23 december 2006

Forum för statlig historieskrivning

Regeringen har beslutat att upplysa svenska folket om vad den tycker om kommunismen. Uppdraget går till Forum för levande historia, som därmed blir ett Forum för statlig historieskrivning.

- Genom uppdraget till Forum för levande historia vidgas perspektivet så att också kommunismens brott mot mänskligheten tydligare omfattas i myndighetens arbete, kommenterar kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.

I och med detta uttrycker regeringen att historieskrivningen är en politiserad fråga. Det blir "myndighetens" uppdrag att tolka historien i enlighet med den borgerliga regeringens uppfattning. Myndigheten ska inte ägna sig åt att undersöka kommunismens historia. Nej, den ska "belysa och informera" om kommunismens "svarta historia". Kommunismens ljusare sidor är uppenbarligen en uppgift för andra än myndigheten. Det är ju redan på förhand bestämt att det är de svarta sidorna den ska "informera" om.

Den borgerliga regeringen tycks vara bekymrad över att alla svenskar inte har samma uppfattning om kommunismen som regeringen. Det verkar i synnerhet gälla ungdomar. Därför riktar sig kampanjen "inte minst" till "den uppväxande generationen", som ministern uttrycker det.

Det är en intressant syn på historieskrivningens roll i samhället, med många historiska paralleller.

Politisk historieskrivning är inte ovanlig. Och segrarna brukar ju skriva historien, som det heter. Men det är ganska ovanligt att en regering i en liberal demokrati öppet tar på sig denna uppgift. I totalitära stater är statlig historieskrivning en norm. Och nu även i ett land nära dig.
-------

Bloggen Approximation ger en intressant analys av beslutet under rubriken Pravda. Där noteras bland annat att upprinnelsen till regeringsbeslutet står att finna i borgerliga riksdagsmotioner som uttryckligen riktar sig mot vänsterpartiet och Ung vänster. Alltså handlar det om att regeringen efter ett val använder statliga myndigheter för att bekämpa oppositionen ideologiskt.

DN:s huvudledare skriver i ämnet under rubriken "Levande, inte statlig historia". DN påtalar inkonsekvensen i regeringens politik. Först kritiserar man en politiserad utnämningsmakt, för att i nästa stund utnämna Per Unckel (m) till landshövding i Stockholm. Först kritiserar man opinionsbildande myndigheter, för att strax därefter politisera myndigheten för levande historia.

Dessutom har regeringen nu kompletterat styrelsen för myndigheten med två personer: journalisten Kaa Eneberg och professorn Klas-Göran Karlsson. Den förra har gjort sig känd genom tendensiösa böcker om de så kallade Kirunasvenskarna som reste till Sovjet. Den senare har haft ett långvarigt intresse för "den sovjetkommunistiska terrorn". Han har också skrivit boken "Historien som vapen" - som nu kan komma väl till pass.

Läs också Esbatis kommentarer (ja, han är tillbaka!), Foto-Lasse och Jinge.

Inga kommentarer: