02 november 2008

Arbejdermuseet i København

På Rømersgade 22 i centrala Köpenhamn ligger Arbejdermuseet. Det är inhyst i arbetarnas äldsta församlingshus som byggdes 1879. 1983 öppnade det som museum på initiativ från fackföreningsrörelsen och lokala gräsrotsrörelser. Lokalerna hyser också den danska arbetarrörelsens bibliotek och arkiv. Liksom ett kafé och en ölhall på danskt manér.

Arbejdermuseet hamnade nyligen mitt i en upphetsad diskussion om en Leninstaty i museet. Borgerliga och socialdemokratiska kritiker ansåg att statyn borde avlägsnas från museet. Men en enig museistyrelse beslutade att statyn skulle stå kvar.
Statyn beställdes ursprungligen av de danska sjömännens fackförbund och placerades på förbundets kursgård Tidens Højskole i Hørsholm 1986. Statyn skapades av den ryske skulptören Aleksander Rukavisjnikov.
Museet innehåller utställningar med beskrivningar av den danska arbetarklassens liv, arbetarrörelsens historia och kultur. Här en av tre sammanhängande tavlor som hyllar Danmarks kommunistiske ungdom (DKU).

Tavlorna hänger på balkongen till arbetarnas stora festsal i Arbejdermuseet. Till höger en tavla som föreställer deltagarna på den fjärde världsungdomsfestivalen i Bukarest 1953. Målningen skapades för DKU:s kursgård i Tokkekøb Hegn.

Målningen Partikongress av Victor Brockdorff föreställer det danska kommunistpartiets (DKP) 17:e kongress 1952 i Odd Fellow-palatset. Brockdorff gjorde skisser av delegater under kongressen och skapade målningen året därpå. I mitten under ljusstrålen står partiordföranden Aksel Larsen i talarstolen. Bakom honom kongresspresidiet och de utländska gästerna. Tavlan hängde på dagstidningen Land og Folks redaktion på Dronningens Tværgade i centrala Köpenhamn. Efter Aksel Larsens uteslutning ur partiet 1958 togs målningen ur ramen och rullades ihop.

Arbejdermuseet är Danmarks motsvarighet till Arbetets museum i Norrköping. Men till skillnad från Arbetets museum har Arbejdermuseet utställningar om arbetarrörelsens historia. Arbetets museum begränsar sig i stället till utställningar om arbetslivets historia.


Arbejdermuseet i Köpenhamn är därmed ett museum som inte bara beskriver arbetet utan också arbetarnas kamp och kultur. Det är väl värt ett besök. Men när ska vi få en motsvarighet i Sverige?
-------
SvD, SvD

1 kommentar:

L sa...

Ja Heil Lenin då!

Knuten näve, gloria över huvudet, brandtal och allt det där. Allt det där. Allt det där.

För det är ju så vi i vänstern bör minnas det. Falsk nostalgi (ni var knappast där :P) tendensiös historieskrivning och pinsamt propagandistiska affishcer är precis vad den inte alls marginaliserade vänstern allra mest behöver just nu....

Ni är verkligen en fräsh fläkt i bloggvärlden Röda Raketer.

Jag ser högaktat fram emot Edert nästa Amerikatbrev samt reserepotage från Leningrad med restaurangtips hoppas jag innerligt denna gång.

Kamratligen

L