04 mars 2006

Kritisk ung vänster


Ung vänster i Finland är kritiska till Suvi-Anne Siimes, som i veckan lämnade partiledarposten i vänsterförbundet. (Läs vår tidigare blogg.) De ogillar hennes inställning till EU. Nu visar det sig att hon försökt köra över partiet i många frågor men inte fått medlemmarna med sig.

Intressant är ett uttalande från ordföranden i Vänsterunga i Finland, Jussi Saramo, om var vänsterförbundet borde placera sig i EU-parlamentet. Han säger att vänsterungdomarna är besvikna på Siimes, som uttalat att vänsterförbundet inte bör ingå i parlamentets vänstergrupp GUE/NGL.

Vänsterungdomarna finner det självklart att vänsterförbundet ska höra till EU-parlamentets vänstergrupp. Socialistgruppen, som de finländska socialdemokraterna tillhör, representerar i långa stycken en Blairsk "tredje väg", som inte ens är socialdemokrati utan nyliberalism i nya kläder. De finländska moderaternas program är mer vänster än många partiers i s-gruppen, anser vänsterungdomarna.

Vänsterungdomarna tycker att partiet aktivare ska påverka europeisk politik. Bäst kan det ske genom att vänsterförbundet tar ett längre kliv och ansluter sig till det europeiska vänsterpartiet.

Inga kommentarer: