07 november 2008

Skål för Oktoberrevolutionen 91 år


Scen i Eisensteins film Oktober: Tio dagar som skakade världen
Idag är det 91 år sedan Vinterpalatset i Petrograd stormades och Lenins bolsjeviker tog makten i det kaotiska Ryssland. I boken Den unge Stalin av Simon Sebag Montefiore ges en intressant inblick i hur det gick till. Vi refererar några passager.

Kerenskijs regering satt i krismöte i Vinterpalatset. Palatset vaktades av kadetter, kosacker och en kvinnobataljon. Kerenskij gav sig av i en Renault, som rekvirerades från den amerikanska ambassaden, för att söka stöd från fronttrupper. Kvar i palatset satt resten av regeringen i fortsatt möte.

"Klockan sex på kvällen beslöt kadetterna inne i palatset, som inte hade ätit på hela dagen, att överge skutan för att få sig lite till livs. Kosackerna, som äcklades av 'judarna och slinkorna' i palatset gick också sin väg. En del av flickorna i kvinnobataljonen smög sig undan."

"Vinterpalatset höll fortfarande stånd, även om försvararna, som tullade på innehållet i tsarens välförsedda vinkällare, blev alltmer berusade."

"Klockan 21:40 avfyrade Aurora slutligen ett granatskott med lös ammunition: signalen till attack." "Små grupper av matroser och rödgardister upptäckte att palatset inte bara saknade försvarare utan att dörrarna dessutom var olåsta. 'Attacken skedde på ett fullständigt oorganiserat sätt', medger Antonov-Ovsejenko. Omkring klockan två på morgonen gick de röda trupperna in i palatset, där de började söka igenom sal efter sal."

Man hittade regeringen som arresterades. "Ministrarna skjutsades iväg till Peter-Paulfästningen, men inne i palatset förlorade Antonov-Ovsejenko helt kontrollen." "'Problemet med vinkällarna blev särskilt akut', enligt Antonov-Ovsejenko. I Nikolaj II:s vinkällare fanns tokajer från Katarina den storas tid och mängder av Château d'Yquem 1847, tsaritsans älsklingsvin."

Antonov-Ovsejenko fortsätter: "Soldaterna i Preobrazjenskijregementet ... blev redlöst berusade. Pavlovskijregementet, vår revolutionära stöttepelare, kunde inte heller stå emot frestelsen. Vi skickade efter vakter från andra, utvalda enheter - alla söp sig redlösa. Vi satte ut vakter från regementskommittéerna, men även de föll för frestelsen. Vi skickade pansarbilar att driva bort folkmassan, men efter ett tag började de kryssa på ett underligt sätt. När mörkret föll utbröt en vild backanal."

Antonov-Ovsejenko skickade efter brandkåren. "Vi försökte spruta källarna fulla med vatten - men i stället ... blev brandsoldaterna berusade." Kommissarierna började krossa buteljer på Palatstorget, men "folk drack vin från rännstenen. Hela staden smittades av rusets extas."

"Till slut utsåg folkkommissariernas råd en särskild kommissarie för Vinterpalatset och utrustade honom med extraordinära maktbefogenheter, men Antonov-Ovsejenko noterade torrt: 'Det visade sig att denna person inte heller var särskilt pålitlig.'"

Så inleddes en ny epok i mänsklighetens historia.
-------
PS. Det kan nämnas att fler människor blev skadade under filminspelningen av stormningen av Vinterpalatset i Eisensteins film Oktober än under den faktiska stormningen.
-------
Tidigare inlägg:
Oktoberrevolutionen 90 år
Italienska vägskyltar 3

3 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Ja så omkullkastade kommunisterna en demokratiskt vald regering och införde en diktatur där miljoner människor dödades i revolutionens namn. Grattis!

L sa...

"Stor var Lenin som ett gissel för människorna. Stor var han som förintare. Stor var tragiken i hans verk och hans öde. Större ännu var tragiken i det öde, som genom honom beskärdes hans folk"

Skrev Torgny Segerstedt i sin dödsruna över denne tyrann. Och så rätt till och med denne högerelitist hade om socialfascisten Lenin redan så tidigt som 1924. Denne maktens och manipulationens man - tränad tidigt i den dialektiska konsten på högborgerliga tesalonger där folks öden skulle spelas ut och diskuteras som vore det en disputation i retoriken. För visst var revolutionen en tebjudning för maktens män som vadade i blodet från folken över hela Europa.
Bland annat frekventerade han på ett visst Grand Hotel i Norrland. Föraktet för den konservativa ryska jordägarklassen överträffas väl enbart av föraktet för den "simpla människan" hos Lenin. Lenin stod lika mycket på arbetarklassens sida som Hitler stod på tyska folkets sida.

Hedra dem som hedras bör!

För mig innebär det att vara vänster ett ständigt ifrågasättande och kritiskt granskande av alla maktstrukturer, de som söker reducera och skala av människor - både bokstavligt och bildligt talat. Ett medfött sunt klassförnuft riktat mot hegemonin oavsett vilken skepnad den tar. Vilket också innebär en skepsis mot de vältaliga politiker som tycks brinna så innerligt för vår sak - särskilt om de kommer från den översta medelklassen.

L sa...

I detta fall var tebjudningen en vinbjudning.

Ho ho ho så kuriöst. De små soldaterna och arrrrbetarna dricker sig berusade under själva Revolutionen.

Ja en "ny epok i mänsklighetens historia" är ju också ett sätt att omskriva Sovjetunionens öde...

Skål då!