10 mars 2007

Kommunismen når Wal-Mart

Den stora amerikanska affärskedjan Wal-Mart har fått sin första partiavdelning. Medlemmar i det kinesiska kommunistpartiet på Wal-Mart i Shenyang bildade förra året en partiorganisation på företaget. Redan tidigare har en fackföreningsavdelning bildats.

Detta är ett led i partiets strävan att organisera arbetarna i utländska företag. Wal-Mart är i andra länder känt för att förbjuda fackföreningar.

Wal-Mart kan på detta sätt komma att inordnas i en struktur där företaget leds av tre parter: företagsledningen, partiet och fackföreningen.

"De behöver inte oroa sig", säger Zhu Hui, vice ordförande på partiskolan i Shenyang. " Målet för Kinas kommunistiska parti är att främja ekonomisk utveckling, vilket sammanfaller med intresset hos Wal-Mart och andra företag."

Motorola har haft partiorganisationer på sina företag i Kina sedan 1997. 489 partimedlemmar har sedan dess utnämnts till framstående medarbetare genom sitt samvetsgranna arbete och hängivenheten för företaget.

05 mars 2007

Wiehe står fast om Kuba

I dagens DN Kultur skriver artisten Mikael Wiehe en ny artikel om sin inställning till Kuba och världen. Wiehe står fast.

Hans utgångspunkt är två teser:

"För det första: att Kuba är det land i regionen som de senaste fyrtio åren bäst har försvarat de mänskliga rättigheterna.

För det andra: att de värsta brotten mot mänskliga rättigheter på Kuba begås på den amerikanska militärbasen i Guantánamo."

Wiehe argumenterar tålmodigt, balanserat, men mycket tydligt.

Och han ser "ett samband mellan försvaret av Kubas rätt till självbestämmande och försvaret av de folkliga landvinningar som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorna uppnått i Sverige. I båda fallen är motståndarna de anhängare till den liberala ideologi som ser möjligheten till personlig ekonomisk vinning som enda mått på ett lands framgångar. Och i båda fallen döljer de sin verkliga agenda bakom paroller om 'frihet' och 'demokrati'."
-------
Tidigare bloggning:
Wiehe har rätt om Kuba

04 mars 2007

Om statlig historieskrivning

Vi har i Sverige en statlig myndighet som ska informera i synnerhet ungdomar om vad som är en korrekt historieskrivning. Det skrev vi om för några månader sedan. Nu vidgas denna utveckling till hela Europa. Den tyske utbildningsministern Annette Schawann lade i dagarna fram förslaget att skapa en gemensam lärobok i historia för hela EU.

Svenske skolministern Jan Björklund är positiv till idén, medan den danske utbildningsministern Bertel Haarder säger nej:

- Den danska regeringen blandar sig inte i hur undervisningsmaterial utformas, säger han.

Den ökande politiska styrningen av historieskrivningen får nu kritik. Lennart Palm, professor i historia i Göteborg, skriver och talar om detta i en artikel på SvD:s Brännpunkt och i radions Historiska klubben. Han vänder sig mot att man numera avgör den historiska sanningen i domstolar, liksom idén om en gemensam lärobok i historia för EU-ländernas elever:

- Jag kan tänka eller gissa hur den där historieboken kommer att se ut, vad den kommer att säga om balters deltagande i judeutrotningen eller engelsmännens brott i Afrika och Indien. Eller Frankrikes i Algeriet. Jag tycker att det är en hotfull utveckling vi står inför, säger Lennart Palm.

Palm beskriver en utställning om baltutlämningen från Forum för levande historia som innehåller "grava felaktigheter":

- Man ser tendenser till att man ska behandla balterna välvilligt historiskt och när det gäller Finland ska man hyssja över deras deltagande på Hitlersidan i fortsättningskriget och vad de gjorde i Fjärrkarelen.

Utställningen jämför det öde som balter som stridit på tysk sida gick till mötes med det öde som förintelsens offer hade gått igenom.

Palm vänder sig också mot ett annat tyskt förslag går ut på att ”offentligt försvar av, förnekelse eller trivialisering av folkmordsbrott, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser”, begång­na under de senaste 20 åren ska straffas med upp till tre års fängelse i hela EU.

"När chefen för FN:s fredsbevarande styrkor i Bosnien, general MacKenzie, 2005 ifrågasatte siffran 8 000 mördade ”män och pojkar” i Srebrenica 1995 kallades han ”folkmordsförnekare”. I Sverige har de som delat generalens tvivel anklagats för förintel­se­förnekelse och i flera fall berövats rätten att försvara sig. Med den nya lagen riskerar tvivlarna fängel­se. Vad detta innebär för viljan att granska dagens stormaktspolitik ­säger sig självt."

Kontentan blir att den historiska sanningen hädanefter ska slås fast av politiker och domstolar

Lennart Palm ser nu framför sig hur historieforskarna måste kämpa för att få forska fritt:

- Vi får kämpa på och protestera och bilda opinion och försöka få fram de alternativa uppfattningarna i olika frågor och se till att de sprids så gott det går.

02 mars 2007

17 procent

Den borgerliga alliansen fortsätter att tappa stöd i opinionen. Det visar den senaste opinionsundersökningen från Sentio.

Nu skiljer det hela 17 procent mellan regeringen och oppositionen - till oppositionens fördel.

I tidigare val har borgarna gått till val på borgerligt systemskifte. I de senaste valet valde de en annan taktik som lyckades. De låtsades som att de ville behålla den svenska modellen.

Efter valet visar det sig att borgerligt systemskifte var den egentliga agendan. Men regeringen har uppenbart inget stöd för det hos svenska folket.

Höger och vänster om skolan

Ali Esbati har skrivit en mycket intressant artikel om skolpolitik i Flamman. Han påvisar där hur den borgerliga skolpolitiken leder till ett sorterande av elever, men att vänsterns skolpolitik måste handla om kunskap för alla. Tyvärr har vänstern inte alltid levt upp till denna målsättning, utan hakat på en individualiseringstrend som i praktiken handlat om att eleverna ska forska sig fram till kunskap på egen hand.

Den inriktningen har inte lett till en skola för alla. Tvärtom har den gynnat elever med välutbildade föräldrar på bekostnad av alla andra.

Under några årtionden har motsättningen mellan höger och vänster i skolpolitiken framstått som en motsättning mellan betyg eller inte, prov eller inte, mätbara och inte mätbara kunskaper. Detta är en falsk motsättning.

En skola som ger alla elever kunskaper måste kontrollera att alla också får kunskaper. Och det är främst elever som saknar ett välutvecklat socialt kontaktnät som behöver papper på vad de kan för att slå sig fram i samhället.

Den historiska motsättningen mellan höger och vänster i skolpolitiken handlar om kunskap för få eller kunskap för alla. Så stod striden om folkskolans införande på 1840-talet, liksom om införandet av grundskolan i Sverige under efterkrigstiden. Så står också striden idag när det handlar om högskolebehörighet för yrkeselever på gymnasiet.

Om vänstern inser detta kan vi utmana högern på riktigt.

”Lär dig ditt ABC, det är inte nog, men lär dig det!
Ingen får hejda dig, börja nu.
Allting bör du veta!
Du skall ta ledningen och makten!”
-------
Alis blogg
Även Frihet & Framsteg kommenterar: "Nu snackar vi!"