08 november 2006

Grattis USA och världen!

USA:s folk har röstat bort den republikanska majoriteten i representanthuset. Och troligen också i senaten (ställningen är jämn, men just nu till demokratisk fördel). Det kommer att innebära ett mer demokratiskt USA. USA har ju bara varit demokratiskt några få decennier. Det var inte länge sedan t ex apartheid existerade i USA.

USA:s folk har röstat mot krigspolitiken. Och som ett omedelbart resultat av detta val har en av krigets främsta arkitekter, försvarsminister Donald Rumsfeld, avgått. Avgången gör det möjligt att ställa honom inför rätta för hans krigsförbrytelser. Rumsfeld kommer att gå till historien som mannen bakom Guantanamo och Abu Ghraib.

För Iraks folk ger valet hopp för framtiden. För Bush-regimens quislingar i Irak ser det mer bekymmersamt ut. För USA:s soldater i Irak ger det hopp om att få komma hem levande. För den amerikanska krigsindustrin finns farhågor för minskade profiter. Därför blev USA-börsens första reaktion att gå ner. Men efter lite eftertanke insåg marknaden att även USA:s demokrater brukar måna om storkapitalet.

Nu innebär inte den demokratiska framgången i USA-valet att faran är över. Även demokraterna är medansvariga för krigspolitiken. Även under demokratiskt styre har USA startat krig. Det var John Kennedy och Lyndon B Johnson som trappade upp USA:s krig mot Vietnam. Det var Bill Clinton som startade kriget mot Jugoslavien. Därför behöver vi fortsätta att sjunga Bring 'em home.

Men valet är en tydlig signal från USA:s folk att de vill ha fred. Det kan innebära att USA kan komma tillbaka till det internationella samarbetet och bryta sin isolering från världssamfundet.

Bush-regeringens eftermäle kommer att bli entydigt. Det var en regering som strävade efter krig. Det var en regering som ljög för sitt folk och världen för att motivera krig. Det var en regering som utnyttjade folkets rädsla efter nine-eleven för att krympa demokratin och öka övervakningen av det egna folket. Bush-regeringen är ett mörkt kapitel i USA:s historia.

Senaste inläggen om USA.

Artikel om USA:s kommunister.

Inga kommentarer: