24 mars 2008

Sverige och folkrätten

Den senaste tiden har vi haft för lite tid för att blogga. Ändå rör sig världen, som Galileo Galilei sa.

Det har hänt flera saker som bör uppmärksammas. Den svenska regeringen har till exempel bytt princip för erkännande av stater. Numera erkänner Sverige självutropade regeringar som inte har kontroll över något territorium. Åtminstone om USA:s regering så önskar.

Så är fallet med Kosovo. Genom att erkänna Thaçi-regeringen i Kosovo har Sverige lämnat ett av de viktigaste kriterierna inom folkrätten. Märkligt nog ville socialdemokraterna omedelbart uppfylla USA:s önskemål, medan Carl Bildt åtminstone avvaktade ett par veckor.

Ove Bring är en av de flitigast tillfrågade folkrättsexperterna i svenska media. Tidigare följde han folkrättens bokstav. Efter elfte september har han introducerat nya begrepp i folkrättsliga sammanhang, till exempel "kreativa lösningar". Om vi har förstått begreppet korrekt, så är det i praktiken samma sak som den starkes rätt eller nävrätten.

Folkrätten har alltid varit den svagares rätt. Om Sverige nu omtolkar detta "flexibelt" eller "kreativt", så innebär det slutet för folkrätten. Det kan vi inte tillåta. Som tur är finns det fortfarande länder som hyllar folkrätten - även om Sverige för tillfället lämnat denna skara.

7 kommentarer:

Anonym sa...

På vilket sätt är kosovos självständighet ett hån mot folkrätten?

Röda raketer sa...

Vi har inte använt uttrycket "hån mot folkrätten".

Däremot anser vi att det är farligt och ett hot mot folkrätten om delar av länder kan avskiljas i strid med FN-resolutioner.

Kosovo administreras av FN i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1244 som fastslår att Kosovo är en del av den federala republiken Jugoslavien. Om detta FN-mandat i stället används för att avskilja Kosovo, så hotar det framtida FN-insatser.

mika sa...

Kosovo är så länge FN-resolution 1244 som erkänner Serbiens rätt till hela sitt territorium är intakt, fortfarande Serbiskt vad västmakterna och deras lokala krigsförbrytar och folkmördarklienter än anser.

I och med världens största amerikanska militärbas, Camp Bondsteel etablerad bara några dagar efter ockupationen, och de guvernörer och illegala €U-styrkor av legoknektar militärer domare och poliser västmakterna skickat in, och "lagar" som klart antyder NATOs och Washingtons överhöghet över allt annat, står det fast att den nya "staten" är världens första NATO-stat (som tryggt vakar över herointrafiken och de oljeledningar som skall dras härigenom mot Albanien).

Albanerna kan i lugn och ro fortsätta förädla det Afghanska opiet till Heroin utan att NATO bryr sig, faktum är att en ny FN-rapport visar på hur denna verksamhet ökat under västmakternas ockupation av den sydserbiska delrepubliken och nu tillsammans med Albanskt samarbete med Colombia dess kokain och Albansk totalkontroll över sina egna liksom makediónska hamnar, står för huvudelen av den explosionsartade försäljningen av dessa produkter i €U. Man kan också, påhejade av NATO, fortsätta med trafficking och organstölder på kidnappade Serber (som den allt annat än Serbvänliga överåklagaren i NATO-tribunalen Del ponte skriver om i sina memoarer, se länk nedan).

Samtliga Albanska representanter för detta Albanien 2:s "regering" står åtalade för terrorism mord kanrksmuggling krigsförbrytelser och organstölder, inga söta gossar precis.

Läs här om de bestialiska Albanska Mengeleläger och massgravar i Albanien Del Ponte skriver om där kidnappade Serber hålls som "organdonatorer" tills rätt köpare hittas, efter första njuren väntar döden och avlägsnandet av resten.
http://www.byzantinesacredart.com/blog/

Björn Nilsson sa...

Sverige har tummat på principen om territoriell kontroll under hela perioden efter Andra världskriget. Hade man strikt hållit sig till villkoret att stater vi erkänner måste ha fullständig kontroll över sitt påstådda territorium hade bland annat större delen av Asien ramlat bort (Kina, Indien, Pakistan, Korea. Vietnam) och Västtyskland (men inte Östtyskland). Bra eller dåligt? Snarare politisk bekvämlighet när man ibland erkände diplomatiskt och ibland inte gjorde det. Men i fallet Kosova verkar det vara sällsynt dumt.

Röda raketer sa...

Den viktiga förändringen nu är att Sverige eränner en statsbildning som inte har kontroll över det territorium som den gör anspråk på. De exempel du ger, Björn, handlar om att Sverige inte erkänt stater som de facto haft kontroll över sitt territorium.

Samtidigt gjorde flera av staterna som Sverige erkände anspråk på att företräda mer än det territorium de hade kontroll över: Taiwan, Sydkorea, Sydvietnam och Västtyskland. Men till skillnad från exemplet Kosovo hade de åtminstone kontroll över något territorium.

Kosovos "regering" har endast kontroll i den mån den ges detta av FN-styrkor på plats i strid med den resolution som ger dessa styrkor laglig rätt att befinna sig i Kosovo.

Björn Nilsson sa...

Jadå, jag har ingen invändning mot kritiken mot Kosovo-erkännandet. Det är nog mest NATO samt folk i knark- och trafickingbranschen som har intresse av denna föga självfinansierade bluffstat. Men erkännandet av Kosovo visar att man inte bara tummar i smått längre utan har slängt alla principer överbord.

Felfinneri: Mika skriver "makediónska hamnar" ovan, men det bör väl vara "montenegrinska"? Det är ju mer av en stat (Montenegro fanns som egen stat före Första världskriget, jag har några frimärken därifrån) men är också illa känt som smugglarnäste. Man kan ju undra om det bara är av dumhet som NATO/USA främjar den här typen av kriminella territorier eller om man faktiskt har några planer? Förr samarbetade man ju med italienska maffian via det kristdemokratiska partiet. Kanske upprepas på Balkan nu?

Förresten "raketen": har du någon markering i din blogg som inte medger RSS- eller Atomflöden? Jag försöker ansluta dig till FeedReader men det fungerar inte.

Röda raketer sa...

När det gäller RSS och Atom, så är vi inga experter. Men så vitt vi förstår så har vi inga hinder. Vi registreras på flera bloggportaler och där funkar det. Om du har några tips så tar vi tacksamt emot.