23 december 2009

Äntligen skolpolitik till vänster

Vänsterpartiet har efter en längre svacka kommit tillbaka i den skolpolitiska debatten. Det är inte längre kommunalisering, frihet från prov, betyg och läxor som är ledorden. I ett nytt utbildningspolitiskt program är det i stället är det rätten till kunskap, höjda ambitioner, utvärdering av elevernas lärande och likvärdighet som står i centrum. Det vill säga en klassisk vänsterlinje.

I dagens nummer av Upsala Nya Tidning skriver Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly och partiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca ett debattinlägg under rubriken "Ge staten ökat ansvar för skolan".

Ohly och Dinamarca konstaterar att Vänsterpartiet misslyckades i den förra valrörelsen:
"Jan Björklunds smutskastning av den svenska skolan och svartmålning av skolans resultat möttes inte av en vänster som tog skolans viktigaste uppgift på allvar. När vi nu presenterar ett nytt utbildningspolitiskt program är det just rätten till kunskap och utvärdering som står i cent­rum."

Regeringen kritiseras för att "inte ha ambitionen att höja den totala kunskapsnivån i samhället. Framtidens arbetsliv kommer att kräva mer av kunskaper i matematik, data, engelska och svenska än gårdagens", skriver Ohly och Dinamarca.

Men det är inte bara arbetslivets behov som ska tillgodoses. Därför krävs också goda ämneskunskaper inom samhällsområdet:
"Skolan ska också ge alla elever verktyg att förstå och kritiskt ta ställning till samhällets svåraste frågeställningar. Demokratin kan bara utvecklas om alla barn och ungdomar utbildas så att de också kan vara med om att fatta beslut om hur Sverige ska styras. För det krävs också grundläggande och djupgående kunskaper i historia och samhällskunskap."

Talet om en "betygsfri skola" är nu borta. I stället kräver Ohly och Dinamarca att betyg ska ges "efter genomgången, fullgjord utbildning. Så är det i arbetslivet och så bör det vara i skolan."

"Detta måste kombineras med att elevers och föräldrars rättmätiga krav på uppföljning och utvärdering tillgodoses. Alla måste få veta hur de ligger till, vilka krav som ställs och vilket ansvar skolan tar för att uppnå målen för utbildningen."

Vänsterpartiet stödde kommunaliseringen av skolan i början av 90-talet, men inser nu att detta var ett misstag. Likvärdighet i utbildningen uppnås inte om Sveriges 290 kommuner bygger upp 290 olika system. Till detta kommer en marknadsanpassning och friskolereform som ytterligare skadat likvärdigheten:

"Därför omprövar vi vår inställning och vill se ett ökat statligt ansvar för skolan. På samma sätt hoppas vi att de partier som stött marknadsanpassningen av skolan ska öppna ögonen för dess negativa effekter och våga ompröva sin politik."

Äntligen ser vänstern ut att få en skolpolitik åt vänster!

God Jul och Gott Nytt År!
önskar
Raketerna

5 kommentarer:

Fredrik Andersson sa...

Ser bra ut. Rätt väg att gå.

Röda raketer sa...

Absolut! Det här kan bli en game changer.

fredrik jansson sa...

Ser helt OK ut. Även om jag är lite missnöjd med att de missade den uppenbara proggreferensen och skrev "skolans uppgift inte bara att utbilda arbetskraft" istället för "skola arbetskraften". ;-)

Sen tillhör jag dom som tycker att man gott kunde driva frågan om en läxfri skola. Framförallt pga de olika förutsättningarna till läxhjälp i hemmet, trångboddhet osv. Klassklyftor helt enkelt. Det ska givetvis kombineras med längre skoldagar och skolår. En timme mer om dagen, en månad mer om året borde vara ett rimligt första steg.

Det är lite konstigt att vi fortfarande har ett skolår som är baserat på statskyrkligt ideologisk indoktrinering och jordbrukssamhällets behov av barnarbete.

Röda raketer sa...

Enligt vår uppfattning är inget oproblematiskt. Inte heller läxor. Elever bör inte få läxor som kräver hjälp från lärare eller föräldrar av de skäl du anger. Däremot anser vi att ett allmänt förbud mot läxor är fel. Det kan vara en poäng med att elever gör en del skolarbete som de kan klara på egen hand utanför skoltiden. Det övar upp elevernas förmåga att ta ett ökat ansvar för sin egen utbildning.

fredrik jansson sa...

Ingenting är oproblematiskt. Samtidigt kommer klass att vara en faktor i hur väl eleverna klarar av egenstudier utanför skoldagen. Man kan ju tänka sig att egenstudier genomförs som en del av den ordinarie skoldagen.

Men mitt första krav skulle nog snarare än ett läxförbud vara just längre skoldagar och skolår. Ett krav som förmodligen inte skulle vara populärt varken bland lärare (pga kortare sommarlov) och kommunpolitiker (pga högre kostnader).