09 februari 2008

När Sveriges konung hjälpte Hitler

Bild: Från vänster nuvarande kungens pappa Gustav Adolf, Hermann Göring och Gustav V.
När Hitler 1940 hade ockuperat Österrike, Tjeckoslovakien, Polen, Danmark. Norge, Belgien, Holland och Frankrike, så ville Hitler ha fred med Storbritannien.
I det läget fanns det folk som ville hjälpa Hitler att skapa en hitlersk fred. En av dem var Sveriges dåvarande regent, Gustav V. Han skrev ett brev till Storbritannien där han uppmanade landet att acceptera en "fredlig uppgörelse".
Sverige hjälpte vid den tidpunkten Tyskland att kriga genom att förse Tyskland med större delen av den järnmalm det behövde för krigsindustrin. Under det första krigsåret räknade tyskarna med att få elva miljoner ton svensk järnmalm för att täcka sitt årliga behov som uppgick till femton miljoner ton.
Winston Churchill, som var premiärminister i Storbritannien, svarade till den svenske kungen:
"Innan en sådan begäran eller sådana förslag ens kan tas under övervägande måste Tyskland ge effektiva garantier i gärningar, inte i ord för att frihet och självständighet åter ges åt Tjeckoslovakien, Polen, Norge, Danmark, Holland, Belgien och framför allt Frankrike."
Den svenske kungen krävde inte någon frihet åt de ockuperade länderna. Han ville bara ha fred. Det vill säga, Hitlers fred.
-------

8 kommentarer:

Anonym sa...

och nu, när Hitlers drömprojekt fascistunionen och marknadsdiktaturen Festung €Uropa, under tysk överhöghet, blivit verklighet är det detta "fredsprojekts" fred man förespråkar.

Öststaterna "erbjuds" anschluss till den nya superstaten och dess aggressionspakt NATO. De som inte vill bli "medlemmar" (toppstyrda delstater) och följaktligen inte söker "medlemskap" går Olof Palmes eller Slobodan Milosevic och Yugoslaviens öde till mötes.

Röda raketer sa...

Vi anser att det är slarvigt, okunnigt och felaktigt att framställa EU som en "fascistunion" i Hitlers efterföljd. Det är borgerlig demokrati och inte fascism som dominerar EU.

Vi har många kritiska synpunkter på den politik som förs i EU. Men den är väsensskild från den ideologi som förespråkades av Hitler och nazisterna.

Däremot finns anledning att varna för tendenser som i sin förlängning skulle kunna leda till en fascistisering. Till dessa hör flera "liberala" partiers främlingsfientlighet, antikommunism och ifrågasättande av demokratiska fri- och rättigheter för dem som tänker "annorlunda".

Däremot var din länk intressant att läsa.

Anonym sa...

Tack för ert svar.

Min baktanke med "fascistunion" är givetvis att sådana krafter tillåts frodas (som tidigare) inom unionen, öppet eller under ytan.

Berlusconi och Jörg Heider eller Waltheim icke att förglömma. De är bara ytliga figurer för en nyliberal marknadsdiktatur som ignorerar demokratiska värderingar och folkvilja framför en agenda som i allt väsentligt är, fascistisk.

När nu tex. unionen mot FN resolutionen 1244 och internationella avtal, skickar en styrka för att belöna sina lokala klienter i Balkan för deras stöd i uppstyckningen av Jugoslavien går man en mycket farlig väg där fram för allt Tyskland, två gånger i historien under förnedrande former utkastade ur Balkan, igen tillåts äventyra freden i denna krigshärjade region. Min mening är att unionen tagit mer land än man kan svälja och att mintkakan Balkan återigen kommer få "Mr. Creosote" på fall, historien upprapar sig...

Mr Manolo sa...

...men det där är inte Göring, bara ruskigt likt. Gubben på kortet heter Ludwig von Reichel och var vaktmästare på ett slott i Augsburg. Hjälpte kungen bära tennisracket mm,

Anonym sa...

1940- var det inte då Molotov-Ribbentrop-Pakten gällde? Två monstruösa diktatorers uppdelning av Europa, Polens krossande, ockupationen av de fria baltstaterna - var det inte då?

Varför står det inget om vilka hjältemodiga framförda skruvade förklaringsarbeten de svenska kommuistlakejerna (Hagberg et cons) fick utföra när Stalin la sin blodiga hand på fria folk?

Varför är ni så väldigt selektiva när historien skall beskrivas?

Anonym sa...

Vad tusan är en hitlersk fred? Nog för att jag förstår vad som menas, men bättre kan du :)

För övrigt torde väl antikommunism och antifascism vara lika illa (läs: bra), de båda ideologierna har ju varit lika goda kålsupare vad gäller att förstöra människoliv och orsaka enormt lidande..

/Gråsosse

Henrik P sa...

Har du någon aning om källan till den där bilden? Vem har tagit den och var har den varit publicerad?

Röda raketer sa...

Hej Henrik!
Vi hittade bilden på Wikipedia. Den information som finns där är följande:
Prins Gustaf Adolf, Hermann Göring och Kung Gustaf V i Berlin februari 1939.
Källa: Forum för levande historia

Det framgår inte vem som tog bilden, men vi gissar att det var en nyhetsfotograf. Möjligen tysk.