27 januari 2008

Ur Sveriges nazistiska förflutna

Som en åminnelse denna dag publicerar vi här ett par bilder ur Sveriges närhistoria. Ovan syns den svenska militärledningen som gratulerar Adolf Hitler på 50-årsdagen den 20 april 1939. Från vänster syns Chef des Protokolls friherre von Doernberg, Adolf Hitler, Sveriges minister i Berlin Arvid Richert, Chefen för försvarsstaben generallöjtnant Olof Thörnell, Chefen för marinen viceamiral Fabian Tamm, Chefen för arméstaben generalmajor Helge Jung, Kapten friherre Gösta Stedingk. (Dåvarande moderatledaren Gösta Bagge syns inte på bilden.)

Med tanke på hur dåvarande svenska soldatinstruktion såg ut, så är det inte förvånande att just Hitler firades av den svenska militärledningen:

"Det är i folkets rasegenskaper som vår förmåga och kraft ytterst bottna. För en nation är bevarandet av rasens goda egenskaper av utom ordentlig betydelse i den ständigt fortgående tävlingskampen mellan folken. Nationens kraft, välstånd och kultur bero därav. Därför utgör blandning med en icke likvärdig ras en av de största farorna för ett högt stående folk."
Ur "Soldatinstruktion. Allmän del. Vårt fädernesland och dess försvar". 1929-1943

Och här har vi nuvarande svenske kungens pappa, arvprins Gustav Adolf, som skänker en slant till Winterhilfswerk i januari 1939.

4 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Med tanke på arvprins Gustav Adolfs mycket blandade ursprung (allt möjligt utom svenskt) får man hoppas att det inte insmugit sig några mindervärdiga katter bland de kungliga hermelinerna i hans anor. Då kan det gå illa! Tja, sonen hans är väl inte Einsteins lillbrorsa direkt, så man kan ju undra...

Lasse Strömberg sa...

Ofta när man pratar med folk om den svenska nazismen på 30- och 40-talen får man höra att svenskarna inget visste. Den som säger det ljuger - mot bättre vetande.

Alla visste. Även de som efter kriget förnekade sin kunskap.

I sammanhanget vill jag rekommendera Anderz Harnings två självbiografiska böcker "Stålbadet" och "Asfåglarna" om sin uppväxt i en nazistisk familj i en norrländs hamnstad före och under kriget.

Richard sa...

Militärledningens kopplingar till nazism har ju också vissa svenska filmare tagit fasta på, hihi.

Röda raketer sa...

Filmen på YouTube var alldeles underbar!