28 februari 2008

Danskt eller socialistiskt folkeparti?

En artikel i Flamman får oss att höja ögonbrynen. Danska partiet Socialistisk Folkeparti har börjat tävla med Dansk Folkeparti och Sarkozy i Frankrike om att komma med de hårdaste tagen mot bråkiga invandrare.

I en "akutplan" mot nya oroligheter föreslår partiet "massiva" polisinsatser och att man ska "slå ned på den hårda kärnan i indvandrargängen". Därefter ska man upptäcka unga i riskzonen. Därnäst är det föräldrarna som ska ta sitt ansvar och hålla ordning på sina barn. Slutligen ska man ordna fler fritidsaktiviteter för ungdomar.

Detta är vad SF tycker att man ska göra "här och nu". Planen beräknas kosta 215 miljoner danska kronor 2008. Vi undrar hur Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard ska kunna överträffa detta?

På "längre sikt" vill SF dock förbättra integrationen i Danmark och skapa ett mer "inkluderande" samhälle. Hur dessa mål på längre sikt ska uppnås förblir oklart. Planen innehåller nämligen inga åtgärder "här och nu" för det man vill åstadkomma på "längre sikt".

I akutplanen finns ingen antydan om vari orsakerna till de danska oroligheterna består. Och följaktligen finns inga förslag till åtgärder som angriper dessa orsaker. Såvida man inte helt enkelt anser att orsakerna består i kriminella invandrargäng och ansvarslösa föräldrar. "Slödder" i förorterna talade Sarkozy om.

Redan under den så kallade Muhammed-krisen undrade vi vart Socialistisk Folkeparti var på väg. Vi blev också förundrade när SF:s ledamot i Europaparlamentet anslöt sig till den gröna gruppen i stället för vänstergruppen. Nu kan vi konstatera att frågetecknen hopar sig.

Inga kommentarer: