09 september 2008

Vad är "proportionerligt"?

Georgien anföll Syd-Ossetien natten mellan den 7 och 8 augusti i år. Normalt sett brukar den som startar krig bli bestraffad av det internationella samfundet. Så var inte fallet denna gång. Flera västländer, med USA i spetsen, började i stället tala om rysk aggression. För att rikta blickarna bort från det faktum att Georgien startade kriget har i stället Rysslands svar på det georgiska anfallet kallats "oproportionerligt". Frågan är vad detta betyder? Vad skulle ha varit ett proportionerligt svar?

När EU:s nuvarande ordförande Nicolas Sarkozy besökte Moskva i går fick han frågan varför EU inte tar upp det faktum att Georgien startade kriget. Sarkozys svar var intressant. Han ansåg att EU:s formulering, att "Rysslands reaktion var oproportionerlig", var balanserad och att ordet "reaktion" betyder att Ryssland reagerat mot en "aktion". Alla parter anser alltså att Georgien startade konflikten. Men ingen västledare tar bladet från munnen och kräver att Georgien ska bestraffas för att ha startat krig.

Nåväl, vad betyder då ett oproportionerligt svar på aggression? Är det "oproportionerligt" att slå tillbaka ett anfall? Är det "oproportionerligt" att försätta angriparen ur stridbart skick? Är det "oproportionerligt" att försäkra sig om att angriparen inte kommer att anfalla på nytt?

När någon anfaller har stater, liksom enskilda personer, rätt att använda våld för att freda sig. I det senare fallet kallas det "nödvärnsrätten". Enligt folkrätten har varje stat rätt att försvara sig mot angripare. I fallet Syd-Ossetien hade Ryssland i enlighet med ett FN-mandat ansvar att säkra fred med hjälp av fredsbevarande styrkor. Rysslands svar på Georgiens anfall gjorde att de georgiska styrkorna tvingades retirera ut ur Syd-Ossetien.

"Det godtagbara målet med strid är, enligt folkrätten, att försätta fiendens kombattanter ur stridbart skick. Vapnet får inte verka urskillningslöst - inte slå ut allt och alla." Detta uppfylls av Ryssland i fallet Georgien. Avtalet mellan Sarkozy, Medvedev och Saakasjvili ger Ryssland rätt att utföra "ytterligare säkerhetsåtgärder" i "sex månader" i avvaktan på en "internationell mekanism". Det är exakt detta som Ryssland har gjort.

Det finns inga exakta gränser för vad som är proportionerligt eller inte i dessa sammanhang. I nödvärnsrätten ingår att man skall gå fri från ansvar "om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig." (Brottsbalken 24:6) Allt handlar alltså om bedömningar. Vad var omständigheterna? Osv.

EU:s utrikesministrar har kritiserat Rysslands svar på georgisk aggression för att vara "oproportionerlig". Alla som använder detta begrepp borde berätta vad de anser hade varit ett "proportionerligt" svar från Ryssland.
-------
Läs även Leif Pagrotskys artikel på SvD Brännpunkt.
-------
Tidigare texter i samma ämne:
Georgien - angriparen som blev "offer"
Pat Buchanan om USA:s förhållande till Ryssland
Gorbatjov om Georgien, USA och Ryssland
DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD

3 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Alldeles oavsett hur rätt Ryssland har kommer i all framtid alltid Ryssland att i västvärldens ögon att vara den stora boven.
Rysskräcken lever i högönsklig välmåga. Men att göra som Sveriges utrikesminister, att jämföra Rysslands agerande med nazitysklands är faktiskt bara pinsamt för hela svenska folket.

Röda raketer sa...

Även Bildts kompisar Richard Holbrooke och Zbigniew Brzezinski har gjort jämförelser med nazityskland och finska vinterkriget - och hänvisat till Carl Bildt.
Vi undrar om Carl Bildt verkligen driver Sveriges utrikespolitik - eller om det är en politik som formuleras på andra sidan Atlanten?

Anonym sa...

Forvanad over att man i vast forsoker att tanka och inte bara lita pa klyschor.