05 april 2008

Historien om första maj

Första majfirandet kommer från Chicago i USA

Det är inte så många som vet varför första maj firas av arbetarrörelsen världen över. Än mindre att den firas till minne av en strejk för åtta timmars arbetsdag i Chicago 1886. Faktum är att det på den tiden fanns en mer avancerad arbetarrörelse i USA än i Europa. För att inte tala om Sverige. Man kan jämföra årtalet med att socialdemokratiska partiet i Sverige bildades 1889 och LO först 1898.

Fana från Träarbetarfacket i USA på Chicagos historiska museum

Men i USA fanns redan före denna tid en snabbt växande fackföreningsrörelse. Detta berodde på två saker. Industrin växte kraftfullt. En vildvuxen rövarkapitalism frodades i dess spår. Här kunde varje äventyrare tjäna snabba pengar. Till följd av den växande industrin flyttade många människor från det fattiga Europa till USA. Och inte minst till Chicago, vars befolkning fördubblades vart tionde år. Bland de första invandrarna till Chicago fanns många svenskar.

Utsugningen av de nyanlända invandrarna ledde till hårda klassmotsättningar. Invandrarna hade kommit till USA för att bli fria. Inte för att bli hänsynslöst utsugna. Författaren Upton Sinclair skriver belysande om denna historia i boken Vildmarken från 1906. Bertolt Brecht skrev sin pjäs Heliga Johanna från slakthusen inspirerad av Sinclairs historia.

I boken Death in the Haymarket skriver skriver professor James Green från University of Massachusetts engagerat om den historia som ligger bakom första majfirandet. Det är en bok vi verkligen vill rekommendera. Och den borde absolut ges ut på svenska!

Arbetarrörelsen i Chicago och delstaten Illinois var så stark att den redan 1867 lyckades få den republikanske guvernören i Illinois, Richard J. Oglesby, att godkänna USA:s första lag om åtta timmars arbetsdag, vilken skulle träda i kraft på 1 maj samma år.

Problemet var bara att kapitalisterna också var starka och struntade blankt i att genomföra lagstiftningen. Detta ledde till en utdragen kamp som först 1938 kröntes med seger.

En avgörande händelse inträffade runt första maj 1886. På 1 maj tågade 80 000 Chicagobor i en demonstration längs Michigan Avenue. Strejker för åttatimmarsdagen lamslog hela Chicago. Himlen brukade vanligtvis förmörkas av utsläpp från fabrikernas skorsstenar. Men dessa dagar kunde man se himlen eftersom fabrikerna var stängda på grund av strejker. Det var en så massiv anslutning till kravet på åttatimmarsdagen att flera arbetsgivare började ge med sig.

Gravplats för de hängda anarkisterna, Forest Home-kyrkogården, Chicago

Den 4 maj kom så en vändpunkt. Vid ett polisöverfall mot en fredlig demonstration vid Haymarket kastade någon en bomb mot polismännen. Polisen började skjuta vilt. Sju polismän och fyra arbetare dödades. Flera av polismännen dog av kulor från de egna.

Denna händelse togs till intäkt för att brutalt undertrycka arbetarrörelsen i Chicago och USA. Hela arbetarrörelsen framställdes i den borgerliga propagandan som bombkastande anarkister.

Flera anarkister ställdes inför rätta. Fem av dem dömdes till döden. Fyra av dem hängdes (August Spies, Albert Parsons, Adolph Fischer och George Engel). Den femte dödsdömde, Louis Lingg, tog sitt liv i cellen.

Lyssna till professor James Green när han berättar om sin bok, Death in the Haymarket.

Amerikanska kommunister och anarkister ligger begravda bakom Haymarket-monumentet på Forest Home-kyrkogården i Chicago. Till höger på bilden ovan syns Emma Goldmans grav. De mindre gravstenarna till vänster tillhör ledande företrädare för det amerikanska kommunistpartiet.

William Z. Foster var en av det amerikanska kommunistpartiets mest kända ledare. Vid hand sida ligger andra kända amerikanska kommunister som Henry Winston och Elisabeth Gurley Flynn (som Joe Hill skrev sin sång Rebellflickan till).

Vid Haymarket i Chicago restes 2004 ett monument över händelsen 1886. Det är Chicagokonstnären Mary Brogger som skapat ett monument i brons. En av tillskyndarna till detta monument var Chicagoförfattaren Studs Terkel.

Chicagos historiska museum finns en särskild avdelning som handlar om Haymarkethändelserna 1886.
-------
Tidigare artiklar om Haymarket:
Snart är det första maj
Första maj från Chicago

3 kommentarer:

Pastey sa...

Jättespännande info och trevliga bilder. Tackar.

Röda raketer sa...

Roligt att du uppskattade det. Det är en historia värd att berättas!

Desdichado sa...

Var det inte så att det var 1910 under Andra Internationalens konferens i Köpenhamn på Jagtvej 69 som 1 maj valdes som arbetarrörelsens dag och 8 mars som kvinnodagen?