07 december 2005

Harold Pinters Nobelföreläsning

Läs den här
Eller se den här (bredband)
Eller här (låg bandbredd)

Inga kommentarer: