07 december 2008

Koalition mellan vänstern, socialdemokraterna och miljöpartiet

Vänstern, socialdemokraterna och miljöpartiet har nu kommit överens om att bilda koalitionsregering om partierna vinner majoritet i nästa val. Det är en seger för vänsterns ansträngningar att samla hela oppositionen mot den moderatledda alliansregeringen.

Vid en gemensam presskonferens presenterade de tre partierna en överenskommelse. Partierna kommer i valet att framträda som enskilda partier med egna valplattformar. Men de kommer också att utarbeta "en gemensam regeringsplattform som ger tydliga och långsiktiga besked inom centrala politiska områden".

Samarbetet kommer att inriktas på tre huvudområden: jobben, klimatet och trygghetssystemen.

Samarbetspartierna vill byta politisk inriktning - för full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö.
- Därmed vill vi återskapa hopp och framtidstro i Sverige, skriver samarbetspartierna i ett gemensamt uttalande.
Samtidigt säger partierna att de är överens om att gällande budgetregler accepteras, överskottsmål, budgettak och hantering av investeringar liksom riksdagens penningpolitiska mål samt riksbankens självständiga ställning.
- Det här är det pris jag är beredd att betala för att vi ska bli av med regeringen Reinfeldt, säger Lars Ohly.

Fem arbetsgrupper tillsätts som ska vara i full gång vid årsskiftet och presentera sina resultat våren 2010:
1. Gruppen för jobb och ekonomi.
2. Gruppen för klimat och miljö.
3. Gruppen för välfärd och rättvisa.
4. Gruppen för storstadens utmaningar.
5. Gruppen för en rättvis och hållbar värld.

Fredrik Reinfeldt lät riktigt sur i Dagens eko och tillskrev Lars Ohly segern inom oppositionen.
-------
DN, SvD, SvD, SvD, AB, Ex
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet

3 kommentarer:

antibludder sa...

Jag hoppas att gruppen för välfärd och rättvisa börjar med att offentliggöra hur de definierar ordet "rättvisa". Min erfarenhet är att olika människor lägger helt olika betydelse i ordet "rättvisa" och att politiker älskar att föra fram ord som dom inte behöver stå för.
Kanske du redan nu har en bra definition? Var då snäll och tala om för oss andra vad just rättvisa är!

Anonym sa...

Hur mycket som egentligen kan åstadkommas av politikskifte under €Us stövelklack och utgiftstaken kan ju diskuteras.

Det är det egentliga problemet: ofria och bakbundna i en nyliberal tvångströja designad €U kan man möjligen prata om mer demokrati men inte genomföra den.

Därför borde målet först vara att söka utträde eller lägga medlemskapet på is tills fascistunionen blivit mer demokratisk, respekterar folkviljan och upphört med kolonialkrigen i syd, detta kommer inte att ske med mindre än att unionen upplöses och demokratin flyttar närmare de den skall utgå ifrån.

antibludder sa...

Nej, tänkte väl det. Snacka om rättvisa rör ju många till tårar men när dom blir orättvist behandlade genom att någon annan fått sin rättvisa tillgodosedd så känner dom sig svikna. Snacka alltså inte så mycket om rättvisa förrän ni själva gjort klart för er vad ni menar och sedan delgett oss andra.