31 augusti 2006

Pinsam Maud Olofsson

Centerledaren har gjort ambitösa försök att rycka upp centern ur den stiltje som partiet befunnit sig i under många år. Pinsamt nog har denna uppryckning mest handlat om att vrida partiet långt åt höger. Högerns tankesmedja Timbro har bejakat denna vridning, men hittills har väljarna inte visat samma uppskattning.

En del av förslagen, som att slopa anställningstryggheten för ungdomar under 25 år, har fått många att reagera. Kvällens första publikfråga i SVT:s utfrågning handlade också om denna fråga. En ung kvinna undrade varför det ska bli lättare att sparka ungdomar och varför centern vill ta bort rättigheter från unga som redan har en svag ställning. Hon blev inte lugnad av Olofssons svar.

Maud Olofsson hade också problem när det gäller skattesubventionerad städhjälp. Det handlar naturligtvis om städhjälp till högavlönade. När en av programledarna frågade vem som ska städa hemma hos städaren blev Olofsson helt tyst.

Maud Olofsson hade inga lugnande besked till den som blir arbetslös i den borgerliga alliansens Sverige. Där väntar bara försämringar. Och när hon ställdes inför frågan om anställdas möjligheter att ställa krav på arbetsgivarna kom ett svävande svar om kompetensutveckling.

Centern lovar bredband till alla, utbyggda vägar och järnvägar. När Olofsson får frågan om hur mycket det kostar och hur det går ihop med stora skattesänkningar blir svaret att man måste se detta långsiktigt. Löftena kommer alltså inte infrias på många år. Knappast inom den närmaste mandatperioden.

Det enda försonande draget hos Olofsson är att hon är kritisk till USA:s krigspolitik i t ex Irak. Den balanserade hållningen undergrävs dock av att ungdomsförbundets ordförande Fredrick Federley skänkt pengar till Israels krigföring. Tillsammans med de övriga partierna i alliansen kommer Mauds kritiska hållning att bli ett intet.
-------
SVT:s Aktuellt sammanfattade utfrågningen med orden: "Tuffare tag mot de arbetslösa".
-------
Tidigare bloggningar om Maud Olofsson.

Krigsförbrytaren Israel

Timmarna medan FN:s säkerhetsråd förberedde resolution 1701 om vapenvila i Libanon använde Israel all kraft för att fälla klusterbomber över Israel, säger FN:s katastrofsamordnare Jan Egeland till BBC.
Israel har hela tiden förnekat att man skulle ha använt några medel som strider mot folkrätten under kriget mot Libanon, men FN:s minröjare har funnit entydiga spår som talar ett annat språk.

- Det som är chockerande och fullständigt omoraliskt är: 90 procent av anfallen med klusterbomber skedde under konfliktens 72 sista timmar, när vi visste att det skulle bli en resolution, säger Egeland till BBC.

Klusterbomberna fungerar så att många småbomber är inkapslade och sprids över vida områden och kan falla till marken utan att detonera. Israel gjorde alltså sitt bästa för att sprida död och fasa långt efter att vapenvilan trädde i kraft och så har också skett. Framför allt lekande barn som hittar spännande föremål och undersöker dem dör eller skadas svårt. Men naturligtvis även vuxna som råkar komma i närheten av dem. Och det är meningen med sådana djävulska vapen.

I dag börjar givarkonferensen i Stockholm där Israel - som statsminister Göran Persson uttryckt det – "naturligtvis inte är med, så har det aldrig varit". Persson får det att låta som om det vore fullständigt onaturligt att Israel skulle betala skadestånd för sitt besinningslösa krig som sägs ha utlösts av att två israeliska soldater togs till fånga av Hizbollah.

Ska kontentan av givarkonferensen bli: Två eller tre tillfångatagna israeliska soldater (medan tusentals libaneser och palestinier finns i israeliskt fängsligt förvar) gav rätt att fortsätta att lemlästa libanesisk civilbefolkning? Vi tittar på och skjuter till lite pengar.

Nej, givarkonferensen bör naturligtvis säga att Israel ska ställas inför internationell rätt - för krigsbrott.
Minröjarna har hittills hittat 100 000 odetonerade småbomber efter klusterbomberna på 359 olika bombmål enligt Egeland.

Ska vi tacka och giva när det borde höras ett avgrundsvrål: Ställ krigsförbrytaren till svars nu!
Den slappa eftergivenheten där Sverige fortsätter att visa Israel hövlighet måste ta slut just idag.
Hur länge ska den djävulska israeliska krigsmaskinen få fortsätta? Vi har inte ens nämnt vad som händer i Gaza och på Västbanken! Skäms, och skäms än en gång, alla som stryker Israel medhårs.

Det är rent smärtsamt att se hur ett folk som drabbades så hårt under andra världskriget agerar själv idag. Roten till ondskan, och det har vi påtalat i tidigare bloggningar, är att Israel över huvud taget inte vill integrera sig med sina grannar.

29 augusti 2006

Succé för Lars Ohly

Detta är vänsterledaren Lars Ohlys första valrörelse som partiordförande. Han fick en trög start som ordförande på grund av interna motsättningar i vänsterpartiet. Den senaste partikongressen i januari detta år gav dock besked om att Lars Ohly har ett massivt stöd inom sitt parti.

Nu återstår att se vilket stöd Lars Ohly och vänsterpartiet kan få bland väljarna. Hittills har en felaktig bild genom borgerliga mediers försorg spritt sig om vad Ohly egentligen står för. Men denna bild stämmer inte riktigt med verkligheten. Lars Ohly är, som K G Bergström sagt, skickligare än vad opinionen insett.

I kväll fick svenska folket i SVT:s utfrågning en bättre möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. Han framträdde lugnt, resonerande, tydligt - och han sviktade inte i sina svar. Han fick i stället möjlighet att utveckla argument för ökad rättvisa och välfärd.

För många människor som trott på den felaktiga mediabilden av Ohly kom nog kvällens utfrågning som en överraskning. Och som han själv konstaterade vid slutet av utfrågningen:
- Vänsterpartiet är i dag ett mer enigt parti än kanske någonsin. Och det kommer att märkas i slutet av valrörelsen.

24 augusti 2006

Skakiga mätningar

Opinionsmätningarna har varit osäkra den senaste tiden. Eller är det opinionen som är skakig?

Under hela våren ökade vänsterblocket stadigt i mätningarna, medan alliansen gick tillbaka. Efter semestern har borgarna lett i ett par mätningar. I en undersökning med så mycket som 7 procent. Vänsterpartiet har både ökat och åkt ur riksdagen om man får tro de senaste två veckornas mätningar.

Och i dag publiceras en mätning som visar att vänsterblocket leder igen.

Det genomgående temat i borgerliga tidningar är att de stort slår upp om det går dåligt för vänstern. Inte när det går dåligt för borgarna. Det visar hur borgerliga tidningar driver valkampanj på nyhetsplats.

Det är försåtligt eftersom samma tidningar förnekar att så skulle vara fallet.

20 augusti 2006

Fp saknar kunskapsfokus

Folkpartiet vill profilera sig i skolfrågor. Ofta talar Lars Leijonborg och Jan Björklund om kunskap. Men i själva verket saknar partiet en tydlig strategi för att stärka skolans förmåga att förmedla kunskap till alla elever.

Det senaste utspelet om ordningsbetyg är ett exempel på detta. Folkpartiet kräver att detta ska finnas med i den borgerliga alliansens valmanifest:

- Ordningsbetyg är så strategiskt att vi sagt att det ska finnas med. Det finns ett samband mellan bristande resultat i skolan och bristande ordning, säger Leijonborg.

Leijonborg och Björklund har rätt i att det finns ett samband mellan bristande resultat i skolan och bristande ordning. Men sambandet ser inte ut så som folkpartiet tror. Det är inte så att man först kan skapa ordning (genom ordningsbetyg) för att sedan kunna nå resultat (genom att studera). Det handlar inte om först - sedan. Det är i verkligheten så att det är i själva arbetet, studerandet, som det kan skapas ordning - om man ser till att alla hänger med.

Man kan inte separera frågan om ordning och disciplin från frågan om lärande. Man kan bara lära sig att arbeta disciplinerat när man arbetar disciplinerat.

Det faktum att skolan misslyckas med att lära alla elever det de har rätt till kan inte lösas genom disciplinära åtgärder, som ordningsbetyg eller beslagtagande av mobiltelefoner. Lösningen på detta problem handlar om pedagogik.

Det handlar om att göra undervisningen mer intressant och att använda arbetssätt som passar alla elever. Inte minst handlar det om att skolan signalerar höga förväntningar på alla elever. Men i den frågan sviktar folkpartiet, liksom hela den borgerliga alliansen.

Den borgerliga alliansen vill sänka förväntningarna på en del elever och höja dem för en del andra genom elitklasser. Den vill ge upp ambitionen att alla gymnasieprogram ska leda till allmän behörighet till högskolan. Den vill ge upp ambitionerna om de elever som skolan inte förmått lära det de har rätt till. Dessa elever ska man i stället ge ett friår.

Maud Olofsson delar in eleverna i två grupper: de som "lär bra med händerna", och de som "lär bra med huvudet". Slutsatsen blir att "den som lär bra med händerna" inte ska behöva tynga sitt huvud med för mycket teori.

Och häri ligger den politiska huvudmotsättningen i skolfrågor i dag. På den ena sidan står alla de som hävdar alla elevers rätt till kunskap. På den andra sidan står de som sänker kunskapsambitionerna för en del elever.

Till den senare kategorin hör Leijonborg, Björklund, Olofsson och några till av den borgerliga alliansens företrädare.

17 augusti 2006

Reinfeldt ändrar sig igen

Vi noterar att Reinfeldt ändrar sin ståndpunkt angående ränteavdragen och hävdar motsatsen till det han sa i förrgår:

- Jag kan vara tydlig: Det kommer inte att följa någon urholkning av ränteavdragen med en borgerlig regering, säger Reinfeldt nu.

Det är inte första gången Reinfeldt vinglar hit och dit. Ena dagen slänger han ut en ståndpunkt för att sedan ta tillbaka den om det väcker fel reaktioner. Det har snarast blivit ett mönster.

Den 28 april gjorde vi bland annat följande kommentar:

"Det som mer än något annat kännetecknar Fredrik Reinfeldts ledarskap för moderaterna är att det har kastats fram ogenomtänkta förslag som han ganska snart tvingats ta tillbaka. Nu senast gällde det ett förslag att begränsa antalet vab-dagar för småbarnsföräldrar."

Den senaste kursändringen bekräftar bara att det är svårt att veta var Reinfeldt egentligen tycker i olika frågor.

Tycker han fortfarande att svenskarna är "mentalt handikappade", som han skrev i sin bok Det sovande folket?

15 augusti 2006

Fria kommentarer

Under en lång period lät vi alla kommentarer publiceras på Röda raketer. Det fungerade också bra under lång tid. Vi fick ibland kommentarer som vi inte tyckte om. Men vi tyckte att de kunde publiceras för den fria debattens skull.

Sedan blev vi angripna av folk som gjorde kränkande kommentarer om namngivna personer. Nazister skickade kommentarer. Porrindustrin började skicka länkar. Då fick vi nog och införde en strikt moderering av alla kommentarer.

Efter denna policyändring upphörde alla nazi- och porrkommentarer. Intressant nog! Vi har inte behövt avvisa några inlägg. Därför har vi nu beslutat att öppna vår blogg för kommentarer igen. Utan moderering.

Nu är alla (utom nazi- och porrindustrin) välkomna att kommentera våra bloggningar! Utan några övriga restriktioner.

Reinfeldt och ränteavdragen

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt intervjuades i P1 i morse. En av nyheterna han förmedlade är att han kan tänka sig en försämring av ränteavdragen för att bekosta ett slopande av fastighetsskatten. Än en gång kastar företrädare för den borgerliga alliansen fram förslag som radikalt kan försämra livet för många svenskar.

Unga familjer som nyligen köpt hus eller bostadsrätt och har höga lån kan få en kraftigt försämrad ekonomi om moderatledarens förslag skulle bli verklighet. Däremot skulle förslaget vara ett lyft för den som äger stora fastigheter, men har låga lån. Till den som har skall varda givet, som det heter.

Det är konsekvent utifrån moderaternas synvinkel. Moderaterna har ju alltid gynnat de som äger mycket och är rika. Det här förslaget gynnar dem som redan är rika, som äger värdefulla fastigheter och som inte har några lån.

Det är bra att Reinfeldt är tydlig. Om hans förslag skulle genomföras kommer det att slå också mot många familjer som trott att de skulle gynnas av moderaternas och alliansens politik. Dessa familjer kan nu se att moderaterna egentligen bara gynnar de allra rikaste.

Men Reinfeldt kanske tror att det går att lura även hans egna väljargrupper. Svenskarna är ju, "mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd”, som han skrev i sin bok Det sovande folket. (s. 52).
-------
Bilden från bloggen These exiled years.
Tidigare bloggningar om Reinfeldt på Röda raketer.
Thaher Pelaseyed redde ut begreppen på ett utmärkt sätt i Studio Ett i eftermiddags. Lyssna här (10 min 50 sek in i programmet).

13 augusti 2006

Bush planerade Israels krig

Nu kommer uppgifter som bekräftar det som många misstänkt: att det egentligen var USA som låg bakom Israels angreppskrig mot Libanon.

TT skriver att den kände journalisten Seymour Hersh i The New Yorker hävdar att "USA:s ledare, Bush, Cheney, Rumsfeld bland andra, deltog aktivt i planeringen av Israels krig i Libanon".

"Han grundar sig på samtal med en mängd personer inom USA:s och Israels administration. Han har även talat med rådgivare och före detta tjänstemän.Tidigare i somras besökte flera israeler Washington "för att få grönt ljus för bombningen", sade en amerikansk regeringsrådgivare."

12 augusti 2006

Israel bombar trots FN-resolution

FN:s säkerhetsråd antog i natt resolution 1701 som kräver ett slut på fientligheterna mellan Israel och Libanon. Trots det fortsätter de israeliska bombningarna.

Bara timmar efter att FN-resolutionen var antagen inledde Israel en bredare offensiv. Israeliska flyganfall slog på lördagen till mot den sydlibanesiska staden Rshaf, som dödade 15 människor, och två byggnader i Tyre.

Uppbackade av krigsflygplan och pansarvagnar har israeliska marktrupper rört sig djupare in i Libanon och nått Ghanduriya, 11 km norr om gränsen. Detta trots att resolutionen uttryckligen kräver ett stopp för Israels offensiva aktioner.

Den israeliska regeringens talesman Avi Pazner underströk att inga planer finns på att avbryta frammarschen innan soldaterna har erövrat området fram till Litanifloden.

- Det finns ingen tidsgräns, sade han.

Det israeliska flyget intensifierade sina angrepp under morgontimmarna. Mål från byarna i söder till Akkar i norr utsattes för förödande bombningar. Storstaden Saida förlorade sin elförsörjning när ett kraftverk förstördes, och ytterligare delar av vägnätet i norr blev oframkomliga.
-------
Läs mer: CNN, SvD, Al Jazira.

08 augusti 2006

Ingen fotboll i Israel

Det europeiska foltbollsförbundet, UEFA, har tills vidare avstängt Israel från att hålla internationella fotbollsmatcher på grund av det våld som skadat regionen. Det uppger AP.

I ett brev som sändes till det israeliska fotbollsförbundet på måndagen heter det att alla matcher som var planerade att spelas i Israel "ska spelas utanför israeliskt territorium".

Krigspolitikens kostnader

George W Bushs "krig mot terrorismen" skapar allt fler terrorister.
Hans politik för att "sprida demokrati" urholkar demokratin, såväl i USA som i andra länder.
I Mellanöstern går utvecklingen mot ökade konflikter, krig, inbördeskrig, död, lidande och hat.

Dessutom kostar det en förskräcklig massa pengar, som kunde användas till att bekämpa fattigdom och nöd.

I högerspalten på denna blogg har vi lagt in en räknare från Costofwar.com som visar hur kostnaderna springer iväg. Siffrorna grundar sig på en analys av hittills fattade beslut där USA:s kongress anvisat pengar till kriget samt efterforskningar gjorda av Kongressens utredningsservice, som har tillgång till Pentagons ekonomiska rapporter.

Till detta kommer kostnaderna för Storbritannien och andra deltagare i ockupationen, kriget i Afghanistan, Libanon, Gaza...

06 augusti 2006

Merkavan och cederträdet

Merkavan är en israelisk stridsvagnstyp. Cederträdet är symbolen för Libanon. Bild av den palestinske tecknaren Emad Hajjaj.

Stoppa krigsgalenskapen

Söndagen kanske inte bjöd på det perfekta demonstrationsvädret i Stockholm, 30 plusgrader, men det var ändå många som slöt upp. En av talarna, miljöpartiets Yvonne Ruwaida, som själv har släkt och vänner i Gaza, bad deltagarna att skänka en tanke åt hur människorna i Gaza och Libanon har det. Där är det ännu varmare och där finns ingen el att driva fläktar och kylskåp.

Flera talare, bland dem vänsterledaren Lars Ohly, riktade hård kritik mot den svenska regeringen för dess undfallenhet gentemot Israel och USA. De krävde att Sverige kallar hem sin militärattaché från Israel och avbryter allt militärsamarbete med landet, bland annat vapenimporten som ger Israel intäkter som kan finansiera krigsgalenskapen.

Dror Feiler, jude bosatt i Stockholm, aktiv i Judar för israelisk-palestinsk fred och ordförande för nätverket Europeiska judar för en rättvis fred, uppmanade deltagarna att noga överväga om de efter höstens val vill se Fredrik Malm (fp) som utrikesminister och Fredrick Federley (c) - med den utsökt dåliga smaken att skänka pengar till den israeliska krigsmakten - som försvarsminister.

04 augusti 2006

Ut på gatorna!

- Israel ut ur Libanon och Palestina!
- Avbryt allt militärt samarbete med Israel nu!
- Häv handelsavtalet med Israel nu!

Söndag 6 augusti
Samling på Medborgarplatsen klockan 13.00
Avmarsch mot Mynttorget.
Tal av Lars Ohly, Shora Esmailan m f l

Fel om Ahmadinejad - igen

Vi har tidigare skrivit om uttalanden från den iranske presidenten Ahmadinejad som grundat sig i felöversättningar. I går kom ännu en gång en nyhet, från AP, där Ahmadinejad sägs vilja "utplåna Israel". Även Tony Blair berörde den iranske presidentens "uttalande" under en presskonferens i går eftermiddag.

Men redan om vi går tillbaka till AP:s eget telegram kan vi se att Ahmadinejad inte talar om att utplåna Israel. Han talar om att "eliminera den sionistiska regimen", vilket inte är samma sak.

Ahmadinejad säger:
"Även om den huvudsakliga lösningen är att eliminera den sionistiska regimen, så är det i detta läge ett eld upphör som måste genomföras".

Röda raketer är inga vänner av Ahmadinejad. Men det finns ingen anledning att tillskriva honom större dumheter än de han redan yttrat själv. Korrekt rapportering är mycket bättre.

03 augusti 2006

Stämningsmusik

-------
Foto: Alexander Rodchenko (1891-1956)

Kamp för fred

Världsopinionen kräver ett omedelbart stopp för kriget i Libanon. Men de politiska ledarna i USA, Storbritannien och Israel vill inte ha något stopp förrän Hizbollah är utslaget. Det konstaterar Time i en intressant analys.

Trots att Ehud Olmert talar om att Israel tilldelat Hizbollah svåra nederlag lyckades Hizbollah i går att skicka fler raketer än någonsin in i Israel. Den allmänna bedömningen är att Israel inte kan knäcka Hizbollah.

"Om de internationella kraven på eldupphör skulle förverkligas med nuvarande verklighet på slagfältet skulle resultatet mer se ut som oavgjort än en avgörande seger för Israel. Och det skulle vara dåliga nyheter både för de inrikespolitiska möjligheterna för den nuvarande israeliska regeringen och för Bushadministrationens 'nya Mellanösternagenda'", skriver Time.

"Av den anledningen behöver USA och Israel förändra både verkligheten på slagfältet och bilden av resultatet före något slags eldupphör kan förverkligas."

Det betyder ännu mer död och lidande. Det betyder att det ännu är långt till fred. Såvida inte världsopinionen kan tvinga Israel och USA till fred. Det kommer att kräva aktivitet.

Ut på gatorna!

Käck rebellEn gnista rebellisk i ungdomens vår
det är kanske lite var.
Men hur många förmår medan åren går
behålla sin ungdom kvar?
Problemet är svårlöst, men däremot
är det tydligen ganska lätt
att stanna och stelna som gumman Lot*
i ett andligt vaxkabinett.

Men vore jag barn av den skumma tid
då man trodde på Gud och Fan,
då skulle jag stilla knäböja vid
min kammardörr en gång om dan
och be att få gå genom årens rad
med ungdomlig vakenhet,
så länge den fortsätter, min promenad
genom livets steniga vret.

Men kunde den inte beviljas, min bön,
begärde jag strax biljett
till den evigt brinnande svavelsjön
eller himmelens änglabalett.
Det är bättre att hängas som käck rebell
under brackornas dumma hån
än att hamna i väntan på levnadens kväll
i ett andligt Panoptikon**.

Ur dikten Svenska panoptikon, 1924, av Gustav Johansson (1895-1971)

* Lot var Abrahams brorson, bosatte sig i trakten av Sodom och Gomorra. När dessa städer förstördes blev Lot och hans familj räddade. På flykten från Sodom skådade Lots hustru tillbaka och "förvandlades till en saltstod" (1 Mos. 18 ff).
** Panoptikon är en samling av allehanda skådeföremål, särskilt vaxkabinett med bilder av historiska personer.

Dubbelkul

Det är roligt att vi får fler och fler kompisar i cyberrymden. Det behövs! Nu har också Fear and Loathing in Stockholm och Amir Sariaslan länkat till Röda raketer.

Det firar vi med den klassiska favoriten Vårt maskingevär.
-------
Från skivan "Mütterchen Russland" (lilla mamma, mor)

02 augusti 2006

Det abstrakta och konkreta


Vi hittade ovanstående norska matematikuppgift med tillhörande elevsvar hos Funky Fresh. En intressant illustration till förhållandet mellan det abstrakta och det konkreta i människors kunskapsutveckling.
-------
Uppdatering:
Ali Esbati kommenterar bilden med ett citat av en framstående filosof:

"Abstraktionen […] återspeglar verkligheten djupare, fullständigare och sannare”
/Lenin
-------
Vi tar gärna tillfället i akt att själva bidra med ett annat citat av samme filosof:

"Hos Kant är Ding an sich* en tom abstraktion, men Hegel kräver abstraktioner som motsvarar der Sache**: 'der objektive Begriff der Dinge die Sache selbst ausmacht'***, vilket motsvarar - för att tala materialistiskt - det verkliga fördjupandet av vår kunskap om världen."

* Tinget-i-sig
** Saken, essensen
*** "det objektiva begreppet om saker utgör deras verkliga väsen"

Anteckningar till Hegels Vetenskapens logik (Lenin, Collected works, bd. 38, s. 92)

01 augusti 2006

Tänd en eld


"Utbildning handlar inte om att fylla en hink,
utan om att tända en eld."

William Butler Yeats (1865 –1939)

Mot folkviljan

Under rubriken "Urskiljningslöst dödande av oskyldiga civila går emot folkets vilja" kommenterar Folkets Dagblad den senaste händelseutvecklingen i Israels krig mot Libanon:

"Hittills har 750 libaneser förlorat livet och ytterligare 2000 blivit skadade genom israeliska flygangrepp och artilleri och många av dem är kvinnor, barn och äldre. Till detta kommer hundratusentals människor som har flytt sina hem.

De israeliska soldaternas intensiva eld har inte åsamkat Hizbollah-gerillan några svårare förluster. I stället har många kristna och sunnimuslimer, som tidigare intagit en reserverad hållning till Hizbollah, börjat sympatisera med Hizbollah eller till och med stödja dess aktioner mot Israel. Och de arabiska rösterna mot det israeliska våldet har växt sig starkare än någonsin förr.

Alla dessa faktorer vittnar om att Israels oproportionerliga användande av våld i Libanon är oacceptabelt.

Det är nu hög tid att släcka konfliktens flammor eftersom både Israel och Libanon betalat dyrt genom stora förluster och ställts inför stor fara.

Israel, som har de absolut överlägsna styrkorna, borde vara den som först upphör med sina militära insatser och godtar internationell medling. Endast på detta sätt kan det förhindras att 'Qana'-tragedin upprepas och att oskyldiga människor i Mellanöstern, inklusive israeler, blir offer för militära sammanstötningar."

Folkets Dagblad, Peking