03 juni 2008

Kommunism i Kalifornien

Nu kan det åter bli tillåtet att vara kommunist i Kalifornien. Torsdagen den 15 maj beslutade senaten i den amerikanska delstaten Kalifornien att avskaffa den lag som hittills förbjudit medlemmar i det amerikanska kommunistpartiet att vara offentligt anställda. Det berättar den brittiska tidningen The Guardian.

Förbudet har också inneburit att alla organisationer som velat hyra en offentlig lokal i en skola har fått underteckna ett avtal med texten "den sökande är inte en kommunistisk organisation eller kommunistisk frontorganisation".

Förslaget ska nu behandlas i det kaliforniska underhuset. I senaten röstades förslaget igenom med rösterna 24 mot 15. Demokraterna röstade för, republikanerna emot.

Under debatten i senaten varnade den republikanske senatorn Jeff Denham för att "kommunistpartiet inte är dött":
- Staten har varje rätt att hålla anställda i skolorna ansvariga för deras politiska ståndpunkter, ansåg Denham. I synnerhet om den anställde tillhör en organisation som förordar ett våldsamt störtande av regeringen.

Med anledning av detta uttalande undrar vi om Jeff Denham har studerat vad Abraham Lincoln, som grundade det republikanska partiet, ansåg om "folkets rätt till revolution".


Majoriteten med senator Alan Lowenthal röstade dock igenom förslaget. Lowenthal anser inte att kommunisterna vill störta regeringen.
-------
USA:s kommunistiska parti på YouTube.

1 kommentar:

nicklas eriksson sa...

Jag har bloggat om samma sak. Visst är det lustigt med den röda stjärnan på statsfalggan?

Republikanerna är ett speciellt släkte, men det visste man ju redan.