08 oktober 2008

Mona Sahlin demonstrerar sin svaghet

Mona Sahlin har idag meddelat att hon vill skapa en koalitionregering med miljöpartiet, men lämna vänsterpartiet utanför. Orsaken sägs vara den ekonomiska politiken - närmare bestämt budgetreglerna, utgiftstaket och överskottsmålet i de statliga finanserna.
– Om man inte ens under brinnande finanskris ser att man måste lämna de beskeden så är det väldigt svårt att ta det riktigt på allvar, säger Mona Sahlin.

Detta uttalande visar mest att Mona Sahlin inte förstår finanskrisen och dess konsekvenser. Vi befinner oss i ett läge där all världens regeringar kastar alla sina tidigare principer överbord för att rädda vad som räddas kan. Till och med George W Bush anklagas för "socialism" för att han sviker de liberala principerna.
Just i detta läge anser Mona Sahlin att ett fasthållande av de liberala "principerna" är överordnat allt annat. "Out of touch", brukar Barack Obama säga om John McCain. Samma uttryck är tillämpligt på Mona Sahlin. Man bör komma ihåg att det var när de svenska socialdemokraterna på 1930-talet bröt med de liberala ekonomiska principerna, som de la grunden till sin dominerande ställning i svensk politik.

Henrik Brors på DN har sällan sett ett utspel som varit så "feltajmat" som det s och mp gjorde idag. Han anser att det är "anmärkningsvärt att utspelet kommer just i dag, då finanskrisen slår igenom med full kraft i Sverige med jättevarslet Volvo".

Mona Sahlin försöker visa styrka mot vänsterpartiet och pressa det till eftergifter. I själva verket demonstrerar hon svaghet. Hon visar inför offentligheten att hon är oförmögen att samla hela oppositionen, vilket Lars Ohly påpekar. Som de flesta inser kommer hela oppositionen att behövas för att vinna regeringsmakten efter nästa val. Utsikterna till en ren s+mp-regering är på sin höjd ett önsketänkande. Ställd inför en samlad borgerlighet har Mona Sahlin valt att splittra oppositionen!

Socialdemokraterna har en lång tradition av att regera ensamma när de sitter i regeringen. Det har uppfattats som en styrka. När Mona Sahlin nu bryter mot denna socialdemokratiska tradition, så gör hon det med "riksdagens mest opålitliga parti". Förutom att miljöpartiet i många frågor är ett rent borgerligt parti, har det genom sin korta historia också varit ett otroget parti, som inte stått främmande för utpressning och parallella förhandlingar för att pressa fram eftergifter som saknat stöd hos någon majoritet. Att Mona Sahlin endast lyckats få till stånd ett samarbete med miljöpartiet skapar inte trygghet och förutsägbarhet. Det skapar snarast osäkerhet om vilken politik socialdemokratin egentligen kommer att föra under Sahlins ledarskap.

Socialdemokraterna nya inriktning skapar i stället nya möjligheter för vänsterpartiet. Vänstern blir nu det enda partiet som förordar en samling av hela oppositionen, vilket är den mest realistiska linjen. Vänstern blir den enda garanten för att politiken inte ska vridas högerut, vilket många fackföreningar nu fått bevis för. Vänstern får också ett ökat manöverutrymme då partiet inte är bundet av några överenskommelser före valet. Detta kan visa sig gynna vänstern. Det visar erfarenheterna från t ex Tyskland.

I Tyskland har socialdemokraterna redan försökt att isolera det tyska vänsterpartiet. Resultatet har blivit ett uppsving för den tyska vänstern och en intern kris inom SPD. Mycket talar för att vi kan se en liknande utveckling i Sverige. Stora och starka grupper inom socialdemokraterna vill inte se en anpassning högerut, vilket Mona Sahlin demonstrerar genom dagens samarbete med miljöpartiet och uttalanden om blocköverskridande samarbete. Inom svensk fackföreningsrörelse finns en stark opinion mot en sådan utveckling. För några år sedan visade en opinionsundersökning bland LO-medlemmar att 32 procent helst vill se en regering med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Endast 3 procent (!) ville ha en s+mp-regering.

Vänsterpartiet har genom Mona Sahlins agerande fått en position som den enda samlande oppositionskraften, det enda partiet som har en realistisk uppfattning om vad som krävs för att få en ny regering och det enda partiet som vill vrida politiken åt vänster.
-------
DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD
Vi vill också påminna om Carl Thams bredsida på DN Debatt mot den socialdemokratiska ledningens markandsanpassade politik: "S drivs av Wall Streets bankruttmässiga ideologi".

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det har inte slagit dig att socialismen misslyckats i *alla* de länder där man provat det?

För "vanligt" folk gäller det att ha så mycket svängrum att man kan leva sitt eget liv och det har *aldrig* funkat i de socialisiska staterna. Socialismen är som Jehovas vittnen; vi har rätt och erkänner du inte det har du inte insett att vi har rätt. Så då blir det "omskolning".

För övrigt var det inte sossarna som skapade det svenska välståndet, det var industrin.

Anonym sa...

Ännu en kommentar från begåvningsreserven.
Prova att läsa en bok så du kan skilja på socialism och kommunism TILL ATT BÖRJA MED...
Tyvärr så skulle jag behöva sänka mig till ett barns nivå för att du skall förstå vad som var rena sakfel med det du sa och det finns inte plats för det här och namn eller mailadress vågade du ju inte skriva ut heller...
Du kan ju alltid våga dig ut på isen tillsammans med oss som vågar stå för våra åsikter och inte kommentera som "Anonym" där du far fram.
Nå, heder åt dig ändå. Du öppnade åtminstone käften till skillnad från många andra.

/Morgan Ridell
penetenziagete@hotmail.com

Anonym sa...

"För "vanligt" folk gäller det att ha så mycket svängrum"
Vafan snackar du om? Svängrum? Hahaha..."Jag vill ha svängrum så jag kan svänga runt hur mycket jag vill" hahaha Snälla sluta snacka en massa bullshit.

Anonym sa...

"Vänsterpartiet har genom Mona Sahlins agerande fått en position som den enda samlande oppositionskraften, det enda partiet som har en realistisk uppfattning om vad som krävs. . ."

Se, det var en kul kommentar. Varför har inte fler insett Ohly's begåvning. Men det var väl ironiskt menat?