20 september 2008

Kampen mot avknoppningar fortsätter

Det är ett spännande faktum att borgarnas avknoppningar åkt på det ena bakslaget efter det andra utan att detta förorsakat några större rubriker eller debatt. Ett av regeringens stora slagnummer i förra årets regeringsförklaring har åkt på pumpen och förklarats olagligt av Statskontoret och av EU:s kommissionär Neelie Kroes. I årets regeringsförklaring nämns inte ordet avknoppning en enda gång. På regeringens hemsida har man fortfarande inte uttalat ordet avknoppning sedan den 21 februari i år.

På en fråga från Eva-Britt Svensson (v) i EU-parlamentet om avknoppningars laglighet svarar kommissionären Neelie Kroes att de måste ske "via ett konkurrensutsatt anbudsförfarande som är öppet för alla" och att verksamheten måste säljas "till högstbjudande". Utförsäljning av offentlig egendom är alltså möjlig, men får inte ensidigt riktas till anställda, vilket är själva idén med avknoppningar.

Borgarnas avknoppningsivrare kan dock glädja sig åt att Länsrätten har godkänt avknoppningarna av tre vårdcentraler i Stockholm. Fallet har dock överklagats av Dag Larsson (s) till Kammarrätten. Detsamma gäller avknoppningen av Tibble gymnasium i Täby. Länsrätten har godkänt, men fallet har överklagats till Kammarrätten.

I relativ tysthet har borgarna valt att lugna ner sig i avknoppningsfrågan. Stockholms läns landsting har tillfälligt stoppat alla avknoppningar. I Stockholms stad har skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) stoppat avknoppningen av skolor. Till och med moderaterna i Täby har stoppat avknoppningen av skolor.

Men regeringen har nästan varit helt tyst i frågan - trots att det var den som beställde en utredning från Statskontoret om avknoppningars laglighet. Men vi hittar ett undantag i den lilla tidningen Riksdag & Departement. I nummer 22/08 kan vi läsa att regeringen nu backar om avknoppningar.
- På Finansdepartementet är det inte aktuellt med någon ny utredning eller lagstiftning som förenklar avknoppningar i offentlig sektor, meddelar Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig hos kommunminister Mats Odell. Vi är avknoppningsvänliga, men det är ännu viktigare att följa lagen, säger Liljeberg också, vilket länder honom heder.

Nyliberale riksdagsmannen Mats Gerdau (m) är besviken på regeringen:
- Det är tråkigt att man inte fullföljer det man sade i oktober, säger han till Riksdag & Departement. I oktober sa regeringen att den ville "främja avknoppningar".

Historien om avknoppningarna är ursprungligen ett nyliberalt projekt som syftar till att minska den offentliga sektorns produktion av välfärdstjänster. I stället vill man överföra dessa tjänster till privat produktion. För att göra privatiseringen mer acceptabel för brukarna har avknoppningarna varit en finurlig taktik. Om det är de anställda som tar över blir förändringen inte så dramatisk. Men för att få de anställda att vilja ta över måste de lockas till det. Lockbetet har varit pengar. Om man säljer offentlig egendom till underpris kan man locka anställda att tjäna sig en hacka på affären. Synd bara att det inte är lagligt.

I avknoppningsfrågan kan vi skönja en motsättning inom borgerligheten - och inom moderaterna. Där finns de nyliberala "gamla moderaterna", som Mats Gerdau som av ideologiska skäl vill privatisera allt som kommer i hans väg. Det handlar inte om att det ska bli billigare. Det handlar inte om att det ska bli bättre. Det handlar enbart om ideologi.

Men där finns också de "nya moderaterna", som Fredrik Reinfeldt. Han har t ex sagt att det var ett "tankefel att i så hög grad satsa på friskolorna". Han har också sagt att det är viktigare "att utbildningen håller hög kvalitet" än vem som driver skolor .

Inom borgerligheten finns nyliberaler som till varje pris vill privatisera allt. Men där finns även medborgare som tycker att man måste följa lagen.
-------
Tidigare texter i samma ämne:
Avknoppningarna stoppas
Tystnad om avknoppningar
Avknoppningar är olagliga

Inga kommentarer: