28 december 2008

Tänk om, riv och bygg nytt i förorterna Täby och Danderyd

Utanförskap i Husby?
"Husby och andra liknande förorter måste bli en naturlig del av de städer som de faktiskt ingår i", skriver kristdemokraten Anders Tilly i ett inlägg på SvD:s Brännpunkt. Tillys slutsats är att "vi måste tänka om, riva och bygga nytt, ta bort hinder för trafik och företagsetableringar och våga flytta om" - i Husby och liknande förorter som Rosengård i Malmö, Hjällbo i Göteborg och Araby i Växjö, liksom Tensta och Rinkeby i Stockholm.

Det är symptomatiskt att förorter som tagit emot många invandrare och fattiga betraktas som problem, där åtgärder måste sättas in. Medan de förorter som systematiskt utestänger invandrare och fattiga inte berörs. Motsvarande krav på rikemansförorter som Täby och Danderyd lyser med sin frånvaro i Tillys resonemang. Samma krav på åtgärder borde riktas till stadsdelar som Östermalm och Nockeby.

Innanförskap i Djursholm?
Vi välkomnar naturligtvis insatser för att förbättra boendemiljön i Sveriges miljonprogramsområden. Men om vi på allvar vill lösa problem med utanförskap måste vi också vidta åtgärder i de områden som stänger ute. Det ena betingar ju det andra. Vi hänger faktiskt ihop.

"Socialismens och liberalismens okritiska hyllning till modernism inom samhällsplanering och arkitektur skapade under 50-, 60- och 70-talen boendemiljöer med svåra strukturella problem", skriver Tilly.
Men problemet är inte i första hand arkitektoniskt - utan socialt. Det är inte husens konstruktion som skapar utanförskap - utan bristen på arbete. Och bristen på bostäder som folk har råd att hyra i innerstaden och kommuner och stadsdelar som Täby, Danderyd och Östermalm.
Öppenhet i Danderyd?
Men sådan är den borgerliga synen på utanförskap. Det är den utestängde som behöver förändras - inte den som stänger ute. Därför jagar regeringen alla utestängda, fattiga, arbetslösa och sjuka med hårdare krav. Det är kristligt så det förslår.

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Om prognoserna att flera hundra tusen människor skall flytta in till Stockholmsregionen under de närmta årtiondena stämmer räcker det inte med småfjuttande i nybyggandet. Ordentliga exproprieringar behövs på ställen som Täby, Lidingö och Danderyd, och sedan att man bygger ordentliga stadsmiljöer där. Hela stadsdelar med tiotusentals invånare per styck. Nu har vi en politik som mest gynnar spekulationsintressena, men massbyggande av hyresrätter skulle kunna slå botten ur framtida spekulationsbubblor innan de ens uppkommer (och det vet profitörerna och därför vill de nog inte prata om det här).

Röda raketer sa...

Tänk om de rika inte fick ha sina reservat orörda? Tänk om de tvingades att dela ansvaret för att lösa våra gemensamma problem?

Oj, hemska tanke! Det liknar ju rena kommunismen!