14 februari 2009

San Diego ber Pete Seeger om ursäkt

Skolstyrelsen i San Diego ber folksångaren Pete Seeger om ursäkt. Efter 49 år!

I maj 1960 försökte samma styrelse stoppa Seeger från att framträda på Hoover High School. Vid denna tidpunkt stod Pete Seeger under åtal för att ha vägrat att svara på frågor från McCarthys "kommitté mot oamerikansk verksamhet" om sina vänstersympatier och medlemskap i USA:s kommunistiska parti:

"Jag tänker inte besvara några frågor om mitt umgänge, mina filosofiska eller religiösa uppfattningar eller mina politiska ståndpunkter, eller hur jag röstade i något val, eller någon annan privat fråga. Jag anser att det är felaktigt att ställa sådana frågor till någon amerikan, i synnerhet under sådant tvång som detta." (HUAC 18/8 1955)

Skolstyrelsen i San Diego krävde att Seeger skulle underteckna en "lojalitetsförklaring" innan han kunde uppträda. I lojalitetsförklaringen skulle Seeger lova att konserten inte ska bidra till ett störtande av USA:s regering eller vara del i en "kommunistisk aktionsgrupp eller kommunistisk frontorganisation".

Seeger vägrade att skriva på. Han hänvisade i stället till den yttrandefrihet som garanteras i det första tillägget till USA:s grundlag.

Försöket att stoppa Seegers framträdande på Hoover High School misslyckades efter ingripande från advokater från American Civil Liberties Union och en domare i San Diego.

I tisdags - nästan 49 år senare - antog skolstyrelsen i San Diego en resolution där man "djupt ångrar företrädarnas agerande" och ber om Seegers förlåtelse. Enligt resolutionen är Seeger "en av våra käraste nationella skatter". Beslutet var enhälligt. Skolstyrelsen inbjuder också Pete Seeger att närsomhelst besöka San Diego för att uppträda eller personligen motta skolstyrelsens uttalande.

Pete Seeger själv uppskattar skolstyrelsens gest:
"Det är ett mått på att vår yttrandefrihet har stärkts."


Pete Seeger i förhör hos den oamerikanska kommittén 1955

Pete Seeger dömdes 1961 till 10 års fängelse, men frikändes helt i maj 1962. Den 12 januari 2009 framträdde Pete Seeger tillsammans med Bruce Springsteen vid en officiell konsert inför Barack Obamas installation som USA:s president. De framförde "This Land Is Your Land" ocensurerad.

Inga kommentarer: