03 juli 2009

Change is Coming

Det amerikanska kommunistpartiet har länge befunnit sig i marginalen av amerikansk politik. Detta håller nu på att ändras. Den politiska situationen i USA har skapat nya möjligheter. Och partiet har blivit mer öppet och kreativt.

“Det nya politiska, ekonomiska och ideologiska landskapet har skapat en möjlighet för vänstern att kliva ut från den politiska periferin till huvudfåran inom amerikansk politik,” säger partiets ordförande Sam Webb.

Ett exempel på detta är den nyligen bildade kommission för att stärka arbetet bland religiösa. Detta uppmärksammas bland annat av Wasington Post och Baltimore Sun. Tim Yeager, fackföreningsman från Chicago och medlem i Episkopalkyrkan är ordförande i kommissionen:
“Vi vill nå ut till religiösa människor och samfund, finna vägar att stärka vårt enhetsarbete med dem och välkomna troende till vårt parti,” säger Yeager.
“Några av de främsta ledarna i vår historia har varit troende män och kvinnor och vårt parti har varit stolt över att arbeta tillsammans med dem. Det mest kända exemplet är naturligtvis pastor Martin Luther King, Jr.”

Sam Webb på ett seminarium med rubriken "We Are All Socialists Now" vid 2009 Conference on World Affairs i Boulder, Colorado
I mer än 50 år har amerikansk vänster befunnit sig i utkanten av amerikansk politik. Förföljelserna under McCarthy-eran, kalla kriget och den långvariga ekonomiska expansionen efter andra världskriget marginaliserade vänstern. Men detta kan nu komma att ändras. Under Sam Webbs ledarskap har det amerikanska kommunistpartiet blivit ett mer öppet parti. Partiet ser stora möjligheter till sociala framsteg, men inser också att det kräver ett förändrat förhållningssätt inom vänstern.
“Vi måste befria oss från den 'marginaliseringens mentalitet' som varit kännetecknande för vänsterns politiska kultur under andra hälften av 1900-talet,” säger Sam Webb. Med detta syftar han på förenklade politiska föreställningar, där man inte utnyttjar nya politiska öppningar eller strävar efter att vinna över majoriteten på sin sida, där man inte skiljer på demokrater och republikaner.
“Om inte vänstern, inklusive kommunisterna, befriar sig från denna mentalitet kommer den att missa ett unikt tillfälle att växa och påverka vårt lands inriktning.”

Sam Webb intervjuas av Glenn Beck på Fox News
Det amerikanska kommunistpartiet når ut med sitt budskap i en omfattning som aldrig förr. Ledande företrädare bjuds in till talk-shows på CNN, Fox News och andra större tv- och radiokanaler. Partiet arbetade aktivt för att Obama skulle vinna presidentposten. Inte för att man trodde att detta skulle innebära socialism, utan för att det var ett första nödvändigt steg på vägen framåt. Under Obamas första halvår som president har detta blivit tydligt.
“Om de senaste 30 åren var en period av högerpolitik, så kan det närmaste årtiondet bli en period med reformer, till och med radikala sådana,” säger Sam Webb. “Efter sex månader med Obama som president anser jag utan tvekan att det politiska landskapet, atmosfären, samtalet och dagordningen har radikalt förändrats jämfört med de föregående åtta åren.”
Han räknar upp ett antal områden där verkliga reformer är möjliga: sjukvårdsreform, tuffa regleringar på finansmarknaden, stimulans till ekonomin, tillbakadragande av trupperna från Irak och Afghanistan, skapande av miljoner gröna jobb, fackliga rättigheter, jämställdhet.
“Allt detta är inom räckhåll,” säger Sam Webb och understryker att valet av Obama var en nödvändig förutsättning för allt detta.

Elena Mora, organisationssekreterare och medlem i partistyrelsen, i en debatt om Kuba på CNN

Naturligtvis har Obamas regering inte gått så långt som Sam Webb skulle önska. Det gäller t ex ekonomin och krigen. Men den nye presidenten har skapat ett demokratiskt utrymme i kampen för fred, jämställdhet och ekonomisk rättvisa."Om detta kan fortsätta och få en mer konsekvent progressiv, folklig och radikal reforminriktning beror i stor utsträckning på om den rörelse som valde honom fyller upp och utvidgar detta utrymme," säger Webb.

Sam Webb, Change is Here, Change is Coming

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Det är klart att partiet ändras när kallakrigs-generationen dör undan. Gamle ordföranden Gus Hall (Arvo Gustav Halberg, av finsk familj) hade ju sina politiska rötter ända tillbaka till 1910-talet.

Samtidigt är det lustigt att CPUSA börjar närma sig religiösa personer mer uttalat just under en tid när man faktiskt kan notera en nedgång i religiositeten i USA. Men det kanske underlättar kontakterna med exempelvis muslimer eller socialistiska latinamerikaner som det väl borde finnas en del av i USA.

Röda raketer sa...

Trots att det finns en nedgång i religiositeten i USA, så är det från en mycket hög nivå. För många familjer är tillhörigheten till en kyrka en viktig del av det sociala livet och ett skyddsnät.
Det är positivt att vänstern på detta sätt visar att det är de politiska och sociala frågorna som avgör - inte religionen.