30 maj 2009

Folkets Machiavelli

Niccolò Machiavelli (1469-1527) är känd och ökänd för sin bok Fursten (Il Principe). I denna lilla bok beskriver han lidelsefritt vad en furste måste göra för att härska. Boken har uppfattats som omoralisk. Redan tidigt beskrevs den som ett "verk av djävulen".

Men det finns olika läsningar av Machiavelli. Det finns de som menar att Machiavelli egentligen avslöjade maktens hemligheter - något som kunde användas av folket i kamp för friheten. Detta tycks ha varit Antonio Gramscis perspektiv. I hans Anteckningsböcker från fängelset använder han Machiavelli och myntar begreppet "den moderne fursten" som ett kodord för kommunistpartiet.

En läsning av Machiavellis Diskurser, som utkommit på svenska under namnet Republiken, ger stöd för en folklig och demokratisk tolkning av Machiavelli. Han företräder här folkets kamp för frihet.

Några citat kan vara av intresse. Machiavelli var väl medveten om klassmotsättningarna i samhället. Han skriver att "det i varje stat finns två kynnen, folkets och stormännens, och att alla lagar som tillkom som stöd för friheten härrörde av konflikten mellan dem". Och han ställer frågan "Åt vilka anförtror man säkrast frihetens bevarande - åt folket eller åt stormännen?" Machiavelli svarar folket.

"Om man tar hänsyn till aristokraternas mål och till folkets, finner man utan tvivel en stark önskan hos aristokraterna att behärska och hos folket bara en önskan att inte behärskas. Folket är därför mer angeläget att leva fritt, eftersom det i mindre grad än aristokraterna kan hoppas på att erövra makten. Låter man folket vaka över friheten, är det troligt att de vårdar sig mer om den och då de inte själva kan lägga beslag på makten, tillåter de inte att andra gör det."

I frihetens tjänst förordar Machiavelli rent revolutionära åtgärder - eller "extraordinära metoder", som han kallar dem. För att införa ett republikanskt styre, dvs. demokratiskt, i "korrumperade städer" eller om man vill etablera det på nytt "blir det nödvändigt att införa ett statsskick som snarare liknar furstemakt än demokrati". (Jämför diskussionen om begreppet proletariatets diktatur.)

Machiavelli ser också de folkliga massornas kraft i politiken, men folket måste vara enat. Som han säger "Enad är massan stark, splittrad är den svag". För att inte splittras bör en "upprörd folkmassa" "genast välja en av de sina till ledare som kan ordna den, hålla den enad och tänker på dess försvar".

Machiavelli tar avstånd från uppfattningen att folket i maktställning är "obeständigt, ombytligt och otacksamt". Han skriver i stället att "i fråga om klokhet och stabilitet anser jag att folket är klokare och stabilare och har bättre omdöme än en furste. Inte utan skäl liknas folkets röst vid Guds". (I den första översättningen av Kommunistiska manifestet till svenska avslutas texten med dessa ord.)

"Om man granskar all oordning som berott på folket, all oordning som berott på furstarna, all ära som folket vunnit och all ära som tillkommit furstarna, finner man att folket är vida överlägset i fråga om godhet och ära." Machiavelli drar slutsatsen att "folkstyre är bättre än furstevälde".

Det är inte konstigt att Machiavelli blivit misstänkliggjord av maktens herrar under historien. Vi hoppas kunna återkomma till fler intressanta synpunkter hos Machiavelli längre fram.

07 maj 2009

Pete Seeger 90 år

Den amerikanske legenden Pete Seeger fyllde 90 år häromdagen. Hans kommunistiska åsikter har gjort honom kontroversiell för några. Hans medmänsklighet, freds- och miljöengagemang och solidaritet (dvs kommunism) har gjort honom älskad av många fler.

På senare år har han upptäckts på nytt genom Bruce Springsteen och hans Seeger Sessions.

Till vår stora glädje ser vi att den gamle kommunistätaren Enn Kokk skrivit en hyllning till Pete Seeger i det senaste numret av Flamman (när fan bli gammal...). Dessutom har Jonas Sjöstedt varit på självaste födelsedagskalaset i Madison Square Garden i New York City.

Pete Seegeer hyllade för drygt hundra dagar sedan president Obama (han som beskrivs som "radikal kommunist" av tidigare politiska motståndare).

USA är på väg mot något nytt. Likaså resten av världen. Till och med Enn Kokk. Och vi välkomnar honom!
-------
San Diego ber Pete Seeger om ursäkt
Seeger, Springsteen och Obama
Apropå Woody Guthrie

01 maj 2009

Första maj i Stockholm och Bern

Det var soligt sommarväder i Stockholm på första maj. Redan på morgonen samlades hundratals människor vid La Mano-monumentet på Söder för att hedra minnet av de 500 svenskar som stred mot fascismen i Spanien på 1930-talet.

En av deltagarna var tidigare kabinettssekreteraren och diplomaten Pierre Schori som uppmärksamt lyssnade till tal och sång. Han la också ner en ros på monumentet.

Skådespelarna Richard och Sara Turpin och Sonja Lund från Teater Tribunalen hade klätt sig dagen till ära.

Vid lunchtid samlades många tusen människor på Medborgarplatsen på Söder för att delta i vänsterns demonstrationståg.

En av talarna var musikern och konstnären Dror Feiler som engagerat sig i kampen för palestiniernas frihet. Han ansåg att vi måste våga använda ord som socialism och revolution.

I den ekonomiska krisens spår märks ett nyvaknat intresse för Karl Marx som redan på 1800-talet beskrev de återkommande kriserna som en naturlig del av kapitalismen.

Längs marschvägen muntrades demonstranterna upp av en blandad grupp som sjöng Internationalen.

Konstnären Carl Johan de Geer gjorde en insats för socialismen från sin lägenhet vid Slussen.

Ett uppfyllt Kungsträdgården. Vänstern samlar sedan många år den största första majdemonstrationen i Sverige. I år var det 12 000 marschdeltagare. En glad nyhet denna första maj är att regeringspartierna tappar väljare.

EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson var huvudtalare.
Första maj firas över hela världen. En av våra korrespondenter har skickat ett par bilder från dagens demonstrationen i Bern i Schweiz.

Här synes stadens bryggeriarbetares vackra fana.
-------
DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD