15 januari 2006

Woody Guthrie och privategendomen

Den amerikanske artisten Woody Guthrie skrev den patriotiska sången This land is your land. Sången sjungs över hela USA i alla tänkbara sammanhang, i skolor, kyrkor och på olika sammankomster.
Oftast förekommer den i en politiskt neutral version. Men från början var den inte bara en hyllning till landet, dess multietniska befolkning och dess natur. Den riktade också en stark kritik mot de sociala förhållandena i USA.
Ett par textrader löd:

Was a high wall there that tried to stop me
A sign was painted said: Private Property,
But on the back side it didn't say nothing
That side was made for you and me.

One bright sunny morning in the shadow of the steeple
By the Relief Office I saw my people
As they stood hungry, I stood there wondering if
this land was made for you and me.

Det stod en hög mur där som försökte stoppa mig
En skylt var målad med orden privat egendom,
Men på baksidan stod ingenting
Den sidan var gjord för dig och mig.

En ljus solig morgon i skuggan av ett kyrktorn
Vid nödhjälpskontoret såg jag mitt folk
Medan de stod där hungrande, stod jag där undrande om
det här landet var till för dig och mig.


Här kan du lyssna på en version av This land is your land av och med Woody Guthrie.

Inga kommentarer: