21 januari 2006

Dagens eko och antisemitismen

Vill Dagens eko framställa vänstern som antisemitisk?
Den frågan inställer sig efter dagens lördagsintervju med Helene Lööw, chef för Forum för levande historia.
Intervjuaren Margit Silberstein tycktes hela tiden vilja leda in samtalet på att vänstern är antisemitisk. Och Helene Lööw bekräftade detta mycket svävande. Utan att ge några tydliga exempel som underbygger påståendet.
Senare under dagen gjorde Dagens eko i sina ordinarie sändningar en nyhet av att vänstern är antisemitisk. Alltså är saken avgjord. Utan bevis.

- När man talar om antisemitism och nynazism, sa Silberstein, så kopplar man oftast ihop det med högerextremism. Men finns det en vänsterantisemitism också?
- Ja, det gör det, svarade Lööw. För det unika med antisemitismen det är att den existerar i nästan alla politiska och religiösa kontexter.
Det finns en antisemitism inom vänstergrupper och den är också väldigt gammal. Den anspelar på judarna som superkapitalisterna, judarna som utsugarna, judarna som den makt som förtrycker det arbetande folket.
Om man tittar på den nationalsocialistiska antisemitismen, så var judarna både superkapitalister men de var också revolutionärerna från vänster.
- Medan vänstern koncentrerar sig på och anspelar på juden som kapitalist? fortsatte Silberstein.
- Ja, och juden som bärare av makten, både den ekonomiska makten och makten över medierna. En symbol för överheten, för förtryckarna.

Var finns exempel på att vänstern skulle ha framställt judarna som en symbol för överheten? Här tycks Helene Lööw blanda ihop nationalsocialismen med socialismen. De exempel hon anger handlar alltså om socialismens motsats.
- Sen är det naturligtvis så att det inte är något generellt problem inom vänstern, mildrade Lööw sina påståenden.

Det är mycket allvarliga anklagelser som Dagens eko och Helene Lööw riktar mot vänstern utan att några exempel anges. Var i Sverige finns det en vänster som är antisemitisk?

15 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

Manuell trackback: jag skriver om samma ärende här

Röda raketer sa...

Det är bra att frågan får mer uppmärksamhet. Vi förstår inte varför vänstern angrips för antisemitism.

M Hazard sa...

Att vänstern angrips för antisemitism beror på två saker: det förekommer viss antisemitism inom vänstern, och (det viktigaste skälet) att det är ett effektivt sätt att misstänkliggöra vänstern. Det är alltså ideologiproduktion, i stor utsträckning.

Röda raketer sa...

Utveckla gärna ditt resonemang!

M Hazard sa...

Att det förekommer viss antisemitism är väl inte så mycket att utveckla, vissa personer inom vänstern är antisemiter helt enkelt (eller bär på vissa fördomar mot judar, men inte är antisemiter i någon meningsfull betydelse)

Att man använder antisemitismen som ett sätt att sätta dit vänstern syns ganska tydligt i till exempel Cecilia Wikströms (fp) inlägg om att det numera är en gastande pöbel av antirasister som hotar judar (hon exemplifierar svensk antisemitism med en demonstration mot Israel och deras svenska apologeter i Svensk Israel information, om jag inte minns fel). Men jag ber att få återkomma i frågan, jag är inte helt up to date med allt material som cirkulerar för tillfället.

Röda raketer sa...

Poängen är ju att Cecilia Wikström (fp) med flera påstår att vänstern bär på antisemtism, utan att ge ett enda exempel. Har du köpt deras argument också? Utan exempel?

M Hazard sa...

I helvete heller att jag köpt någon propaganda. Att det finns personer inom vänstern, liberalerna, ja i alla politiska läger, som är rasister av det ena eller andra slaget är att vänta då detta är något som är närvarande inom hela befolkningen.

Vad som är det viktiga i frågan är ju dock, vilket jag trodde du förstod, ideologiskapandet kring frågan, vilket jag ser som det stora problemet 8då antisemitismen är så lite utbredd, och kan tacklas av vänstern själv).

Röda raketer sa...

Inom vänstern finns ingen antisemitism!
Det intressanta i denna debatt om vänsterns förmenta antisemistism är att det saknas exempel. Om vi får exempel kommer de att krossas av Röda raketer!

M Hazard sa...

Men du, efter snart 12 år i den mörkaste vänstern så har jag stött på antisemiter, det är helt klart. Frågan är om det inom vänstern finns antisemitism som inte är personlig, utan spridd och systematisk. Det har jag inte märkt av, någon gång.

Röda raketer sa...

Förvirrade själar är troligen jämnt fördelade över partiskalan. Men att ta en förvirrad själ som exempel på något partis ståndpunkt är ohederligt. Så också i denna fråga.

M Hazard sa...

Raketen, absolut.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Röda raketer sa...

Förklara på vilket sätt, om du vill bli tagen på allvar.

Anonym sa...

Påståendet att Jinge är antisemtit bör du ta bort tycker jag. Det är ett kränkande uttalande. Han är israelkritisk, det är det korrekta ordet för saken.

Röda raketer sa...

Vi vill ogärna censurera debatten. Men eftersom inlägget uppfattades som personligt kränkande, så har vi raderat det.
För övrigt anser vi inte att "Israelkritik" är en särskilt väl vald beskrivning. Vi bekämpar högern i Israel, liksom överallt annars.