26 oktober 2008

Översteprästens bekännelser

Vi lever i en intressant tid. Under många år har kapitalismen fått härja fritt. Den liberala ekonomiska teorin, som hävdar att marknaden på egen hand kan lösa alla problem, har dominerat all diskussion. Den som vågat sig på att ifrågasätta marknadens helighet har framställts som föråldrad.

På område efter område har marknaden fått breda ut sig med motiveringen att marknadskrafterna förbättrar såväl kvalitet som effektivitet. Det har till och med gått så långt att man låtit marknaden sköta skola och sjukvård.

Men plötsligt vänds allt upp och ner. De gamla sanningarna gäller inte längre. Finansmarknaderna kollapsar. Reglering av marknaden har blivit en nödvändighet och en självklarhet. Socialismen har blivit modern igen.

Det känns smått surrealistiskt när en av de främsta förespråkarna för avreglering av marknaden, den tidigare chefen för den amerikanska centralbanken, Alan Greenspan, plötsligt säger att han har haft fel!
– Jag gjorde ett misstag i att tro att bankernas självintresse skulle göra dem bäst lämpade att skydda sina aktieägare, sa Greenspan inför ett kongressutskott i Washington i veckan.

Greenspan konstaterade också att hela den ekonomiska teori som förordat avregleringar, den bergfasta tron på marknadens självreglerande kraft, den fria marknadens "osynliga hand", har varit felaktig:
- Hela detta intellektuella byggnadsverk kollapsade förra sommaren, sa Greenspan, det vill säga när bolånekrisen började bli akut.

Greenspan ställdes inför frågan om hans ideologi hade drivit honom till att fatta beslut som han ångrar?
- Ja, jag har funnit ett misstag, svarade Greenspan och förklarade att han var mycket olycklig över detta faktum.

Den otyglade kapitalismens överstepräst har talat. Man kan fråga sig varför varken Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har rapporterat om detta.

I SvD kan man däremot läsa nationalekonomen Stefan de Vylder om budgetdisciplin under rubriken "Sätt fart på Sveriges statsutgifter": "Om världens ledare tänker som Sahlin, Östros och Olofsson skulle utsikterna för världsekonomin vara mycket dåliga. Den förväntade recessionen skulle snabbt övergå i en depression."

Vad ska man i stället göra? de Vylder anser sig ha svaret:
"Öka statsutgifterna, naturligtvis. Och försvara de automatiska stabilisatorer som kännetecknar den svenska modellen: rejäl A-kassa för dem som blir arbetslösa, generösa socialförsäkringssystem, statliga lönegarantier när företag går i konkurs, ett stort bestånd av hyresrätter som stabiliserar bostadsmarknaden i lågkonjunkturer, med mera."

För att lyckas med detta hoppas de Vylder på "en ohelig allians mellan Anders Borg, fackföreningsrörelsen, Lars Ohly och kloka socialdemokrater".
-------
New York Times: "Greenspan Concedes Error on Regulation"
Dagens eko: "Greenspan medger felbedömningar"
SvD: "Sätt fart på Sveriges statsutgifter"

Inga kommentarer: