktion skriver klokt om de historiska erfarenheterna svenska staten har av att finna de hot man söker:

"Apropå ubåtar finns det en sedelärande historia som regering och riksdag borde fundera på innan vi inför denna FRA-lag. Den som söker ska finna. Den som lyssnar och spejar efter militära hot kommer också att hitta dem, även när de inte är där.
I ständigt nya turer återkommer frågan om 1980-talets ubåtsjakter i svenska vatten. Ytterligare belägg finns nu för det som varje klarsynt bedömare redan insett:
Det var inga sovjetiska miniubåtar i Horsfjärden 1982. Det fanns inget underlag för den officiella protest i Moskva som 1983 års ubåtskommission tvingade fram.
Cirkusen berodde på marinens filosofi om att agera i stället för att reagera, alltså att kraftsamla ubåtsjaktresurserna till ett område innan man fått några indikationer. Höstmörker och hysteri gjorde resten, det blev ett självspelande piano som klinkade på i flera år efter att Sovjetunionen gått i graven.
Fråga Carl Bildt, som var förste pianist i 1983 års kommission. "

Sådär en 25 år efteråt kan vi läsa sådant på DN:s ledarsida. Likadant är det med mycket annat. Vi får bekräftelser på att det vi tänkte och tyckte var sant. Men först i efterhand.

När det gäller FRA-lagen sägs att FRA inte ska spara material som inte är relevant. Samtidigt avslöjas att just FRA ägnat sig åt olagligt sparande. Det har sagts att FRA endast ska kontrollera mail som passerar Sveriges gränser. Ingen fara om man bara mailar till svenska kompisar alltså? Blogge Bloggelito har visat hur ett enkelt mail inom Sverige i själva verket studsar runt jordklotet. Alltså kommer även "inhemska" mail att beröras.

Den svenska FRA-lagen passar bäst i diktaturer som Kina och Saudiarabien, anser Google. Det borde Google veta eftersom företaget verkar i dessa länder.
-------
Tidigare texter:
Storebror vill skrämma dig
Den stora bluffen
Läs också:
Röd Press skapar elektroniskt arkiv på FRA
Bloggosfären i uppror över FRA-lag

14 juni 2008

Den keltiska byn trotsar imperiet

"Vi befinner oss i år XVIII av den nya världsordningen. Hela Europa är besatt av imperiet. Hela Europa? Nej! En liten ö bebodd av okuvliga kelter upphör inte att trotsa imperialisterna." Så inleder den tyska tidningen Neues Deutschland sin kommentar till den irländska folkomröstningen.

I Tyskland har etiblissemanget reagerat negativt på irländarnas nej. EU-parlamentarikern Elmar Brok från CDU tycker att man ska strunta i nejet och fortsätta ratificeringsprocessen. SPD-politikern Jo Leinen, som är ordförande i EU-parlamentets författningsutskott, hotar irländarna med "isolering". De Grönas talesman i Europafrågor Rainder Steenblock lyfter fram "demokratiaspekter" på frågan. "Tre miljoner människor kan inte få bestämma hur 500 miljoner människor ska forma sitt politiska samarbete". De Gröna har dock inte kommit fram till den närliggande lösningen att också låta medborgarna i de andra 26 medlemsstaterna få rösta. Som enda tyska parti hyllade Die Linke irländarnas nej.

"Med den 12 juni har det lilla folket på den gröna ön skrivit världshistoria", skriver Neues Deutschland vidare. "Den irländska trikoloren har blivit den europeiska frihetens fana. Nu är det på tiden att gallerna, vikingarna, romarna, hellenerna och alla de andra...följer det keltiska exemplet. "

"Förnumstiga Gröna vill upplysa oss om att alla nej-sägare i Dublin och på annat håll är abortmotståndare, homofober, kyrkliga och nationalister, som vänstern inte ska ha något att göra med. Mot detta har en viss Vladimir Iljitj Asterix sagt det nödvändiga: 'Att tro att den sociala revolutionen är tänkbar utan uppror från små nationer i kolonierna och Europa, utan revolutionära utbrott från delar av småborgarskapet med alla sina fördomar, utan rörelse från omedvetna proletära och halvproletära massor (...) - att tro detta betyder att man avskriver den sociala revolutionen.'"

Så kommenterar tyskarna. Vad sägs då på Irland? "En rad förkrossade politiker dök upp i den irländska teverutan under eftermiddagen", skriver DN. "Regeringen, oppositionen, de ledande tidningarna, hela etablissemanget hade kampanjat för ett ja, men folket brydde sig inte om det."

Här i Sverige säger statsminister Reinfeldt att "det har trots allt hänt tidigare att länder har sagt nej och vi har kunnat gå vidare med förnyade omröstningar". Så talar en sann demokrat! Om folket röstar fel så röstar vi igen tills det blir rätt.

Oppositionen i Sverige tar allvarligare på situationen. Socialdemokraternas Mona Sahlin anser att "alla Europas medlemsländer måste respektera Irlands nej. Det betyder att Sverige till att börja med måste dra i handbromsen när det gäller vår egen process".

"I dagsläget är det svårt att gå vidare med den svenska ratificeringen", skriver Urban Ahlin, socialdemokraternas talesperson i europapolitiken, i ett pressmeddelande.

- Jag anser att man måste stoppa ratificeringsprocessen som pågår i olika länder, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson till TT.

- Enligt nu gällande fördrag har detta förslag fallit. Om ett land säger nej existerar inte längre Lissabonfördraget. Det välkomnar jag naturligtvis, säger vänsterledaren Lars Ohly till TT. Han hoppas nu "på en diskussion om ett EU som i högre grad bygger på demokrati och tar social hänsyn än det EU vi har i dag". Röda raketer hoppas detsamma.
-------
DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB
-------
Tidigare text:
När folket får bestämma

13 juni 2008

När folket får bestämma

Högern inom EU har problem. Så fort den lägger fram förslag på författningar till folket blir det nej. Bäst då att inte låta folket avgöra. Som i Sverige.

Den främsta orsaken till motstånd hos Europas folk består inte i en allmän ovilja mot utveckling (sådan finns också - mer om det nedan). Det är framförallt avvecklingen av sociala skyddsnät, lönedumpning och arbetslöshet som oroar. De rättigheter och skydd för den enskilde, som arbetarrörelsen tillkämpat sig och som högern vill dumpa till företagsamhetens lov, är något som Europas folk vill värna. Folk gillar sociala rättigheter, helt enkelt.

Visst finns det en annan sorts motvilja till förändringar också. Den som representeras av abortmotståndarna och motståndare till äktenskap mellan homosexuella t ex. Men även detta motstånd måste tas på allvar. Den liknar den typ av konservatism som Barack Obama berörde gällande Pennsylvania "where they cling to guns and religion".

Obama blev utskälld av sina motståndare för detta uttalande och fick göra en pudel. Men i grund och botten ligger det en hel del i denna analys. Pennsylvania var för trettio år sedan västvärldens stålindustricentrum. Idag finns det knappt någon stålindustri kvar. Ingenting har kommit i dess ställe. Med befolkningsminskning till följd. Och konservatism.

Samma fenomen kan idag betraktas på Irland. För bara några år sedan gick Irland på högvarv. Nu har denna boom mattats av och förbyts i osäkerhet om framtiden. TT:s utsände beskriver hur folk "för första gången på många år känner av kraftigt ökad arbetslöshet, fallande huspriser och ökade kostnader för mat och bensin och annat nödvändigt". När folk upplever denna osäkerhet och ställs inför EU-högerns perspektiv säger de nej och vill behålla den rådande ordningen.

Men vi har några ödmjuka förslag till EU:s makthavare:

Om EU ska ha den minsta chans att få en folklig förankring måste EU förknippas med förbättrade sociala rättigheter, solidaritet, arbete och utveckling. Inte med kapitalets fria rörlighet. Och där människors rörlighet inte blir löftet om att få flytta när jobben försvinner på hemorten. Måhända till ett annat land.

EU behöver också utveckla en annan utrikespolitik än USA:s. En politik där EU går i bräschen för social rättvisa och utveckling i global skala.

När folket fick ta ställning till EU-högerns perspektiv på framtiden röstade 53.8 procent emot och 46.2 procent för Lissabonfördraget (vid 16-tiden).

Och vad skulle vi svenskar säga om riksdagen vågade låta oss rösta?
-------
Vi hörde just EU-minister Cecilia Malmström i P1:s Studio ett. Hon sa att irländarna gillar EU (!) Hon verkar med andra ord inte ha följt med riktigt i utvecklingen. Det går inte att med trovärdighet hävda något sådant idag.
-------
DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, AB,
Studio ett

Keith Olbermann

Kolla in Keith Olbermann på MSNBC. Hans särskilda kommentarer talar rättframt om amerikansk politik idag. Olbermann framträder i programmet Countdown, som har en egen hemsida.

MSNBC:s Hardball med Chris Matthews brukar också vara intressant.
-------

12 juni 2008

Högsta domstolen vs Bush

Åter ett bakslag för George W Bushs regering. USA:s högsta domstol har beslutat att USA:s fångar på Guantanamobasen har rätt till vanlig rättegång i civil domstol. Det är ett framsteg för USA som rättssamhälle. Samtidigt är det en skandal att det behövde ta nära sju år för rättssystemet att komma fram till denna slutsats.

Bush-regeringen har under alla dessa år hävdat sin rätt att hålla fångar utan rättegång. Om detta hade skett i något land som inte går i USA:s ledband vet vi hur kritiken hade låtit. Nu betraktar Högsta domstolen Bush-regeringens linje som "icke adekvat".

Två gånger tidigare har Högsta domstolen beslutat att fångarna på Guantanamo ska kunna vända sig till civila domstolar. Men båda gångerna har den republikanskt dominerade kongressen ändrat lagen för att kringgå besluten. Nu finns en demokratisk majoritet i kongressen.

Både Obama och McCain har sagt att de vill stänga fånglägret i Guantanamo.
-------
SvD, AB
DN har ännu inte skrivit om nyheten. Senast man berörde Guantanamofångarna var den 6 februari.

10 juni 2008

Storebror vill skrämma dig

EU:s höger följer USA:s högerregering i spåren. Och Sveriges höger följer EU:s höger i spåren. En viktig del i högerns strategi är att skrämma medborgarna för "yttre hot". Eller rent av yttre hot som tagit sig in innanför landets gränser och blivit ett inre hot. Att skrämma medborgarna gör dem mindre benägna att protestera mot de förändringar som högern vill genomföra. Rädda människor är lättare att styra.

Naomi Klein beskriver fenomenet i sin bok Chockdoktrinen. Barack Obama har kritiserat Bushregeringen för denna taktik i den amerikanska valrörelsen. I USA heter lagen som övervakar amerikanska medborgare Patriot Act. Om en vecka kan vi få en liknande lagstiftning här. Då ska den svenska riksdagen fatta beslut om övervakning av svenskarnas internettrafik. "Snart får staten läsa e-post och fax som passerar Sveriges gränser", skriver Aftonbladet. Om borgarna vill.

På vänsterpartiets kongress i Norrköping i helgen tog Lars Ohly upp skrämseltaktiken i sitt inledningstal. I samband med en flygresa beslagtogs Ohlys raklödder:

-Jag gratulerar naturligtvis EU till den stora framgång i kampen mot terrorismen som detta ingripande markerar. Vad trygga vi nu kan känna oss när svenska luftfartsverket beslagtar och slänger hundratals ton vätska varje månad, sa Lars Ohly.

Men Ohly tog också upp den allvarligare sidan av saken:
-De här reglerna är ett utryck för en skapad panik som fyller ett politiskt syfte. Makthavarna vill få oss att tro att rättssäkerheten och demokratin bara kan försvaras genom att den inskränks.

Det gäller att sätta stopp för denna utveckling. Den genomförs av partier som gärna kritiserar inskränkningar av demokratin i andra länder. T ex Kuba och Kina.
-------

05 juni 2008

Manifestet som teater

Svenska Dagbladet berättar i veckan att Kommunistiska Manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels nu ska bli teater. Det är regissören Richard Turpin som samlar Teater Tribunalen och Teater Galeasen till detta gemensamma projekt.
– Det kommunistiska manifestet har jag velat göra länge. Det är en litterär text av högsta kvalitet, det är politisk propaganda när det är som bäst och det är också ett fantastiskt material att göra konst på, säger Richard Turpin till SvD.
Presentationen lyder:
"Det går ett spöke genom Sverige – kommunismens spöke. Alla det gamla Sveriges makter har förbundit sig till en helig hetsjakt mot detta spöke: staten, tankesmedjor, föreningar, endimensionella historiker och tyska poliser."

Såvitt vi vet har Manifestet aldrig tidigare satts upp som pjäs. Däremot har det tonsatts av den tjeckiske kompositören Erwin Schulhoff med fyra solostämmor, gosskör, två blandade körer och orkester. Schulhoff dog i nazistiskt koncentrationsläger 1942.

Bertolt Brecht gjorde ett försök att skriva om Manifestet till en dikt på hexameter för två talare, piano och slagverk. Dikten förblev dock oavslutad.
-------
Teater Tribunalen
Teater Galeasen
Köp partituret till Erwin Schulhoffs Manifest
Se även Manifestet som tecknad film på YouTube

04 juni 2008

Grattis, USA!

Barack Obama har vunnit nomineringen. Han kommer nu att ställas mot John McCain i höstens presidentval. Aldrig tidigare har en afrikansk-amerikan nått så långt i amerikansk politik. Och aldrig tidigare har en så progressiv politiker haft en realistisk chans att bli president.

Det faktum att det amerikanska folket nu har ett tydligt politiskt alternativ har lett till ett politiskt deltagande av aldrig tidigare skådat slag. Miljontals amerikaner som tidigare varit politiskt passiva har nu gått till valurnorna. Det visar att amerikaner vill ha förändring, fred, social trygghet, allmän sjukvård och arbete på samma sätt som folken i resten av världen.

Nomineringen av Obama visar att amerikaner inte längre vill bli lurade av falska patrioter som med lögner leder sitt land till krig. Falska patrioter som uppfattar sitt eget folk som det största hotet och övervakar det amerikanska folket med sin Patriot Act.

För USA och världen kan detta vara ett historiskt tillfälle. Det är inte säkert att detta presidentval upprepar samma gamla politik som tidigare. Detta presidentval kan innebära början på något helt nytt. Därför stöder vi Baracks nominering.

"Barack Obamas kampanj har hittills väckt störst uppmärksamhet, attraherat flest väljare, flest frivilliga kampanjarbetare och mest pengar. Vi tror att den grundläggande förklaringen till detta ligger i att hans kampanj har haft det tydligaste budskapet om enighet och progressiv förändring, samtidigt som den har en verklig möjlighet att vinna i november", skriver USA:s kommunistiska parti i en kommentar till valkampanjen.
-------
DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD
Tidigare texter om USA-valet:
Även Bruce Springsteen
We endorse Obama
Amerikansk valrörelse

03 juni 2008

Kommunism i Kalifornien

Nu kan det åter bli tillåtet att vara kommunist i Kalifornien. Torsdagen den 15 maj beslutade senaten i den amerikanska delstaten Kalifornien att avskaffa den lag som hittills förbjudit medlemmar i det amerikanska kommunistpartiet att vara offentligt anställda. Det berättar den brittiska tidningen The Guardian.

Förbudet har också inneburit att alla organisationer som velat hyra en offentlig lokal i en skola har fått underteckna ett avtal med texten "den sökande är inte en kommunistisk organisation eller kommunistisk frontorganisation".

Förslaget ska nu behandlas i det kaliforniska underhuset. I senaten röstades förslaget igenom med rösterna 24 mot 15. Demokraterna röstade för, republikanerna emot.

Under debatten i senaten varnade den republikanske senatorn Jeff Denham för att "kommunistpartiet inte är dött":
- Staten har varje rätt att hålla anställda i skolorna ansvariga för deras politiska ståndpunkter, ansåg Denham. I synnerhet om den anställde tillhör en organisation som förordar ett våldsamt störtande av regeringen.

Med anledning av detta uttalande undrar vi om Jeff Denham har studerat vad Abraham Lincoln, som grundade det republikanska partiet, ansåg om "folkets rätt till revolution".


Majoriteten med senator Alan Lowenthal röstade dock igenom förslaget. Lowenthal anser inte att kommunisterna vill störta regeringen.
-------
USA:s kommunistiska parti på YouTube.