19 oktober 2008

Ohly synar Sahlins kort

Mona Sahlin har som bekant försökt hålla vänsterpartiet borta från regeringsmakten efter nästa val. I stället har hon inlett ett nära samarbete med miljöpartiet. Mona Sahlin har förklarat detta agerande med att vänsterpartiet inte ställer upp "budgetreglerna".

Nu prövar Ohly om detta är ett verkligt motiv - eller ett svepskäl. En enig partistyrelse meddelar att den inte ställer några ultimativa krav - "det gäller även den stora stötestenen: ekonomin", skriver Aftonbladet.

I en debattartikel i Aftonbladet deklararera Lars Ohly:
"Vänsterpartiet är beredda att kompromissa även när det gäller ramverken om vi inom dessa kan hitta sätt att stärka välfärden, öka rättvisan och satsa på klimatet. Vi är alla överens om att det måste vara ordning i statens finanser. Oreda i ekonomin drabbar alltid vanligt folk hårdast."

Enligt Ohly vill vänsterpartiet inte bara byta regering i nästa val, utan även byta politik:
"Detta vill jag göra tillsammans med Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Det är det enda realistiska alternativet om vi ska kunna utmana högeralliansen i valet 2010."

Kravet på vänsterpartiet att ställa upp på budgetreglerna är ett ihåligt motiv för socialdemokraterna. Det påvisades med all önskvärd tydlighet i Ekots lördagsintervju med tilträdande partisekreteraren Håkan Juholt. Intervjuaren Tomas Ramberg påtalade att vänsterpartiet inte har någon annan uppfattning än LO i fråga om budgetreglerna. Ändå riktar Sahlin ingen kritik mot LO. Dessutom har Sahlin själv beskyllts för att bryta mot budgetreglerna.

För Mona Sahlin och miljöpartiet hade det varit enklast om vänsterpartiet hade ställt ultimativa krav för att samarbeta. Då hade vänstern framstått som motståndare till samarbete. Nu tvingas Sahlin i stället att visa om man kan lita på hennes ord - och om frågan om budgetreglerna är det verkliga motivet för att stängta dörren för ett vänstersamarbete.

Sahlins turer fram och tillbaka har skadat socialdemokraterna som tappar stort i de två senaste opinionsundersökningarna. Och det med rätta. Hon har troligen begått det största strategiska och taktiska misstag som någon socialdemokratisk partiordförande gjort sig skyldig till. I stället för att ställa socialdemokraterna i centrum för oppositionen har hon valt att splittra den.

Vänsterpartiet blir därmed det enda oppositionspartiet som vill samla hela oppositionen för att byta regering i nästa val. De flesta väljare vet att detta är en nödvändighet för att vinna majoritet.
-------
Ekot AB, AB DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD

2 kommentarer:

Anonym sa...

Klart v + s = bäst
Mp kunde ju vara stödparti

Anonym sa...

Om det nu skall vara någon mening med att rösta överhuvudtaget, så måste ju ett alternativ finnas.

Som det är nu blir ju resultatet Nyliberalism, nyliberalism eller nyliberalism oavsett vilket.

V som stödparti i ryggläge (återigen) till socialliberalerna blir ju med enkel och sund matematik, nyliberalism.

NÄR SKALL VÄNSTERPARTIET STÅ PÅ EGNA BEN?

V på egen valplattform skulle samla massor...