24 mars 2008

Vermont, USA: "Ställ Bush-Cheney inför rätta!"

En av Röda Raketers läsare, JB i Stockholm, har hittat följande uppgifter i USA Today:

Folket i två städer i den amerikanska delstaten Vermont har röstat för att ställa president Bush och hans vicepresident Cheney inför rätta, för att de brutit mot USA:s grundlag när de tog landet ut i Irakkriget.
Det var i städerna Brattleboro and Marlboro, båda i den södra delen av Vermont, som invånarna röstade för en rättslig process mot Bush och Cheney.
I stadhuset i Brattleboro säger notarien Annette Cappy att "omröstningen inte betyder något" utan att den bara har symboliskt värde. Städernas åklagare har ingen rätt att ställa presidenten och vicepresidenten inför rätta.
Omröstningarna kom till därför att enskilda medborgare ville det; de samlade tillräckligt många namnunderskrifter och fick därmed till omröstningen.
I Marlboro kom kravet om en omröstning om Bushs och Cheneys agerande till under ett öppet möte med kommunfullmäktige, och där är, enligt stadshuset, omöstningen inte bindande eftersom den föreslogs under punkten övriga frågor, och inte fanns med på dagordningen.
I Brattleboro röstade 2 102 för att ställa Bush och Cheney inför rätta, medan 1 795 röstade emot. I Marlboro var siffran 43 för och 25 emot.
-------

3 kommentarer:

Emil sa...

Tror knappast att 2000 lantisar kan representera Vermont. Men ja, det är väl knappast en hemlighet att många amerikaner vill impeach:a Bush.

Pastey sa...

Men varken demokratiska eller republikanska politiker skulle gå med på det. Så mycket för "folkstyre" alltså.

nicklas eriksson sa...

Bra initiativ i alla fall.