17 juni 2008

Återremiss eller papperskorgen

Hur det än går med FRA-lagen i morgon har alliansregeringen åkt på ett rejält bakslag. Om FRA-lagen röstas igenom, så får regeringen uppleva ett opinionsmässigt bakslag. Om förslaget inte röstas igenom innebär det en prestigeförlust - "Reinfeldt är ingen bra skeppare när det blåser". Om förslaget återremitteras till försvarsutskottet framstår det som om regeringen lägger fram undermåliga, dåligt beredda och dåligt förankrade förslag.

Flera borgerliga partier har tidigare gjort gällande att försvaret av den personliga integriteten är en viktig fråga. För lång tid framöver kommer detta argument att bemötas med ett ord: FRA.

I själva sakfrågan är regeringen helt fel ute. Inte ens experter på terrorism ser någon poäng med förslaget. "Det finns ingen hotbild mot Sverige som kan motivera FRA-lagen". Det säger t ex Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, med inriktning på terrorism. "Dessutom kommer systemet inte att fånga upp några terrorister."

Så om förslaget inte ens kan fånga terrorister, vad är det då till för? För att skrämma medborgarna? Eller bara för att krympa den personliga integriteten?

När Johan Pehrson, folkpartiets gruppledare i riksdagen, får frågan om varför kritiken och invändningarna mot FRA-proppen inte diskuterats inom alliansen under det år när förslaget legat vilande i riksdagen svarar han:
- I huvudsak därför att det inte pågått någon omfattande kampanj på Sveriges bloggar.

Vilken tur att det finns bloggar!
-------
DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, AB
Tidigare texter:
DN:s ledare: Rösta nej!
Den förste pianisten
Storebror vill skrämma dig
Den stora bluffen

2 kommentarer:

Digge Fredriksson sa...

De som frivilligt vill bli avlyssnade kan gå in på www.Organet.se och få hjälp

Röda raketer sa...

Lysande!
Den som har ett särskilt behov av att bli lyssnad till kan mot en smärre avgift få sitt behov tillgodosett.
Det lär finnas åtminstone 171 borgerliga riksdagsledamöter som kan utgöra en första tänkbar kundkrets!