22 juli 2008

Radikalt stämningsläge inför valet i USA

Vi fick en bildserie från Mississippi, USA. Undrar vad det är för dekal på bilen framför?

Fortfarande för långt bort. Oj, där rullar sheriffen förbi.

Rött lyse! Då kan vi kolla ordentligt.

Privatiseringar är till för profit
Offentligt anställda är till för dig.
(Eller hur man nu ska översätta det till svenska?)

Det finns en myt om att amerikaner är ett mycket konservativt folk. Det stämmer inte. Dagens amerikanska opinion är mycket radikal. En majoritet av det amerikanska folket vill ha förändring. En majoritet vill att USA ska ta hem sina trupper från Irak. En majoritet vill ha sjukförsäkringar som omfattar alla och är beredda att betala högre skatter för att få det. Amerikaner vill att det ska bli lättare att organisera sig fackligt. De vill ha en regering som arbetar för fler jobb, för rättvis handel och för trygga pensioner.
"Amerikaner är progressiva i en lång rad kontroversiella frågor och de blir hela tiden allt mer progressiva", skriver Media Matters i en rapport om USA:s "progressiva majoritet".
Media Matters har analyserat den amerikanska opinionens inställning i frågor som statens och den offentliga sektorns roll, ekonomi, sociala frågor, säkerhet, miljö och sjukvård. Och vad kommer de fram till?
  • Amerikaner stöder en aktiv stat och offentlig sektor som hanterar problem, utför tjänster och bistår dem som behöver det.
  • Amerikaner stöder höjda minimilöner och starka fackföreningar och anser att de rika och företagen inte betalar sin rättmätiga andel av skatterna.
  • Amerikaner stöder legala aborter och stamcellsforskning på embryon.
  • Amerikaner har på senare år blivit dramatiskt mer progressiva då det gäller lika rättigheter för kvinnor och homosexuella.
  • Amerikaner stöder en progressiv inriktning i nationella säkerhetsfrågor, betonar starka allianser och diplomati i stället för urskiljningslös användning av militär makt. När det gäller inrikes säkerhet har en progressiv inriktning stort stöd då det gäller brottslighet och vapenkontroll.
  • Med mycket stor marginal stöder amerikaner ett starkt miljöskydd.
  • Amerikaner stöder åtgärder för att spara på energi och utveckla alternativa energikällor.
  • Amerikaner ger ett klart stöd till allmän sjukförsäkring och är mer positiva till offentliga lösningar när det gäller sjukvård.
Läs gärna hela rapporten som slår hål på myten om att amerikaner skulle vara konservativa.

Inga kommentarer: