15 augusti 2007

Klasskillnaderna ökar i skolan

DN rapporterar om den senaste betygsstatistiken för grundskolan. Resultaten försämras. Färre elever får sin rätt till kunskap tillgodosedd. Dessutom finns det en tydlig social vinkling på problemen:

- Jag blir oerhört upprörd när jag hör detta. Det här visar att skolan inte klarar av sitt uppdrag att minska klasskillnaderna i samhället, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Det betyder alltså att skolans sätt att fungera inte överbryggar eller kompenserar för sociala skillnader i samhället. Tvärtom har vi en skola som skärper de sociala skillnaderna.

Fjelkner pekar på de stora nedskärningarna i skolan på 90-talet som förklaringen. Det är säkert en faktor i sammanhanget. Men en annan faktor som troligen är än mer betydelsefull är skolans sätt att fungera. De alltmer lösliga arbetsformerna och mer individualiserade arbetssätt har ställt stora krav på elevernas förmåga att själva söka kunskap. Det är arbetsformer som gynnar elever från akademikerhem. Vi tror att dessa arbetsformer är den stora boven i dramat.

Skolverkets generaldirektör Per Thullberg ger den märkligaste förklaringen till försämringen:

- Staten har misslyckats med att sätta mål som går att uppnå, säger han.

Betyder det att vi nu ska sänka ribban så att alla kan hoppa över? I stället för att se till att skolan fungerar så bra att alla kan nå målen? (För övrigt så är kraven för att nå godkända betyg inte särskilt höga idag.)

Nej, lösningen handlar om att skapa en skola som redan i tidig ålder lär eleverna grundläggande färdigheter, fakta, de vanor man behöver för att lära sig mer och som ger tydligare strukturer för elevernas arbete. De lösliga, individualiserade arbetsformerna bör förpassas till soptippen. De missgynnar barn till lågutbildade och gynnar ensidigt de som kommer från hem med utbildade föräldrar.
-------
Vi har tidigare pekat på denna problematik:
Den stora gåtan
Höger och vänster om skolan
Gramsci och skolan
Vänstern och skolan
Bakläxa
-------
Läs även Rött hjärta: En skola för alla!

Inga kommentarer: