04 september 2006

Några förslag till Israel

Signaturen Henrik har efterfrågat våra "förslag på hur Israel borde ha reagerat för att bli av med hotet från terrorgrupperna och Iran". Det gör vi gärna.

"Henrik" anser att vi "verkar ju faktiskt ha en något mer sund, allsidig och mindre hatisk bild av situationen än många andra på den yttersta vänsterkanten". Tack för det. Samtidigt vill vi korrigera honom på en punkt. Vi befinner oss inte "på den yttersta vänsterkansten", snarare i politikens mittfåra, som den judiske dramatikern Brecht uttryckte det.

Så till våra förslag.

Vi kan för det första slå fast att Israels våldsanvändning för att lösa sina säkerhetsproblem inte har förbättrat säkerheten. Tvärtom. Och trots att Israel har tillgång till USA:s senaste vapenteknologi så har det inte hjälpt. För varje "utomrättslig avrättning" av politiska motståndare dyker det upp nya. Hizbollah skapades och fick legitimitet hos den sydlibanesiska befolkningen som ett svar på Israels förra ockupation av Libanon (den andra faktor som gjorde Hizbollahs ställning möjlig är det faktum att de libanesiska politiska och ekonomiska eliterna negligerat södra Libanon). Israels och USA:s bekämpande av Arafat gjorde att man i stället fick Hamas. Det har alltså inte blivit bättre.

Därför borde Israel pröva en annan väg och se om den kan fungera bättre.

1. Israel borde arbeta för att bli en självständig stat.
Det ensidiga beroendet av USA ekonomiskt, militärt, politiskt utgör ett stort hinder för Israels möjligheter att vinna respekt i omvärlden. Ett Israel som dansar efter den för tillfället rådande amerikanska administrationens pipa inger inte respekt. När Israel är det enda landet i världen (förutom de andra amerikanska lydrikena Palau och Marshallöarna), som tillsammans med USA motsätter sig FN:s nya råd för mänskliga rättigheter, blir det smått pinsamt. Det måste kännas förödmjukande för det israeliska folket att se sina premiärministrar åka i skytteltrafik till Vita huset för att få godkännande för varje mått och steg. Eftersom den nuvarande presidenten i USA tror att våld är den enda lösningen på alla problem, så dras Israel automatiskt in i fler konflikter än nödvändigt. Det är Israels olycka.
Vi är säkra på att många länder i världen skulle vilja hjälpa Israel att bli en självständig stat om det kom sådana signaler från Tel Aviv.

2. Israel måste hålla sig inom de gränser som fastställts av FN.
Man bör alltså upphöra med ockupationen av grannländers territorium.

3. Israel borde ändra förhållningssätt till araberna.
I stället för att betrakta sina arabiska grannar som terrorister och lägre stående (det gäller även den inhemska arabiska befolkningen) borde Israel bemöda sig om att visa respekt för andra folkslag och kulturer.

4. Riv muren!
Byggandet av en mur på palestinskt territorium för att isolera sig från sina grannar är inte någon förtroendeskapande åtgärd. Det ökar tvärtom förbittringen hos grannarna.

5. Israel borde aktivt bidra till skapandet av en palestinsk stat.
Så länge palestinierna inte har någon egen stat kommer konflikten att fortsätta.

6. Israel borde börja betrakta sig som en del av Mellanöstern.
I stället för att låtsas vara ett europeiskt land (eller att man tillhör "västvärlden" i motsats till sina grannar). Israel kunde ta initiativ till Mellanösternmästerskapen i friidrott i stället för att vara med i EM. Man kunde också ta initiativ till Mellanösternschlagerfestivalen i stället för att vara med i Eurovisionsschlagerfestivalen.

7. Israel kunde hjälpa sina grannar att få vatten.
I stället för att beslagta befintliga vattentillgångar för egen del.

8. Varje gång Israel blir provocerat borde man agera mer måttfullt och proportionerligt.
Då skulle världens uppmärksamhet fästas på dem som provocerar. När Israel i stället reagerar med att besinningslöst slå sönder hela grannskapet riktas fokus på Israels våld, inte på provokationen.

9. Sök de gemensamma religiösa rötterna med grannarna.
I stället för att ständigt utmåla islam som ondskan själv kunde Israel börja betona sin religiösa gemenskap med islam. Båda är monoteistiska religioner med ursprung i Mellanöstern. Judendomen betraktas (tillsammans med kristendomen) som "Bokens folk" i Koranen. Detta skulle kunna utgöra grund för teologisk gemenskap, i stället för att betona skillnaderna.

Tja, det här är några anspråkslösa förslag som kanske kunde hjälpa Israel att nå samförstånd med sina grannar. Och det måste Israel göra om staten ska kunna överleva på sikt.

2 kommentarer:

Christian BK Aasvestad sa...

Jag håller med dig i mkt, men något måste jag ändå kommentera:

"2. Israel måste hålla sig inom de gränser som fastställts av FN.
Man bör alltså upphöra med ockupationen av grannländers territorium."

Ja, men då måste Israel också få garantier för att situationen efter tillbakadragningen från södra Libanon och Gaza inte upprepar sig. När Israel drog sig utifrån dessa områden blev dom baser för militäre angrepp mot Israel.

"3. Israel borde ändra förhållningssätt till araberna.
I stället för att betrakta sina arabiska grannar som terrorister och lägre stående (det gäller även den inhemska arabiska befolkningen) borde Israel bemöda sig om att visa respekt för andra folkslag och kulturer."

Ja, och tack samma till araberna.

Om arabiska tidningar, tv-kanaler och skolböcker slutade att sprida antisemitiska myter och konspirationsteorier med rötter i den europeiska medeltiden, som t.ex. ritualmordmyterna, och sluta trycka upp upplagor av "Sions vises protokoll" och demoniserande karikatyrer av judar, så vore det en bra början.

"4. Riv muren!
Byggandet av en mur på palestinskt territorium för att isolera sig från sina grannar är inte någon förtroendeskapande åtgärd. Det ökar tvärtom förbittringen hos grannarna."

Riv den delen av muren som är byggd på palestinsk mark, ja.

Den delen av muren som är byggd på gränsen har jag inge problemer med. Som varje annat land har även Israel rätt att skydda sina gränser.

"6. Israel borde börja betrakta sig som en del av Mellanöstern."

Lite svårt, när dom flesta stater i Mellanöstern inte erkänner Israel.

Mattias sa...

Ja!

Så bra!