23 november 2007

Elände

Vi läste just ett eländigt debattinlägg i Flamman om skolpolitiken. Det var en kritik av Lars Ohlys inlägg på DN Debatt.

Under den lovande rubriken "Håll fast vid klassperspektivet i skolpolitiken" skriver Jonas Olofsson, tidigare ekonom vid vänsterns riksdagskansli, ett inlägg som egentligen är en blåkopia av Jan Björklunds och alliansregeringens inställning då det gäller yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

"Det är framför allt i de yrkesförberedande programmen vi har de stora problemen med genomströmningen. För många blir kärnämnena ett oöverstigligt hinder. Det borde alltså finnas alternativa vägar", skriver Jonas Olofsson.

Och Olofsson förordar i stället "yrkesutbildningar som inte omfattar lika mycket allmänteoretiska inslag."

Detta är exakt den uppfattning som alliansregeringen torgför: Yrkesprogrammen på gymnasiet innehåller för mycket teori. Vi borde låta yrkeseleverna begränsa sig till yrkesutbildning och inte belasta deras huvuden med för mycket teori (som de inte klarar av).

Maud Olofsson har delat in eleverna i två grupper: "den som lär bra med händerna, och den som lär bra med huvudet". Slutsatsen blir att "den som lär bra med händerna" inte ska behöva tynga sitt huvud med för mycket teori.

Vi kan inte se att Jonas Olofsson har en avvikande uppfattning. Men till skillnad från Maud kryddar han sin inställning med Marx. Om man har uppfattningen att även yrkeselever behöver en utbildning som innehåller teori, så invänder han: "Huvudambitionen tycks vara att utveckla ett skolsystem som i praktiken bidrar till att avskaffa arbetarklassen – åtminstone i betydelsen en klass 'för sig', som Marx uttryckte det."

Vad betyder detta? Om arbetarungdomar får lära sig teori så riskerar vi att "avskaffa arbetarklassen".

Marx själv hade en annan uppfattning. Vid ett tillfälle slog han näven i bordet och sa att okunnighet aldrig har hjälpt någon. Det var under en diskussion med Wilhelm Weitling.

I inledningen sin skrift Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin skrev han:

"Liksom filosofin i proletariatet finner sitt materiella vapen, så finner proletariatet i filosofin sitt andliga vapen, och så snart tankens åskvigg grundligt slagit ned i folkets naiva jord, kommer tyskarnas emancipation till människor att ske."

Marx ståndpunkt var sålunda inte att vi ska begränsa arbetarklassens kunnande för att behålla den som en klass "för sig". Tvärtom ansåg han att vi bör arbeta för att arbetarklassen förenas med filosofin. Det är först då man blir människa!

Det är intressant att en Johansson och två Olofsson, från tre olika partier, nu uttalat att vi inte ska lasta yrkeselever med för mycket teori: Morgan Johansson (s), Maud Olofsson (c), och nu senast Jonas Olofsson (v).

Vi kan konstatera att Jonas Olofssons "klassperspektiv" innebär att arbetarklassen ska fortsätta att vara en underordnad klass om den ska kunna fortsätta att vara en klass "för sig".

Vi tror för vår del att arbetarklassen ska erövra världen och därmed göra alla till människor. Men för det behövs också lite teori.
-------
Läs även:
Om rätten till betyg eller den som är papperslös finns inte
Antonio Gramscis pedagogik

4 kommentarer:

Björn sa...

Bra skrivet! Tyvärr verkar det som om Björklunds kritik av skolan accepterats av övriga partier. Det borgerliga utbildningsparadigmet står för tillfället som segrare således. Tyvärr.

Pastey sa...

Instämmer i kritiken. Bedrövlig tolkning av någon som kallar sig vänsterpartist.

Anonym sa...

Bedrövligt, kamrater! Det sker en närmast extrem utslagning av ungdomar i dag. Vänsterpartiets politik på området bidrar i praktiken till att göra ont värre. Som marxister borde vi ägna oss åt konkreta analyser istället för världsfrånvänt drömmande.

Fundera också för ett ögonblick på varför vänsterpartiet ligger kvar på 5 procent i opinionsundersökningarna när borgerligheten laddar för ett utpräglat systemskifte. Det borde rimligen föranleda en del självkritiska reflektioner. Men icke. Det är bedrövligt.

Hälsar Jonas Olofsson som fortfarande kallar sig vänsterpartist.

Röda raketer sa...

Du verkar ha missat poängen, Jonas!

Vi är överens om att det sker en stor utslagning idag. Men vi är inte överens då det gäller åtgärder. Du vill ge efter för problemet och införa "yrkesutbildningar som inte omfattar lika mycket allmänteoretiska inslag." Det är samma krav som Björklund et consortes framför (Vi förstår inte vad detta har med "marxism" att göra?).

Vi vill istället lösa problemet och se till att ungdomar lär sig det de behöver.

Det stora problemet på yrkesprogrammen idag är inte att de innehåller för mycket "allmänteoretiska inslag". Dessa handlar ju i stort sett bara om grundskolekunskaper. Många stupar i stället på den teori som ingår i yrkesprogrammens karaktärsämnen.

Lösningen handlar framförallt om att se till att alla elever lär sig det de ska i grundskolan, så att de kan klara gymnasiet. Och inte om att sänka kraven på gymnasiet för att slippa förbättra grundskolan.

Vi tycker inte heller att vänsterpartiet har haft en särskilt lyckad politik på detta område. Det behövs omprövning, vilket vi skrivit om på denna blogg vid flera tillfällen.

Men våra krav på omprövning är motsatsen till dina.