17 oktober 2006

Tjeckiens demokrati hotad

Tjeckiens inrikesdepartement beslutade i går att upplösa Tjeckiens kommunistiska ungdomsförbund, som är Tjeckiens största politiska ungdomsförbund. Anledningen sägs vara att de vill "upphäva privategendomen". Beslutet innebär att tjeckiska ungdomar inte får samma rätt att organisera sig efter politisk övertygelse som ungdomar i övriga Europa.

Det är häpnadsväckande att ett medlemsland i den Europeiska Unionen på detta sätt kan inskränka demokratiska fri- och rättigheter, trots att sådana sägs vara ett grundläggande villkor för medlemskap. Detta bör föranleda skarpa protester från den svenska regeringen, EU-kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet och Europarådet för mänskliga rättigheter.

Tjeckiens medlemsskap i EU bör ifrågasättas om landet inte snarast återupprättar normala demokratiska normer.

Inskränkningar i demokratin måste bekämpas var de än uppstår. Det aktuella organisationsförbudet är ett försök att också komma åt Tjeckiens kommunistiska parti, som är ett av Tjeckiens största partier.

Redan i våras skrev vi om ett internationellt upprop till stöd för det tjeckiska ungdomsförbundets rätt att existera. Detta uttalande undertecknades bland annat av den italienske Nobelpristagaren Dario Fo och U2-sångaren Bono.
-------
Andra bloggar i samma ämne:
Frihet&Framsteg
Vänster
-------
Uppdatering:
Hanna Löfqvist på bloggen Vänster har skaffat ytterligare information om organisatonsförbudet.
Mer info om läget i Tjeckien.

1 kommentar:

venezuelanyheter.blogspot.com sa...

Skrivit lite om detta på bloggen.
Skamligt beteende av den tjeckiska eliten.