18 januari 2009

Det röda biblioteket i Rjukan

I den lilla staden Rjukan i Norge finns ett av världens mest exklusiva röda bibliotek. Samlingen omfattar socialistiska böcker och tidskrifter från tiden mellan första och andra världskriget. Det tros vara den tredje största samlingen i världen efter ett bibliotek i Amsterdam och ett i Moskva.

Här finns böcker av och om ledande socialistiska tänkare som Marx, Engels, Lenin, Krapotkin. Det mest unika verket är tidskriften ”Sozialistische Auslandspolitik” som utgavs av tysken Rudolf Breitscheid från 1915-1918.

På entréplanet står en monter som förevisar några av de sällsynta böcker och tidskrifter som finns i specialbiblioteket i källaren. Ett sådant verk är Carl Grünbergs: ”Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung” i 15 band.

Det var bibliotekarien Henrik Johnsen Hjartøy (1892-1967) som påbörjade insamlingen av socialistisk litteratur. Han var bibliotekschef i Rjukan mellan 1917 - 1936. Allt som allt omfattar biblioteket ca 5000 publikationer fördelade på ca 90 hyllmeter.
När Hjartøy 1936 blev ordförande för Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo ville han ta samlingen med sig. De lokala politikerna i Rjukan motsatte sig detta. Och det röda biblioteket blev kvar i Rjukan.

Vi förs ner i källaren av bibliotekschefen Per Espeland. Under det vanliga biblioteket passerar vi gångar med böcker för att komma fram till det allra heligaste.

Väl inne i det röda biblioteket kan vi vältra oss i socialistisk litteratur. Den uppslagna samlingen i mitten av bilden är AIZ som gavs ut i Berlin och senare Prag av Willi Münzenberg. Här finns också ett litet häfte: "Fiskerne og sosialismen". I biblioteket finns företrädesvis böcker på norska, svenska, engelska, tyska och franska.


Vi hittade en komplett samling Kommunistisk tidskrift som gavs ut av Sveriges kommunistiska parti. I bakgrunden skymtar årgångar av Labour Monthly som gavs ut av R. P. Dutt, en personlighet vi tidigare berättat om. Här finns tidskriften Den kommunistiska internationalen.

Mer om Rjukan på Röda raketer:
Hjältarna från Telemark

Inga kommentarer: